Dodatkowe usługi

Wykonujemy pełną dokumentację poaudytową. Istnieje możliwość wykonania za dodatkową opłatą dodatkowych analiz i instrukcji takich jak: postępowania z kluczami lub przepustkami, postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, itp. oraz dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zależności od potrzeb i obowiązujących przepisów, takich jak: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Tajemnic Przedsiębiorstwa, Polityka Bezpieczeństwa  Informacji Poufnych lub Niejawnych itp.

Co zyskujesz?
Po przeprowadzonym audycie przygotowujemy raport wraz z zaleceniami dotyczącymi koniecznych działań i zmian po stronie banku. Dzięki naszemu autorskiemu systemowi oceniania poszczególnych elementów otrzymujecie Pańswo raport, który jest czytelny i jasno wskazuje na elementy, które należy poprawić.

Co sprawdzamy?

 • Ocena i weryfikacja polityka ciągłości działania (ocena skuteczności) ISO 22300
 • „Zrozumienia organizacji” – przegląd analiz:
  • Analizy wpływu na biznes (Business Impact Analysis: BIA)
  • Analizy Ryzyka (Risk Analysis: RA)
 • Ocena zorganizowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania:
  • Podziału obowiązków
  • Zespołu ds. ciągłości działania
  • Struktury zarządzania kryzysowego
 • Ocena procesu identyfikacji kluczowych i niekluczowych procesów biznesowych
 • Weryfikacja przyjętych:
  • RTO (recovery time objective) – czasu w jakim należy przywrócić (wznowić) proces po wystąpieniu awarii
  • RPO (recovery point objective) – akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie
  •  i weryfikacja analiza rozbieżności
 • Przegląd i weryfikacja strategii zachowania ciągłości działania:
  • Weryfikacja przyjętych scenariuszy
  • Weryfikacja minimalnych zasobów niezbędnych do realizacji procesów na wcześniej zdefiniowanym poziomie
 • Przegląd i ocena Planu (planów) ciągłości działania, procedur awaryjnych i odtworzeniowych
 • Ocena ciągłości działania w kontekście outsourcowanych procesów
 • Ocena efektywność Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • Testy ( praktyczne testy w Centrali oraz ośrodku zapasowym )
  • Aktualizacja planów (Przegląd zarządzania)
  • Uświadamianie oraz szkolenia
 • Przegląd procesu tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych
 • Ocena wyposażenia serwerowni w lokalizacji podstawowej i zapasowej
 • Działania korygujące oraz podsumowanie
 • Harmonogram działań oraz ocena działań

Nasza firma jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiada możliwość dofinansowania audytów nawet do 100% jego wartości.

Audyty objęte dofinansowaniem:

 • Rekomendacja D
 • Audyt zgodności RODO
 • Audyt legalności oprogramowania SAM - certyfikat Microsoft
 • Audyt bezpieczeństwa

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem szerszych informacji zadzwoń do nas tel. 507 039 554 lub wypełnij formularz umieszczony na dole strony. Nasz konsultant niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

 

Audyt operacyjny

Czy szpiegostwo przesyłowe dotyczy tylko wielkich korporacji, czy Twoje dane i Twoja prywatność są odpowiednio chronione? Zapewne każda organizacja dokłada wszelkich starań aby tak właśnie było, większość z nas ma świadomość, że informacja to w obecnym modelu biznesowym rzecz najcenniejsza, a zagrożenia związane z jej nieautoryzowanym upublicznieniem są realne i nie dotyczą tylko wielkich, międzynarodowych koncernów. Dzisiejsza technologia daje możliwość infiltracji naszego środowiska biznesowego w bardzo prosty i jednocześnie niedrogi sposób, co wpływa na skalę zjawiska, które w ostatnim czasie przybiera na sile. Zazwyczaj organizacje zabezpieczają swoje zasoby w miejscu ich przechowywania i przetwarzania. Swoją uwagę skupiamy na zabezpieczeniach infrastruktury IT, formalizowaniu procesów tak aby spełniały odpowiednio wysokie standardy bezpieczeństwa np. wdrażanie norm ISO. Niestety coraz częstszym miejscem wycieku danych jest niezabezpieczona przestrzeń fizyczna taka jak samochody, pomieszczenia biurowe, nawet miejsca publiczne jak np. restauracje mogą po zastosowaniu odpowiednich technik operacyjnych stać się źródłem nieautoryzowanej dystrybucji cennych zasobów informacyjnych.

