• Kształtowanie sprawnej komunikacji I współpracy w zespole
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Synergia – wartość „dodana” działań zespołu
 • Metody zespołowego uczenia się
 • Etapy rozwoju procesu grupowego w zespole
 • Radzenie sobie ze zmianą w zespole
 • Adekwatne dopasowanie procedur pracy do struktury i rozwoju zespołu
 • Rola menedżera a rola facylitatora -specyfika zarządzaniem zadaniem (tym, co robimy) i procesem (sposobem, w jaki to robimy)
 • Facylitacja jako tworzenie odpowiedniego procesu, aby osiągnąć cel w zadaniu
 • Metody poszukiwania pomysłów i ich weryfikacji
 • Motywowanie zespołu - angażowanie i przekonywanie pracowników do realizacji zadania, projektu
 • Specyfika współczesnych form pracy zespołowej
 • Podstawowe formy organizacyjne tzw. zespołów wirtualnych: przyczółkowy, sieciowy
 • Narzędzia komunikacji niezbędne w zarządzaniu zespołem na odległość
 • Ważność zasad i reguł współpracy oraz egzekwowania ich zespołu

O tym kursie

Celem szkolenia jest:

 • Podniesienie kompetencji managerskich w zakresie kierowania zespołem zorientowanym na realizację celów biznesowych.
 • Podniesienie kompetencji w obszarze komunikacji z zespołem.
 • Rozwój umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania zespołem.

Profil odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób, które na co dzień zarządzają zespołami pracowniczymi.
 • Osób, które pragną poznać zasady skutecznego wpływania i realizowania stawianych celów.
 • Osób, które pracują jako Menedżerowie, HRBP i Specjaliści realizujący cele i zadania w zespołach.


Czego się nauczysz?

Po szkoleniu Uczestnicy będą:

 • Umiejętnie kształtować autorytet lidera zespołu.
 • Skutecznie zwiększać zaangażowanie pracowników.
 • Tworzyć kulturę organizacyjną, w której pracownik stanowi istotną wartość.
 • Kreować standardy pracy kierowników i managerów.
 • Umiejętnie reagować  na trudne sytuacje i konflikty.
 • Wiedzieć jakie są  style kierowania zespołem.
 • Tworzyć partnerskie relacje w zespole.
 • Prowadzić otwartą, opartą na szacunku i współpracy komunikację w zespole.
 • Efektywnie przekazywać trudne informacji i niepopularnych decyzji.
 • Kierować pracą zorientowaną na realizację celów biznesowych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleniach stacjonarnych)

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
1120.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,16 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni certyfikowany trener szkoleń interpersonalnych,
Możliwe opcje szkolenia