Dodatkowe usługi

Dokumentacja poaudytowa jest wykonywana w oparciu  o regulacje prawne, z których najważniejszymi są:

 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji,
 • Polityka Bezpieczeństwa Tajemnic Przedsiębiorstwa,
 • Polityka Bezpieczeństwa  Informacji Poufnych lub Niejawnych.

Wykonujemy też dodatkowe, płatne analizy i instrukcje takie jak:

 • postępowanie z kluczami lub przepustkami,
 • postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa,
 • dokumenty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Nasza firma jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiada możliwość dofinansowania audytów nawet do 100% jego wartości.

Audyty objęte dofinansowaniem:

 • Rekomendacja D
 • Audyt zgodności RODO
 • Audyt legalności oprogramowania SAM - certyfikat Microsoft
 • Audyt bezpieczeństwa

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem szerszych informacji zadzwoń do nas tel. 507 039 554 lub wypełnij formularz umieszczony na dole strony. Nasz konsultant niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to osoba, która jest odpowiedzialna za działania zmierzające do ochrony danych oraz stałego monitorowania nowo pojawiających się zagrożeń z tym związanych.  Obowiązek powołania takiej osoby przez firmę lub inną jednostkę organizacyjną wynika ściśle z zakresu i charakteru danych osobowych, którymi dany podmiot dysponuje i które przetwarza. Przepisy regulujące tę kwestię mają różne źródła, a ich interpretacja jest często niejednoznaczna dla laika dlatego już w tym miejscu powinniście Państwo rozważyć konsultację z nami w celu ustalenia czy wasza firma nie podlega temu obowiązkowi. Zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i dobrych praktyk przewidzianych w RODO najlepiej by IOD był spoza firmy dlatego w razie gdy po konsultacji z nami okaże sie, że IOD jest potrzebny lub niezbędny Państwa firmie proponujemy następujące modele współpracy:  

 • Model podstawowy - zapewniający wykonywanie zadań określonych w RODO.
 • Model rozszerzony - zawierający dodatkowe zadania nie wynikające bezpośrednio z rozporządzenia, a określone na podstawie wytycznych, dobrych praktyk oraz doświadczeń wyniesionych z funkcjonowania IOD w innych krajach członkowskich UE.
 • Model dedykowany – dostosowany do specyficznych wymagań, przepisów branżowych i wewnętrznych wytycznych obowiązujących w organizacji.   

We wszystkich powyższych modelach wykonujemy zadania i obowiązki IOD na zasadach outsorsingu.

Co Państwo zyskacie powierzając nam tę rolę?:

 • Kompetentny przeszkolony personel (ciągłe szkolenia)
 • Już zdobyte doświadczenie w ramach pełnienia IOD wcześniej ABI
 • Twoi pracownicy będą mogli zając się pracą do ktorej zostali zatrudnieni.
 • Obsługa prawna naszej kancelarii
 • Cykliczne wykonywanie audytów w ramach pełnienia IOD, w tym:
 • Audyt rekomendacji D (banki)
 • Audyt KRI (instytucje publiczne)
 • Audyt bezpieczeństwa, testy penetracyjne
 • Szkolenia pracowników

W razie pytań prosimy dzwonić: 507 039 557 lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Zapraszamy.

 

Profesjonalne kasowanie danych z certyfikatem, oraz komisyjnym protokołem zniszczenia wykonywane przy pomocy urządzenia Degausser Mediaeraser MD 103, pozwalające na nieodwracalne kasowanie danych. Skuteczność urządzenia potwierdzona jest certyfikatami wydanymi m.in. przez: Instytut Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Laboratorium Badawcze i Wzorujące Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Jako jedyne urządzenie to posiada certyfikację Służby Kontrwywiadu Wojskowego, potwierdzającą skuteczność jego działania.

