Audyt Bezpieczeństwa jest kompleksowym badaniem struktury teleinformatycznej i środowiskowej, mającym na celu wykrycie i przeciwdziałanie zagrożeniom dotyczącym zmiany, uszkodzenia, przechwycenia i/lub usunięcia strategicznych dla każdej organizacji danych. Służy też zapewnieniu stabilnej ciągłości funkcjonowania, dostarczając narzędzi wspomagających kadrę zarządzającą w gospodarnym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obszarze informatycznym, m.in. poprzez weryfikację szacowania ryzyka, zalecenia audytorskie, podnoszenie wiedzy poprzez szkolenia.


Bezpieczeństwo informacji oznacza jej ochronę przed zagrożeniami w celu zapewnienia ciągłości działania, minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz możliwości biznesowych. Każda organizacja będzie posługiwała się odmiennym zestawem wymagań co do zabezpieczeń i poziomu poufności, integralności i dostępności lecz wszystkie będą opierać się na normie ISO 27001.

 

Ważne informacje

 • Banki
 • Urzędy miejskie
 • Urzędy gminne
 • Starostwa powiatowe
 • Powiatowe urzędy pracy
 • Placówki oświatowe
 • Sądy
 • Prokuratury
 • Małe i średnie firmy
 • oraz wiele innych
 • Większa wiarygodność organizacji oraz zapewnienie, że przetwarzane informacje są chronione w odpowiedni sposób
 • Możliwość pozyskania nowych klientów, którzy coraz częściej wybierają tylko dogłębnie sprawdzonych partnerów
 • Zapewnienie, że spełniasz wymogi prawne, do których Twoja organizacja jest zobligowana
 • Zarządzanie odbywa się w sposób zaplanowany i przewidywalny
 • Twoi pracownicy dokładnie wiedzą, że za co odpowiadają i jak mają postępować, aby zapewnić ochronę przetwarzanych informacji.
Dlaczego wybrać nas?Wszystkie działania dopasujemy do specyfiki działalności, wielkości organizacji podmiotu oraz posiadanej infrastruktury technicznej. Naszym celem jest pełne zrozumienie przez klienta istoty proponowanych przez nas rozwiązań. Opieramy się o ogólnoświatowe praktyki zawarte w standardzie ISO. Audyty są przeprowadzane przez wyszkolonych audytorów wiodących.
Obszar organizacyjny
 • Regulacje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji

Obszar fizyczny i środowiskowy

 • Weryfikacja granic obszaru bezpiecznego
 • Weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia
 • Weryfikacja systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń
 • Weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego

Obszar teleinformatyczny

 • Weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi
 • Przegląd zasobów informatycznych oraz stosowanych rozwiązań pod kątem utrzymania ciągłości działania
 • Weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym
 • Weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi
 • Weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów
 • Weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania
 • Weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe
 • Weryfikacja zabezpieczeń nośników wymiennych
 • Weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania)

Nasze osiągnięcia

Ponad 300 wykonanych audytów bezpieczeństwa
Najlepsze narzędzia audytorskie
Doświadczony zespół audytorów
Szerokie spektrum badanych obszarów