Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

To szkolenie jest odpowiednikiem wycofanego szkolenia 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

To szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów informatycznych, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat systemu Windows Server. Zaprojektowane jest dla profesjonalistów, którzy mają główną odpowiedzialność za zarządzanie magazynowaniem i obliczeniami przy użyciu systemu Windows Server 2016. Adresowane jest do profesjonalistów, którzy potrzebują zrozumieć scenariusze, wymagania oraz opcje przechowywania i obliczeń dostępne i stosowane w systemie Windows Server 2016.

Profil uczestnika

To szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów informatycznych, którzy potrzebują podnieść swoje umiejętności w obszarze funkcjonalności magazynowania i obliczeń systemu Windows Server 2016.

Czego się nauczysz?

 • Konfigurować i instalować system Windows Server 2016
 • Zarządzać Server Core, strategią aktualizacji i migracji serwera
 • Zrozumieć opcje przechowywania
 • Zarządzać formatami tabel partycji
 • Zarządzać dyskami podstawowymi i dynamicznymi, systemami plików
 • Zarządzać wirtualnymi dyskami twardymi i sprzętem dyskowym
 • Zarządzać dyskami i woluminami
 • Wybrać i zarządzać odpowiednimi rozwiązaniami przechowywania dla konkretnego scenariusza
 • Implementować przestrzenie dyskowe i deduplikację danych
 • Konfigurować i zarządzać Microsoft Hyper-V, maszynami wirtualnymi i kontenerami Hyper-V
 • Konfigurować technologie odtwarzania po awarii
 • Zarządzać i konfigurować klastrowanie awaryjne dla maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Konfigurować, planować i wdrażać równoważenie obciążenia sieciowego (NLB)
 • Pracować z obrazami wdrażania
Konspekt

Moduł 1: Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń pracy

Ten moduł wyjaśnia, jak przygotować się do instalacji systemu Windows Server 2016, w tym Server Core. Moduł ten wyjaśnia również, jak zaplanować strategię aktualizacji i migracji serwera. Ponadto moduł ten wyjaśnia, jak przeprowadzić migrację ról serwera i obciążeń pracy w obrębie i między domenami. Wreszcie ten moduł wyjaśnia, jak wybrać model aktywacji na podstawie charakterystyk środowiska.

Lekcje

 • Wprowadzenie do systemu Windows Server 2016
 • Przygotowanie i instalacja Server Core
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji
 • Migracja ról serwera i obciążeń pracy
 • Modele aktywacji systemu Windows Server

 

Laboratorium: Instalacja i konfiguracja Server Core

 • Instalacja Server Core
 • Wykonywanie zadań po instalacji na systemie Windows Server 2016 Core
 • Wykonywanie zarządzania zdalnego

 

Moduł 2: Konfigurowanie lokalnego przechowywania

Ten moduł wyjaśnia, jak zarządzać dyskami i woluminami w systemie Windows Server 2016.

Lekcje

 • Zarządzanie dyskami w systemie Windows Server
 • Zarządzanie woluminami w systemie Windows Server

 

Laboratorium: Konfigurowanie lokalnego przechowywania

 • Tworzenie i zarządzanie woluminami
 • Zmiana rozmiaru woluminów
 • Zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi

 

Moduł 3: Wdrażanie rozwiązań przechowywania w przedsiębiorstwie

Ten moduł wyjaśnia, jak zrozumieć bezpośrednio podłączane przechowywanie (DAS), sieciowe przechowywanie (NAS) i sieciowe przechowywanie (SAN). Wyjaśnia także cel usługi Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS), mostkowania centrów danych oraz wejścia-wyjścia wielokrotnego (MPIO). Ponadto ten moduł porównuje Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI) i Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), oraz opisuje, jak skonfigurować udostępnianie w systemie Windows Server 2016.

