Dodatkowe usługi

Wykonujemy pełną dokumentację poaudytową. Istnieje możliwość wykonania za dodatkową opłatą dodatkowych analiz i instrukcji takich jak: postępowania z kluczami lub przepustkami, postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, itp. oraz dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zależności od potrzeb i obowiązujących przepisów, takich jak: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Tajemnic Przedsiębiorstwa, Polityka Bezpieczeństwa  Informacji Poufnych lub Niejawnych itp.

Nasza firma jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiada możliwość dofinansowania audytów nawet do 100% jego wartości.

Audyty objęte dofinansowaniem:

 • Rekomendacja D
 • Audyt zgodności RODO
 • Audyt legalności oprogramowania SAM - certyfikat Microsoft
 • Audyt bezpieczeństwa

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem szerszych informacji zadzwoń do nas tel. 507 039 554 lub wypełnij formularz umieszczony na dole strony. Nasz konsultant niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

 

Nasza firma świadczy usługi związane z przejęciem obowiązków Inspektora Ochrony Danych. Jest to bardzo wygodna dla firmy / instytucji forma tym bardziej, że RODO zaleca, aby IOD nie był pracownikiem przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony. Ma to na celu zminimalizowanie wywierania wpływu na IOD przez osoby wyżej zaszeregowane w strukturze firmy.

Co zyskasz zlecając nam obowiązki IOD:

 • Kompetentny przeszkolony personel (ciągłe szkolenia)
 • Już zdobyte doświadczenie w ramach pełnienia IOD wcześniej ABI
 • Twoi pracownicy będą mogli zając się pracą do ktorej zostali zatrudnieni.
 • Obsługa prawna naszej kancelarii
 • Cykliczne wykonywanie audytów w ramach pełnienia IOD, w tym:
 • Audyt rekomendacji D (banki)
 • Audyt KRI (instytucje publiczne)
 • Audyt bezpieczeństwa, testy penetracyjne
 • Szkolenia pracowników

Wszystkie organy i podmioty publiczne (niezależnie od zakresu przetwarzanych danych), jak również podmioty które w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują osoby lub jeżeli działalność podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych zobowiązane są do powołania „IOD” Inspektora Ochrony Danych –  („DPO” Data Protection Officer)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, zapewnia zmodernizowane, oparte na rozliczalności wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.  Dla wielu organizacji powołanie IOD będzie niezwykle istotnym punktem w dostosowaniu swoich procedur w zakresie ochrony danych osobowych do tych wytycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem na niektórych administratorach przetwarzających dane osobowe będzie spoczywał obowiązek powalania IOD, dobre praktyki i wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 sugerują, że jeśli nawet RODO nie nakłada bezpośrednio takiego obowiązku, powołanie IOD będzie niejednokrotnie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla organizacji.

Wychodząc naprzeciw zapisom rozporządzenia, opracowanym wytycznym oraz doświadczeniom zebranym w innych krajach UE proponujemy pełen outsourcing usług związanych z funkcją Inspektora Ochrony Danych.

W ramach pełnienia obowiązków IOD proponujemy kilka modeli współpracy.

 • Model podstawowy - zapewniający wykonywanie zadań określonych w RODO.
 • Model rozszerzony - zawierający dodatkowe zadania nie wynikające bezpośrednio z rozporządzenia, a określone na podstawie wytycznych, dobrych praktyk oraz doświadczeń wyniesionych z funkcjonowania IOD w innych krajach członkowskich UE.
 • Model dedykowany – dostosowany do specyficznych wymagań, przepisów branżowych i wewnętrznych wytycznych obowiązujących w organizacji.   

Jeżeli masz pytania - zadzwoń: 507 039 557 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Outsourcing IOD to bardzo dobra decyzja. Pozwól nam wyręczyć Ciebie. Znamy się na tym, robimy to z pasją.

Zapraszamy.

 

Profesjonalne kasowanie danych z certyfikatem, oraz komisyjnym protokołem zniszczenia wykonywane przy pomocy urządzenia Degausser Mediaeraser MD 103, pozwalające na nieodwracalne kasowanie danych. Skuteczność urządzenia potwierdzona jest certyfikatami wydanymi m.in. przez: Instytut Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Laboratorium Badawcze i Wzorujące Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Jako jedyne urządzenie to posiada certyfikację Służby Kontrwywiadu Wojskowego, potwierdzającą skuteczność jego działania.