Czy nielegalny podsłuch umieszczony w samochodzie firmowym to coś naprawdę niemożliwego? Niestety nie.            

Jak temu przeciwdziałać? W myśl zasady ogień zwalczaj ogniem proponujemy Państwu wdrożenie pakietu rozwiązań opartych również na działaniach operacyjnych pozwalających wykryć i zneutralizować działania, których celem jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do informacji. Nasza oferta obejmuje wszelkie aspekty związanych z działalnością audytową. Jedną z propozycji przygotowanych dla naszych klientów jest audyt operacyjny, w którym wykorzystujemy nasze doświadczenie i umiejętności do sprawnej neutralizacji technik operacyjnych zastosowanych w Państwa przestrzeni, których celem jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do chronionych informacji.

Audyt operacyjny jest uzupełnieniem audytu bezpieczeństwa, który skupia się przede wszystkim w obszarach odpowiedniego zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej i środowiskowej, mającym na celu wykrycie i przeciwdziałanie zagrożeniom dotyczącym zmiany, uszkodzenia, przechwycenia i/lub usunięcia strategicznych dla każdej organizacji danych.

Audyt operacyjny rozszerza kontrolę o zabezpieczenia związane z wyciekiem informacji poza obszarami standardowo zabezpieczonymi ale również podatnymi na inwigilację. Dzięki zastosowaniu metod operacyjnych jest w stanie wykazać nieprawidłowości w obszarach dotychczas nie objętych nadzorem. 

 

ZASOBY - Narzędzia i Know-how to podstawa


Wiemy jak i wiemy za pomocą jakich narzędzi przeprowadzić proces audytowy w sposób, który zapewnia osiągnięcie najlepszych wyników końcowych. Nasze zasoby obejmują specjalistyczną wiedzę, oraz certyfikowany sprzęt umożliwiający.: 

 • Wykrywanie podsłuchów,
 • Wykrywanie ukrytych kamer,
 • Wykrywanie lokalizatorów GSM w pojazdach,
 • Testowanie obiektów pod kątem pracy ochrony, zabezpieczeń fizycznych oraz dostępu do miejsc newralgicznych,
 • Pozyskiwanie informacji od źródeł osobowych,  
 • Szkolenia pracowników,
 • Przeprowadzanie akcji prewencyjnych, wzmacniających obraz wdrożonych zabezpieczeń w ocenia pracowników.    

 

AUDYTORZY - Siła doświadczenia


Audyt operacyjny wykonywany jest przez wieloletnich praktyków, byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej obecnie w stopniach - Komisarz w stanie spoczynku oraz Aspirant  Sztabowy w stanie spoczynku.

Nasi audytorzy jako funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pracowali w pionach kryminalnych i dochodzeniowo – śledczych w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej jak również przestępczości gospodarczej.

Nasz zespół posiada bardzo szeroką wiedzę na temat metod operacyjnych jak i dochodzeniowych oraz specjalistyczną wiedzę wynikającą ze zdobytych doświadczeń, dotyczącą kontroli operacyjnej, inwigilacji oraz zdobywania informacji od źródeł osobowych jak również doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, poczynając od zdobywania dowodów, analizy materiałów, aż po przygotowanie dokumentów dla organów ścigania w postaci zawiadomień o przestępstwie.     

