Celem audytu jest tutaj sprawdzenie poziomu wdrożenia według wytycznych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji D. Komisja przedstawia w niej sektorowi finansowemu swoje oczekiwania dotyczące stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w szczególności zarządzania ryzykiem związanym z tymi obszarami.


Nasza firma wykonuje audyty Rekomendacji D od 2012 r. Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie zdobyte na przestrzeni kilkunastu lat pracy. 

 

Podstawowe informacje

 • Banki spółdzielcze
 • Banki komercyjne
 • Towarzystwa Emerytalne
 • Zakłady Asekuracji i Ubezpieczeń
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
 • Podmioty infrastruktury rynku kapitałowego
 • Fundusze inwestycyjne

Po przeprowadzonym audycie przygotowujemy raport wraz z zaleceniami dotyczącymi koniecznych działań i zmian po stronie banku. Dzięki naszemu autorskiemu systemowi oceniania poszczególnych Rekomendacji otrzymujecie Państwo raport, który jest czytelny i jasno wskazuje na elementy, które należy poprawić. Poniżej przedstawiamy przykładowe analizy, które zawarte są raporcie.

Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w realizacji wskazanych nieprawidłowości.

Przeprowadziliśmy ponad 400 dedykowanych audytów spełnienia wymogów Rekomendacji D. Wielu klientów zaufało nam ponownie, decydując się na reaudyty w kolejnych latach.

Posiadamy doświadczony i kompetentny zespół, który regularnie podnosi swoje kompetencje w ukierunkowanej i ciągle zmieniającej się tematyce.

Realizując audyt bezpieczeństwa dokonujemy kompleksowej analizy wszystkich zapisów rekomendacji D w obszarach:

 • Strategia i organizacja obszarów technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:
  • Rola zarządu i rady nadzorczej,
  • System informacji zarządczej,
  • Planowanie strategiczne,
  • Zasady współpracy obszarów biznesowych i technicznych,
  • Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 • Zarządzenie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego:
  • System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego,
  • Klasyfikacja informacji i systemów informatycznych,
  • Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
  • Bezpieczeństwo formalno-prawne,
  • Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego:
  • Zarządzanie danymi,
  • Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną,
  • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług,
  • Kontrola dostępu,
  • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem,
  • Wsparcie dla użytkowników,
  • Edukacja pracowników,
  • Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego,
  • Kopie awaryjne,
  • Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu,
  • Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego.
 • Rozwój środowiska teleinformatycznego:
  • Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego,
  • Rozwój systemów informatycznych.

Nasze osiągnięcia 

Wykonaliśmy blisko 400 audytów rekomendacji D
Doświadczeni audytorzy
Wykonujemy audyt rekomendacji D od 2012 r.
Partnerska współpraca z Klientem