Z oferty możesz skorzystać na 2 sposoby:

 • Przy wykonywanym audycie przez naszą firmę
 • Zamów urządzenie do swojej firmy i sam znicz dyski

Procedura kasowania dysków jest bardzo prosta i trwa kilka sekund:

 • Włączamy urządzenie czekamy kilka sekund, aż się "naładuje".
 • Wkładamy dysk przeznaczony do nieodwracalnego skasowania (dysk zostaje trwale uszkodzony i nie nadaje się już do ponownego użytkowania).
 • Wciskamy przycisk.
 • Dysk skasowany.

Ceny

 • Wynajem urządzenie: 1 dzień 500zł każdy kolejny 300zł.
 • Kasowanie dysków przez naszego pracownika 30 zł / sztuka + protokół zniszczenia podpisany przez naszego pracownika.
 • Kup audyt - kasowanie dysków 10zł / sztuka niezależnie od ilości.

Zapraszamy

Szybki kontakt tel. 507 039 554

 

Szkolenia dla pracowników z zakresu: licencjonowania i odpowiedzialności za oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych, bezpieczeństwa pracy w systemach komputerowych, ochrony danych osobowych. Szkolenia dla (IOD)Inspektorów Danych Osobowych zgodne z RODO

Przystąp do programu BENEFIT i odbierz nagrody!

Premiujemy Twoje zakupy - za każde wydane 1000 zł otrzymujesz 100 punktów.
Program dotyczy usług internetowych i audytowych.

Nagrody:

 • 2400 PUNKTÓW - NOTEBOOK ASUS 15,6" I3, 4GB, 1T
 • 1200 PUNKTÓW - KONSOLA DO GIER XBOX ONE S
 • 700 PUNKTÓW - MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 24"  / TABLET 10" Samsung
 • 400 PUNKTÓW - KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA MICROSOFT 
 • 300 PUNKTÓW - GŁOŚNIKI CREATIVE INSPIRE A500 5.1 RETAIL

Regulamin programu Benefit:

 1. Organizatorem programu jest NT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 39, 90-418 Łódź. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214993.
 2. Program jest skierowany do Klientów (firm i instytucji) kupujących usługę określone w pkt. 3
 3. Program dotyczy zakupu usługi:
  • Audytu legalności Oprogramowania
  • Usług internetowych
 4. W ramach programu za zakupy wymienione w punkcie 3 Klient otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody. Za każde wydane 1000 zł netto klient otrzymuje 100 punktów.
 5. Vouchery od momentu wystawienia mają ważność 1 rok. W tym czasie klient może zbierać dodatkowe punkty. Punkty się sumują.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
  • zakup przez Klienta jednej z usług wymienionych w pkt. 3
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • posiadanie ważnego Vouchera wystawionego przez organizatora Programu.
 7. Dane osobowe uczestników promocji nie będą wykorzystane do innych celów marketingowych, jak tylko związanych z niniejszą promocją.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Programu Benefit. Informacja o zakończeniu promocji zostanie ogłoszona z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z ważnych przyczyn dotyczących tego zgłoszenia lub do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zgłoszenia.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji należy zgłaszać pisemnie pod adresem Organizatora: NT Group Sp. z o.o., al. Kościuszki 39, 90-418 Łódź, z dopiskiem "Program Benefit”.
 11. Formularz „Zgłoszenia” DOSTĘPNY JEST U TWOJEGO HANDLOWCA.
2019-06-28

AUDYT PSD2

Zamów audyt PSD2 dla swojego banku.
Zobacz więcej
2018-09-04

Audyty dofinansowany

Już dzisiaj Twoja firma może otrzymać dofinansowanie do audytu w wysokości do 80%.
Zobacz więcej

Z naszych usług w zakresie audytów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych, audytów zgodności z RODO i audytów legalności oprogramowania skorzystało wielu klientów, a niektóre referencje, które zostały nam wystawione za profesjonalną usługę możecie Państwo znaleźć poniżej. Warto nam zaufać, bo mamy naprawdę długie doświadczenie odnośnie tych zagadnień i śledzimy na bieżąco wszelkie zagrożenia dla infrastruktury IT. Te zagrożenia mogą również dotyczyć Państwa firmy, dlatego warto "dmuchać na zimne" i zadzwonić do nas by potem "spać spokojnie".

 

Nasi Klienci