• Analiza audytorium i cele prezentacji;
 • Miejsce i czas prezentacji – ramowy układ wystąpienia;
 • Sala, ustawienie krzeseł, niezbędny sprzęt i pomoce dla prowadzącego;
 • Umiejętność charakterystyki grupy, wykorzystanie czynników pozytywnych
 • Czym jest komunikacja w sytuacji prowadzanie wystąpień publicznych;
 • Omówienie najważniejszego modelu komunikacyjnego i jego narzędzi;
 • Ćwiczenie narzędzi komunikacji niewerbalnej: kontakt wzrokowy, gestykulacja, proksemika, mimika oraz postawa ciała;
 • Ćwiczenie narzędzi komunikacji werbalnej;
 • Moderowanie głosem, czyli praca nad emisja głosu, intonacją, dykcją;
 • Ilość słów na slajdzie;
 • Rodzaj trzcionki oraz ustawienie tekstu;
 • Przedstawianie tabel, wykresów i diagramów;
 • Dobór kolorystyki;
 • Zdefiniowanie, czym jest „pierwsze wrażenie” i jakie są jego konsekwencje;
 • Zdobycie umiejętności robienia „dobrego wrażenia” na swoim audytorium;
 • Pozbywanie się stereotypów i uprzedzeń po pierwszym wrażaniu;
 • Wypracowywanie skutecznych sposobów wywierania wpływu na audytorium;
 • Dookreślenie, czym jest wzbudzanie zainteresowania, oraz techniki jego podtrzymywania w trakcie prowadzenia wystąpień;
 • Angażowanie audytorium w trakcie trwania prezentacji – wybrane metody;
 • Zaangażowanie grupy kluczem do poprowadzenia ciekawych prezentacji.
 • Zdefiniowanie 3 najważniejszych elementów: wprowadzenie, rozwinięcie, zamknięcie;
 • Zdefiniowanie, czym jest „dobre wejście” i „efektywne zakończenie”.
 • Analiza, jak przygotować część właściwą, aby zawierała wszystkie merytoryczne kwestie i była jednocześnie interesująca dla słuchaczy;
 • Analiza osobowościowa pod kątem wypracowywania stylu prowadzenia prezentacji;
 • Ćwiczenie różnych stylów komunikacyjnych, niezbędnych w wyborze własnego stylu prowadzenia wystąpień.
 • Ćwiczenia aktywizujące i pobudzające przed głównymi ćwiczeniami;
 • Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia;
 • Powtórzenie najważniejszych elementów z pierwszego dnia szkolenia.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i tremą;
 • Techniki antystresowe: oddychanie, metoda „stop”, „monolog wewnętrzny”
 • Umiejętność szukania pozytywnych wzmocnień, niezbędnych przed poprowadzeniem efektywnej prezentacji.
 • Zdobycie umiejętności aktywnego prowadzenia wystąpień: pytania od publiczności;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością;
 • Wypracowywanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji;
 • Ćwiczenie w praktyce prowadzenia prezentacji przez uczestników szkolenia;
 • Analiza prezentacji pod kątem merytorycznym i wizualnym;
 • Analiza indywidulanego sposobu prowadzenia wystąpień przez uczestników;
 • Sprzężenia zwrotne informacji;
 • Podsumowanie prezentacji i wyciągnięcie wniosków do pracy na przyszłość.
 • Zdobycie narzędzi niezbędnych przy prowadzeniu profesjonalnych wystąpień i autoprezentacji;
 • Wypracowanie własnego stylu , autoprezentacji;
 • Wykorzystywanie różnych metod radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych, rozmów biznesowych;
 • Ćwiczenie w praktyce sposobów prowadzenia ciekawych i efektownych wystąpień publicznych;
 • Wzbudzanie zainteresowania i podtrzymywanie zaangażowania wśród odbiorców prezentacji;
 • Praca nad własnym wizerunkiem;
 • Umiejętność wykorzystania technik stylizacji w biznesie;
 • Podniesienie własnych kwalifikacji poprzez poprawę własnego wizerunku.
 • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Zuza, 2021-02-17 13:09:16:
  Ocena

  Bardzo dobre merytorycznie szkolenie. Pani prowadząca świetnie angażowała uczestników.

 • Ewa, 2021-02-17 13:08:52:
  Ocena

  Bardzo komunikatywna, otwarta Pani prowadząca. Elastyczna jeśli chodzi o prowadzenie szkolenia.

 • Grzegorz, 2021-02-17 13:08:26:
  Ocena

  Szkolenie przeprowadzone zostało rzetelnie, zgodnie z ustaleniami. Trenerka była bardzo zaangażowana i otwarta na sugestie uczestników.

Dodaj opinie
Cena netto
960.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,16 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni certyfikowany trener szkoleń interpersonalnych,
Możliwe opcje szkolenia