• Wskazówki przypominające nawigację po interfejsie
 • Tworzenie kopii udostępnionego pliku z ćwiczeniami
 • przypomnienie o adresacji - przygotowanie do formuł
 • nazywanie komórek i zakresów - przygotowanie do formuł
 • funkcja unique vs usuń duplikaty
 • sugestie dotyczące czyszczenia danych
 • funkcje warunkowe
 • wyszukaj.pionowo, jeżeli.błąd - różne zastosowania
 • podaj.pozycję
 • indeks
 • funkcje pisane między arkuszami jednego zeszytu
 • funkcje pisane między zeszytami
  • importrange
 • lista z zakresu
 • powiązana - zależna lista zakresu
 • reguły dat
 • reguły liczb
 • przygotowanie i odniesienie się do danych
 • budowanie raportu
 • typy zestawień
 • modyfikacja
 • filtrowanie
 • rozwiązywanie problemów

O tym kursie

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat możliwości programu, poruszanie się w dwóch wymiarach po danych za pomocą funkcji, zestawianie łączenie i przenoszenie danych. Poznanie dobrych praktyk umożliwienie uczestnikom wykorzystania dostępnych narzędzi do bardziej wydajnej pracy. 

Profil odbiorcy

Szkolenie dla osób które pracowały w Arkuszach Google lub znają program Microsoft Excel.

Czego się nauczysz?

Poniżej omawiane na kursie zagadnienia.
Funkcje charakterystyczne dla Arkuszy Kalkulacyjnych w tym funkcje unikatowe dla Arkuszy Google. W szkoleniu nacisk będzie kładziony na zasady współpracy, na różnych arkuszach w jednym zeszycie między plikami, współpracę z innymi osobami w naszej organizacji, rozbudowane reguły poprawności danych. Ćwiczenia obejmować będą formuły do łączenia danych, porównywania wartości, zestawiania danych. Wskazane zostaną możliwe błędy i konieczne poprawki. W szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące budowania raportu tabeli przestawnej.

Przystępując do szkolenia uczestnik powinien mieć wiedzę na temat pracy w arkuszu, zasad adresacji powinien być świadomy do czego służą programy typu Arkusz Kalkulacyjny. Na szkolenie nie jest wymagana wiedza z zakresu Arkuszy Google ale ze względu na planowane do omówienia narzędzia uczestnik powinien znać podstawy pracy w tego typu programach.

 • Cyfrowy certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Firma posiada wpis w Urzędzie Miasta Łodzi jako placówka kształcenia ustawicznego.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
690.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,10 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Trener z kilkuletnim doświadczeniem w realizacji szkoleń z Googla,
Możliwe opcje szkolenia