Zamów audyt operacyjny już dzisiaj. Skorzystaj z dedykowanego maila: operacyjny[at]ntg.pl 

Nasza firma świadczy usługi związane z przejęciem obowiązków Inspektora Ochrony Danych. Jest to bardzo wygodna dla firmy / instytucji forma tym bardziej, że RODO zaleca, aby IOD nie był pracownikiem przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony. Ma to na celu zminimalizowanie wywierania wpływu na IOD przez osoby wyżej zaszeregowane w strukturze firmy.

Co zyskasz zlecając nam obowiązki IOD:

 • Kompetentny przeszkolony personel (ciągłe szkolenia)
 • Już zdobyte doświadczenie w ramach pełnienia IOD wcześniej ABI
 • Twoi pracownicy będą mogli zając się pracą do ktorej zostali zatrudnieni.
 • Obsługa prawna naszej kancelarii
 • Cykliczne wykonywanie audytów w ramach pełnienia IOD, w tym:
 • Audyt rekomendacji D (banki)
 • Audyt KRI (instytucje publiczne)
 • Audyt bezpieczeństwa, testy penetracyjne
 • Szkolenia pracowników

Wszystkie organy i podmioty publiczne (niezależnie od zakresu przetwarzanych danych), jak również podmioty które w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują osoby lub jeżeli działalność podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych zobowiązane są do powołania „IOD” Inspektora Ochrony Danych –  („DPO” Data Protection Officer)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, zapewnia zmodernizowane, oparte na rozliczalności wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.  Dla wielu organizacji powołanie IOD będzie niezwykle istotnym punktem w dostosowaniu swoich procedur w zakresie ochrony danych osobowych do tych wytycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem na niektórych administratorach przetwarzających dane osobowe będzie spoczywał obowiązek powalania IOD, dobre praktyki i wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 sugerują, że jeśli nawet RODO nie nakłada bezpośrednio takiego obowiązku, powołanie IOD będzie niejednokrotnie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla organizacji.

Wychodząc naprzeciw zapisom rozporządzenia, opracowanym wytycznym oraz doświadczeniom zebranym w innych krajach UE proponujemy pełen outsourcing usług związanych z funkcją Inspektora Ochrony Danych.

W ramach pełnienia obowiązków IOD proponujemy kilka modeli współpracy.

 • Model podstawowy - zapewniający wykonywanie zadań określonych w RODO.
 • Model rozszerzony - zawierający dodatkowe zadania nie wynikające bezpośrednio z rozporządzenia, a określone na podstawie wytycznych, dobrych praktyk oraz doświadczeń wyniesionych z funkcjonowania IOD w innych krajach członkowskich UE.
 • Model dedykowany – dostosowany do specyficznych wymagań, przepisów branżowych i wewnętrznych wytycznych obowiązujących w organizacji.   

Jeżeli masz pytania - zadzwoń: 507 039 557 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Outsourcing IOD to bardzo dobra decyzja. Pozwól nam wyręczyć Ciebie. Znamy się na tym, robimy to z pasją.

Zapraszamy.

 

Profesjonalne kasowanie danych z certyfikatem, oraz komisyjnym protokołem zniszczenia wykonywane przy pomocy urządzenia Degausser Mediaeraser MD 103, pozwalające na nieodwracalne kasowanie danych. Skuteczność urządzenia potwierdzona jest certyfikatami wydanymi m.in. przez: Instytut Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Laboratorium Badawcze i Wzorujące Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Jako jedyne urządzenie to posiada certyfikację Służby Kontrwywiadu Wojskowego, potwierdzającą skuteczność jego działania.

Z oferty możesz skorzystać na 2 sposoby:

 • Przy wykonywanym audycie przez naszą firmę
 • Zamów urządzenie do swojej firmy i sam znicz dyski

Procedura kasowania dysków jest bardzo prosta i trwa kilka sekund:

 • Włączamy urządzenie czekamy kilka sekund, aż się "naładuje".
 • Wkładamy dysk przeznaczony do nieodwracalnego skasowania (dysk zostaje trwale uszkodzony i nie nadaje się już do ponownego użytkowania).
 • Wciskamy przycisk.
 • Dysk skasowany.