Z oferty możesz skorzystać na 2 sposoby:

 • Przy wykonywanym audycie przez naszą firmę
 • Zamów urządzenie do swojej firmy i sam znicz dyski

Procedura kasowania dysków jest bardzo prosta i trwa kilka sekund:

 • Włączamy urządzenie czekamy kilka sekund, aż się "naładuje".
 • Wkładamy dysk przeznaczony do nieodwracalnego skasowania (dysk zostaje trwale uszkodzony i nie nadaje się już do ponownego użytkowania).
 • Wciskamy przycisk.
 • Dysk skasowany.

Ceny

 • Wynajem urządzenie: 1 dzień 500zł każdy kolejny 300zł.
 • Kasowanie dysków przez naszego pracownika 30 zł / sztuka + protokół zniszczenia podpisany przez naszego pracownika.
 • Kup audyt - kasowanie dysków 10zł / sztuka niezależnie od ilości.

Zapraszamy

Szybki kontakt tel. 507 039 554

 

Szkolenia dla pracowników z zakresu: licencjonowania i odpowiedzialności za oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych, bezpieczeństwa pracy w systemach komputerowych, ochrony danych osobowych. Szkolenia dla (IOD)Inspektorów Danych Osobowych zgodne z RODO

Przystąp do programu BENEFIT i odbierz nagrody!

Premiujemy Twoje zakupy - za każde wydane 1000 zł otrzymujesz 100 punktów.
Program dotyczy usług internetowych i audytowych.

Nagrody:

 • 2400 PUNKTÓW - NOTEBOOK ASUS 15,6" I3, 4GB, 1T
 • 1200 PUNKTÓW - KONSOLA DO GIER XBOX ONE S
 • 700 PUNKTÓW - MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 24"  / TABLET 10" Samsung
 • 400 PUNKTÓW - KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA MICROSOFT 
 • 300 PUNKTÓW - GŁOŚNIKI CREATIVE INSPIRE A500 5.1 RETAIL

Regulamin programu Benefit:

 1. Organizatorem programu jest NT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 39, 90-418 Łódź. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214993.
 2. Program jest skierowany do Klientów (firm i instytucji) kupujących usługę określone w pkt. 3
 3. Program dotyczy zakupu usługi:
  • Audytu legalności Oprogramowania
  • Usług internetowych
 4. W ramach programu za zakupy wymienione w punkcie 3 Klient otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody. Za każde wydane 1000 zł netto klient otrzymuje 100 punktów.
 5. Vouchery od momentu wystawienia mają ważność 1 rok. W tym czasie klient może zbierać dodatkowe punkty. Punkty się sumują.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
  • zakup przez Klienta jednej z usług wymienionych w pkt. 3
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • posiadanie ważnego Vouchera wystawionego przez organizatora Programu.
 7. Dane osobowe uczestników promocji nie będą wykorzystane do innych celów marketingowych, jak tylko związanych z niniejszą promocją.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Programu Benefit. Informacja o zakończeniu promocji zostanie ogłoszona z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z ważnych przyczyn dotyczących tego zgłoszenia lub do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zgłoszenia.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji należy zgłaszać pisemnie pod adresem Organizatora: NT Group Sp. z o.o., al. Kościuszki 39, 90-418 Łódź, z dopiskiem "Program Benefit”.
 11. Formularz „Zgłoszenia” DOSTĘPNY JEST U TWOJEGO HANDLOWCA.
2019-06-28

AUDYT PSD2

Zamów audyt PSD2 dla swojego banku.
Zobacz więcej
2018-09-04

Audyty dofinansowany

Już dzisiaj Twoja firma może otrzymać dofinansowanie do audytu w wysokości do 80%.
Zobacz więcej
2015-12-16

KUP TERAZ Voucher na szkolenia. Zrealizuj w 2016

Nie zdążyłeś/aś zrealizować szkoleń w 2015 roku? Twój budżet może przepaść? Kup w NT Group Voucher kwotowy na szkolenia w 2016r.
Zobacz więcej

Audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne, audyty zgodności z RODO, audyt legalności oprogramowania.... To wszytko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 18  lat. 

Poniżej prezentujemy logotypy zadowolonych klientów u których nasza firma wykonywała audyty. Zapraszamy również do współpracy i Twoją firmę.

 

Nasi Klienci