Testy Socjotechniczne

Testy socjotechniczne  – przygotuj swoich pracowników na atak.

Testy socjotechniczne są metodą badania podatności ludzi i organizacji na ataki wykorzystujące manipulację społeczną. Ich celem jest zidentyfikowanie słabych punktów w systemach bezpieczeństwa, związanych z czynnikiem ludzkim. Typowy atak socjotechniczny polega na wykorzystaniu przez atakującego różnych technik manipulacyjnych takich jak podszywanie się pod inną osobę czy udawanie zaufanego źródła, w celu skłonienia atakowanego do podjęcia określonych działań, które mogą naruszyć bezpieczeństwo organizacji.

Testy socjotechniczne przeprowadzane są zwykle na zlecenie firm i organizacji, które chcą zwiększyć świadomość swoich pracowników na temat zagrożeń związanych z socjotechniką oraz ocenić skuteczność swoich procedur bezpieczeństwa. Zaawansowane działania socjotechniczne często mają na celu skierowanie ataku na konkretną organizację lub wybrane osoby, dlatego atakujący dokładnie zdobywa informacje na temat funkcjonowania firmy, jej procesów i zależności.

W trakcie testów socjotechnicznych specjalnie przeszkoleni eksperci próbują wykorzystać różne techniki manipulacyjne, takie jak wykorzystywanie socjopsychologicznych mechanizmów, inżynierię społeczną czy wykorzystanie zaufanych relacji, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji, systemów komputerowych lub zasobów organizacji. Wyniki tych testów pozwalają na identyfikację słabych punktów i podatności, które można następnie wzmocnić odpowiednimi środkami ochronnymi oraz szkoleniami dla pracowników.

Testy socjotechniczne są istotnym elementem strategii bezpieczeństwa informacyjnego, pozwalającym na identyfikację i minimalizację ryzyka związanego z czynnikiem ludzkim. Przeprowadzanie regularnych testów socjotechnicznych może znacznie zwiększyć świadomość pracowników oraz podnosić poziom ochrony organizacji przed zaawansowanymi atakami socjotechnicznymi.

0 %
o tyle wzrosła liczba ataków socjotechnicznych od wybuchu wojny w Ukrainie
0 %
skutecznych ataków hakerskich poprzedzone jest działaniami socjotechnicznymi
0 %
wszystkich ataków było skutecznych
0 %
pracowników otrzymało w 2022 r. wiadomość z próbą wyłudzenia danych.

Dlaczego warto wykonać testy socjotechniczne?

  1. Identyfikacja słabych punktów: Testy socjotechniczne pozwalają na identyfikację słabych punktów związanych z czynnikiem ludzkim w systemach bezpieczeństwa organizacji. Dzięki nim można odkryć, gdzie i jakie luki mogą istnieć w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez potencjalnych atakujących.
  2. Ocena skuteczności procedur bezpieczeństwa: Przeprowadzenie testów socjotechnicznych umożliwia ocenę skuteczności obecnych procedur bezpieczeństwa. Można sprawdzić, czy pracownicy są świadomi zagrożeń związanych z socjotechniką, czy przestrzegają polityk bezpieczeństwa oraz jak reagują na próby manipulacji.

  3. Wzrost świadomości pracowników: Testy socjotechniczne działają jako narzędzie edukacyjne, które podnosi świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z socjotechniką. Pracownicy uczą się rozpoznawać i unikać pułapek manipulacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

  4. Zapobieganie utracie poufnych informacji: Ataki socjotechniczne często mają na celu pozyskanie poufnych informacji lub dostęp do chronionych zasobów. Przeprowadzanie testów socjotechnicznych pozwala na identyfikację potencjalnych słabości w systemach ochrony danych i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych w celu zapobieżenia wyciekom informacji.

  5. Minimalizacja ryzyka reputacyjnego: Sukcesywna obrona przed atakami socjotechnicznymi pomaga minimalizować ryzyko reputacyjne organizacji. Uniknięcie incydentów, w których organizacja padła ofiarą ataku socjotechnicznego, chroni jej wizerunek i zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych.

  6. Udoskonalenie polityk bezpieczeństwa: Wyniki testów socjotechnicznych dostarczają cennych informacji na temat efektywności istniejących polityk i procedur bezpieczeństwa. Dzięki nim można dostosować polityki do zmieniających się zagrożeń i wprowadzić ulepszenia, które zwiększą odporność organizacji na ataki socjotechniczne.

Przeprowadzanie regularnych testów socjotechnicznych jest zatem ważne dla zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony poufności danych oraz minimalizacji ryzyka strat finansowych.

Zamów wycenę poprzez formularz lub skontaktuj się bezpośrenio z handlowcem

Stanisław Czapnik
sczapnik@ntg.pl
tel: 503 141 093

Nasze specjalizacje

SWIFT

SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF)

ISO 27001

Certyfikat Audytora Wiodącego.

ISO 22301

ISO 22301b - standard w dziedzinie ciągłości działania biznesu.

Software Assets Maganement

Sprawdzimy Twoje oprogramowanie. W razie konieczności wdrożymy program naprawczy.

Nasi Klienci

Formularz wyceny

NT GROUP Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.

Mapa Google

ul. Pomorska 65, III piętro.
90-218 Łódź

Dział audytów
Sekretariat: 42 655-33-77

503 141 093 Stanisław
507 039  553 Anna
697 034 767 Marcin
609 009 707 Magdalena

 

Zadzwoń do nas. Będzie nam bardzo miło odpowiedzieć na Twoje pytania. Nasz zespół chętnie Ci pomoże.


Możesz skorzystać również z formularza. Zostaw nam wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Zapraszamy.