Ceny

 • Wynajem urządzenie: 1 dzień 500zł każdy kolejny 300zł.
 • Kasowanie dysków przez naszego pracownika 30 zł / sztuka + protokół zniszczenia podpisany przez naszego pracownika.
 • Kup audyt - kasowanie dysków 10zł / sztuka niezależnie od ilości.

Zapraszamy

Szybki kontakt tel. 507 039 554

 

Szkolenia dla pracowników z zakresu: licencjonowania i odpowiedzialności za oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych, bezpieczeństwa pracy w systemach komputerowych, ochrony danych osobowych. Szkolenia dla (IOD)Inspektorów Danych Osobowych zgodne z RODO

Przystąp do programu BENEFIT i odbierz nagrody!

Premiujemy Twoje zakupy - za każde wydane 1000 zł otrzymujesz 100 punktów.
Program dotyczy usług internetowych i audytowych.

Nagrody:

 • 2400 PUNKTÓW - NOTEBOOK ASUS 15,6" I3, 4GB, 1T
 • 1200 PUNKTÓW - KONSOLA DO GIER XBOX ONE S
 • 700 PUNKTÓW - MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 24"  / TABLET 10" Samsung
 • 400 PUNKTÓW - KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA MICROSOFT 
 • 300 PUNKTÓW - GŁOŚNIKI CREATIVE INSPIRE A500 5.1 RETAIL

Regulamin programu Benefit:

 1. Organizatorem programu jest NT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 39, 90-418 Łódź. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214993.
 2. Program jest skierowany do Klientów (firm i instytucji) kupujących usługę określone w pkt. 3
 3. Program dotyczy zakupu usługi:
  • Audytu legalności Oprogramowania
  • Usług internetowych
 4. W ramach programu za zakupy wymienione w punkcie 3 Klient otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody. Za każde wydane 1000 zł netto klient otrzymuje 100 punktów.
 5. Vouchery od momentu wystawienia mają ważność 1 rok. W tym czasie klient może zbierać dodatkowe punkty. Punkty się sumują.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
  • zakup przez Klienta jednej z usług wymienionych w pkt. 3
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • posiadanie ważnego Vouchera wystawionego przez organizatora Programu.
 7. Dane osobowe uczestników promocji nie będą wykorzystane do innych celów marketingowych, jak tylko związanych z niniejszą promocją.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Programu Benefit. Informacja o zakończeniu promocji zostanie ogłoszona z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z ważnych przyczyn dotyczących tego zgłoszenia lub do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zgłoszenia.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji należy zgłaszać pisemnie pod adresem Organizatora: NT Group Sp. z o.o., al. Kościuszki 39, 90-418 Łódź, z dopiskiem "Program Benefit”.
 11. Formularz „Zgłoszenia” DOSTĘPNY JEST U TWOJEGO HANDLOWCA.
2018-09-04

Audyty dofinansowany

Już dzisiaj Twoja firma może otrzymać dofinansowanie do audytu w wysokości do 80%.
Zobacz więcej
2015-12-16

KUP TERAZ Voucher na szkolenia. Zrealizuj w 2016

Nie zdążyłeś/aś zrealizować szkoleń w 2015 roku? Twój budżet może przepaść? Kup w NT Group Voucher kwotowy na szkolenia w 2016r.
Zobacz więcej
2011-07-29

Akademia Zarządzania Oprogramowaniem

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Zarządzania Oprogramowaniem w Przedsiębiorstwie”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 października 2011 r. na terenie całego kraju.
Zobacz więcej

Audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne, audyty zgodności z RODO, audyt legalności oprogramowania.... To wszytko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 17  lat. 

Poniżej prezentujemy logotypy zadowolonych klientów u których nasza firma wykonywała audyty. Zapraszamy również do współpracy i Twoją firmę.

 

Nasi Klienci