• Lider w zespole –jego rola, zadania, kompetencje.
 • Cechy efektywnego zespołu – zespół zwycięski
 • Pożądane cechy menadżera
 • Autodiagnoza – analiza mocnych i słabych stron lidera, diagnoza zespołu
 • Koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów
 • Przywództwo jako wpływ wg Jona Maxwella
 • 5 poziomów przywództwa
 • Lider wg Briana Tracego – przedsiębiorcze myślenie
 • Budowanie relacji
 • Model efektywnej komunikacji z zespołem
 • Siła słów, a komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Feedback – podstawowe narzędzie lidera
 • Konsekwencje nie przestrzegania podstawowych reguł komunikacji
 • Bariery w komunikacji
 • Analiza własnego stylu komunikowania – mocne i słabe strony
 • Diagnoza własnego poziomu asertywności
 • Rola empatii
 • Komunikat JA, komunikat TY
 • Konstruktywna odpowiedź zwrotna,
 • Umiejętność odmawiania,
 • Reagowanie na emocje,
 • Stawianie granic rozwijanie
 • Model SMART
 • Poziomy delegowania – co? Komu ? Kiedy ?
 • Jak delegować by podnosić zaangażowanie i inicjatywę?
 • Model Pendeltona - model prowadzenia informacji zwrotnej
 • Naprawa błędów
 • Co jeśli błędy się powtarzają?
 • Kary i nagrody w trakcie realizacji zadania
 • Skutki braku asertywnego egzekwowania zadań
 • Zapobieganie sytuacjom trudnym
 • Główne źródła konfliktów
 • Istota i typy konfliktów
 • Właściwe zachowanie w sporze
 • Asertywne i rozwojowe wykorzystanie konfliktów w pracy zespołu
 • Strategie wykorzystywane w sytuacji konfliktowej
 • Zarządzanie konfliktem
 • Główne metody rozwiązywania konfliktów
 • Bariery komunikacyjne, a rozwiązywanie konfliktów.
 • Motywatory – co motywuje pracownika w zespole
 • System kar i nagród w kierowaniu zespołem
 • Zasady motywacji środkami niematerialnymi
 • Psychologiczne zasady motywowania
 • Konstruktywna informacja zwrotna i ocena – korzyści dla pracownika, zespołu, lidera
 • Znaczenie języka w motywowaniu.
 • Psychologia rywalizacji / psychologia współpracy
 • Matryca zarządzania czasem
 • Kontrolowanie własnego czasu i radzenie sobie ze złodziejami czasu
 • Techniki planowania czasu
 • Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań

O tym kursie

Celem szkolenia jest:

 • Podniesienie kompetencji managerskich w zakresie kierowania zespołem zorientowanym na realizację celów biznesowych.
 • Podniesienie kompetencji w obszarze komunikacji z zespołem.
 • Rozwój umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania zespołem.

Profil odbiorcy  

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób, które na co dzień zarządzają zespołami pracowniczymi.
 • Osób, które pragną poznać zasady skutecznego wpływania i realizowania stawianych celów.
 • Osób, które pracują jako Menedżerowie, HRBP i Specjaliści realizujący cele i zadania w zespołach.

Czego się nauczysz?

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Umiejętnie kształtować autorytet lidera zespołu.
 • Skutecznie zwiększać zaangażowanie pracowników.
 • Tworzyć kulturę organizacyjną, w której pracownik stanowi istotną wartość.
 • Kreować standardy pracy kierowników i managerów.
 • Umiejętnie reagować  na trudne sytuacje i konflikty.
 • Wiedzieć jakie są  style kierowania zespołem.
 • Tworzyć partnerskie relacje w zespole.
 • Prowadzić otwartą, opartą na szacunku i współpracy komunikację w zespole.
 • Efektywnie przekazywać trudne informacji i niepopularnych decyzji.
 • Kierować pracą zorientowaną na realizację celów biznesowych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleniach stacjonarnych)

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Aga, 2021-02-17 13:07:41:
  Ocena

  Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, w miłej atmosferze.

 • Ada, 2021-02-04 15:31:17:
  Ocena

  Jak dla mnie najlepsze szkolenie na jakim byłam. Pani Trenerka absolutnie bezkonkurencyjna - fachowa wiedza połączona z bardzo dobrą umiejętnością jej przekazywania.

 • Hania, 2021-02-04 15:30:23:
  Ocena

  Prowadząca super. Dziękuję za ogrom informacji przekazanej profesjonalnie.

Dodaj opinie
Cena netto
1120.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,16 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni certyfikowany trener szkoleń interpersonalnych,
Możliwe opcje szkolenia