• Instalacja najnowszego pakietu JDK (z ang. Java Development Kit),
 • Wirtualna maszyna Javy,
 • Proces kompilacji i uruchomienia programu,
 • Pliki *.jar:
  • Tworzenie plików *.jar z użyciem narzędzia jar z pakietu JDK,
  • Plik manifestu,
  • Uruchamianie plików *.jar.
 • Środowisko pracy programisty:
  • IntelliJ IDEA Community.
 • Usuwanie obiektów z pamięci:
  • Garbage Collector i metoda finalize(),
 • Zmienne i operatory,
 • Instrukcje warunkowe i instrukcje sterujące.
 • Klasy i obiekty
  • Alokacja obiektów w pamięci (użycie operatora new)
  • Definicja klasy,
  • Konstruktor,
  • Blok statyczny i blok inicjalizacyjny,
  • Kolejność wykonywania operacji podczas alokacji obiektów,
  • Metoda toString().
  • Klasy wewnętrzne oraz klasy zagnieżdżone
  • Klasy anonimowe (z ang. anonymous class),
  • Klasy opakowujące dla typów prostych (z ang. wrapper class),
  • Klasy abstrakcyjne oraz pojęcie interfejsu,
  • Klasy finalne,
  • Typy wyliczeniowe (z ang. Enum).
 • Paradygmaty programowania obiektowego:
  • Abstrakcja,
  • Hermetyzacja (enkapsulacja):
   • Modyfikatory dostępu:
   • Polimorfizm i dziedziczenie.
 • Sytuacje wyjątkowe
  • Omówienie wybranych, wbudowanych wyjątków,
  • Tworzenie własnych wyjątków.
 • Operacje na ciągach tekstowych:
  • ==
  • equals()
  • compareTo()
  • StringBuilder vs StringBuffer.
  • Klasy szablonowe (z ang. generic class).
 • Java Collection Framework:
  • Pakiet java.util:
   • Lista (List, ArrayList, LinkedList), 
   • Zbiór (Set,HashSet,LinkedHashSet),
   • Mapa (Map, HashMap, LinkedHashMap).
 • Kontrakt Equals() & HashCode(),
 • Interfejsy:
  • Comparable,
  • Comparator.
 • Strumienie:
  • Strumień znakowy:
  • Reader
  • Writer
 • Strumień bajtowy:
  • InputStream:
  • OutputStream.
 • Serializacja obiektów:
  • Interfejs markujący Serializable,
  • Modyfikator Transient.
 • Pojęcie wątku,
  • Cykl życia wątku.
 • Tworzenie programów wielowątkowych:
  • Klasa Thread,
  • Interfejs Runnable,
 • Synchronizacja wątków:
  • Metody synchronizowane,
  • Sekcja krytyczna.
 • Pojęcie refleksji,
  • Obiekt typu Class.
 • Adnotacje:
  • Tworzenie własnych adnotacji,
 • Zmiany w interfejsach,
 • Wyrażania lambda,
  • Operacje na strumieniach (programowanie funkcyjne):
  • filter,
  • map,
  • reduce.
 • Interfejsy funkcyjne:
 • Function, Predicate, BiConsumer, BiFunction, BinaryOperator.
 • Pakiet java.time.
 • Narzędzie Javadoc z pakietu JDK.
 • Automatyczne budowanie aplikacji:
  • Wprowadzenie do Apache Maven
 • Wersjonowanie kodu źródłowego:
  • System kontroli wersji kodu GIT.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać język programowania Java krok po kroku zaczynając od podstawowych konstrukcji po bardziej zaawansowane mechanizmy języka. Konieczna jest znajomość pisania aplikacji w dowolnym języku wysokiego poziomu. Kursant po zakończeniu szkolenia będzie w stanie samodzielnie napisać konsolową aplikację w języku Java. Nabyta wiedza będzie stanowić doskonałą bazę do poszerzenia umiejętności już we własnym zakresie.
Wynikiem szkolenia jest przykładowa aplikacja do zarządzania pracownikami.

Trener:
Marcin - trener z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej korporacji, prelegent na konferencjach IT, programista i autor publikacji w renomowanym magazynie "Programista".

 

 • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Firma posiada wpis w Urzędzie Miasta Łodzi jako placówka kształcenia ustawicznego.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.


 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
1400.00 zł
Czas trwania: 3 d,24 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni trener oraz praktyk programista Java,
Możliwe opcje szkolenia