2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration | 2023-06-13 - Szkolenie MS 50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators | 2023-06-13 - Szkolenie Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) w Windows Server 2016 | 2023-06-13 - Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | 2023-06-14 - Szkolenie WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS | 2023-06-14 - Szkolenie WS-013 Azure Stack HCI

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych to bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla firm i instytucji. Wiemy coś o tym, gdyż pełnimy funkcje doradcze w wielu miejscach, które są mocno zróżnicowane pod kątem przetwarzania danych osobowych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, jakie od kilkunastu lat nasza firma świadczy w obszarze bezpieczeństwa, zyskaliśmy zarówno doświadczenie jak i zaufanie wielu zadowolonych klientów. W przeciwieństwie do większości naszych konkurentów, nie powstaliśmy też „wczoraj”, lecz zgłębiamy tajniki bezpieczeństwa od lat. Nasz zespól tworzą wyspecjalizowani i kompetentni ludzie, którzy uwielbiają działać z pasją, myślą nieszablonowo i poszukują nowych wyzwań.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to osoba, która jest odpowiedzialna za działania zmierzające do zgodnego z aktualnymi przepisami przetwarzania danych osobowych. Ponadto, wspomaga czynności monitorujące pod kątem nowych zagrożeń. Obowiązek powołania na stanowisko Inspektora Ochrony Danych wynika ściśle z zakresu i charakteru danych osobowych, którymi dany podmiot dysponuje i które przetwarza. Przesłanki regulujące możliwości przetwarzania danych mają różne źródła, a ich interpretacja jest często niejednoznaczna dla laika, dlatego już w tym miejscu powinniście Państwo rozważyć konsultację z nami w celu weryfikacji pod kątem konieczności spełnienia tego wymogu. RODO zaleca, aby Inspektor Ochrony Danych działał w sposób całkowicie niezależny. Praktyka jednak pokazuje, że pracownik etatowy może nie mieć tutaj niezależnego i obiektywnego spojrzenia na pewne obszary. Przekazanie funkcji Inspektora naszej firmie, jest zatem interesującą możliwością, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i dobrych praktyk przewidzianych w Rozporządzeniu Europejskim.

Nasza oferta

 1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych
 2. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych    z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Przygotowanie lub aktualizacja zalecanych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych
 4. Zidentyfikowanie elementów mających istotny wpływ na późniejsze szacowanie ryzyka i decyzję do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
 5. Przygotowanie i aktualizacja rejestrów czynności przetwarzania
 6. Stworzenie odpowiednich klauzul informacyjnych
 7. Stworzenie odpowiednich klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych
 8. Sformułowanie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania
 9. Pomoc w  szacowaniu ryzyka i udokumentowaniu szacowania ryzyka
 10. Kontakt ze Zleceniodawcą w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości, w szczególności w przypadku incydentów mogących być naruszeniami ochrony danych osobowych
 11. Odpowiadanie na pytania, skargi lub wnioski zgłaszane przez osoby, których dane są przetwarzane
 12. Informowanie o zmianach w przepisach lub wytycznych, jeżeli mogą mieć one wpływ na przetwarzanie danych
 13. Rekomendowanie konsultacji z organem nadzorczym w przypadku stwierdzenia, że jest to w interesie Zleceniodawcy, lub osób, których dane są przetwarzane
 14. Przeprowadzanie corocznych sprawdzeń w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Łatwy dostęp do wykwalifikowanych ekspertów ds. ochrony danych osobowych, którzy zrealizują Państwa obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych
 • Bezpieczeństwo organizacji i monitoring ryzyka związanego z obowiązkami administratora danych osobowych względem podmiotów danych osobowych  
 • Obsługa prawna naszej kancelarii
 • Odciążenie pracowników zajmujących się dotąd tym tematem, a co za tym idzie możliwość powierzenia im innych, istotnych zadań biznesowych czy organizacyjnych
 • Oszczędność pieniędzy – wbrew pozorom skalkulowanie kosztów związanych z zalecanym i regularnym szkoleniem etatowego pracownika, dodatków związanych z pełnieniem przez Niego nowych funkcji, czy wreszcie ryzyko otrzymania kary za niepoprawne przestrzeganie przepisów, niejednokrotnie daje wynik kilkukrotnie wyższy od kosztów naszej opieki
 • Dedykowana skrzynka pocztowa Inspektora Ochrony Danych – bezpośredni kontakt, który można podać wszystkim zainteresowanym przetwarzaniem danych przez Państwa organizację
 • Banki spółdzielcze
 • Urzędy miejskie
 • Urzędy gminne
 • Starostwa powiatowe
 • Powiatowe urzędy pracy
 • Placówki oświatowe
 • Sądy
 • Prokuratury
 • Małe i średnie firmy
 • oraz wiele innych

Nasze doświadczenie

Świadczymy usługę IOD dla ponad 30 firm
W ramach umowy IOD szkolimy pracowników
Ponad 40 wykonanych audytów RODO w 2020 r.