Lekcje

 • Przegląd DAS, NAS i SAN
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i Fibre Channel over Ethernet
 • Zrozumienie iSNS, DCB i MPIO
 • Konfigurowanie udostępniania w systemie Windows Server 2016

 

Laboratorium: Planowanie i konfigurowanie technologii i komponentów przechowywania

 • Planowanie wymagań dotyczących przechowywania
 • Konfigurowanie przechowywania iSCSI
 • Konfigurowanie i zarządzanie infrastrukturą udostępniania

 

Moduł 4: Wdrażanie przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać i zarządzać przestrzenią magazynową oraz deduplikacją danych.

Lekcje

 • Wdrażanie przestrzeni magazynowej
 • Zarządzanie przestrzenią magazynową
 • Wdrażanie deduplikacji danych

 

Laboratorium: Wdrażanie przestrzeni magazynowej

 • Tworzenie przestrzeni magazynowej
 • Włączanie i konfigurowanie klasyfikacji przechowywania

 

Laboratorium: Wdrażanie deduplikacji danych

 • Instalowanie deduplikacji danych
 • Konfigurowanie deduplikacji danych

 

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja Hyper-V oraz maszyn wirtualnych

Ten moduł wyjaśnia, jak instalować Hyper-V oraz konfigurować przechowywanie i sieciowanie na serwerach gospodarza Hyper-V. Ponadto wyjaśnia, jak konfigurować i zarządzać maszynami wirtualnymi Hyper-V.

Lekcje

 • Przegląd Hyper-V
 • Instalowanie Hyper-V
 • Konfigurowanie przechowywania na serwerach gospodarza Hyper-V
 • Konfigurowanie sieciowania na serwerach gospodarza Hyper-V
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi

 

Laboratorium: Instalacja i konfiguracja Hyper-V

 • Weryfikacja instalacji roli serwera Hyper-V
 • Konfigurowanie sieciowania Hyper-V
 • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Włączanie zagnieżdżania wirtualizacji dla maszyny wirtualnej

 

Moduł 6: Wdrażanie i zarządzanie kontenerami systemu Windows oraz Hyper-V

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać kontenery systemu Windows i Hyper-V. Ponadto wyjaśnia, jak instalować, konfigurować i zarządzać kontenerami za pomocą Windows PowerShell i Docker.

Lekcje

 • Przegląd kontenerów w systemie Windows Server 2016
 • Przygotowanie do kontenerów
 • Instalowanie, konfigurowanie i zarządzanie kontenerami za pomocą Docker

 

Laboratorium: Instalacja i konfiguracja kontenerów

 • Instalacja Docker Enterprise Edition dla systemu Windows Server 2016
 • Instalowanie i konfigurowanie kontenera IIS

 

Moduł 7: Przegląd wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii

Ten moduł wyjaśnia, jak planować rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii przy użyciu maszyn wirtualnych Hyper-V. Ponadto moduł opisuje, jak wykonywać kopie zapasowe i przywracanie systemu Windows Server 2016 oraz danych za pomocą funkcji Kopiowania zapasowego systemu Windows Server.

Lekcje

 • Definiowanie poziomów dostępności
 • Planowanie rozwiązań wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii przy użyciu maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Kopie zapasowe i przywracanie za pomocą Kopiowania zapasowego systemu Windows Server
 • Wysoka dostępność z klastrowaniem awaryjnym w systemie Windows Server 2016

 

Laboratorium: Planowanie i wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii

 • Określenie odpowiedniego rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii
 • Wdrażanie migracji magazynu
 • Konfigurowanie replikacji Hyper-V

 

Moduł 8: Wdrażanie klastrowania awaryjnego

Ten moduł wyjaśnia, jak tworzyć i zarządzać klastrem awaryjnym. Ponadto opisuje, jak wdrażać wysoką dostępność i klastrowanie rozciągnięte dla lokalizacji.

Lekcje

 • Planowanie klastrowania awaryjnego
 • Tworzenie i konfigurowanie nowego klastrowania awaryjnego
 • Utrzymywanie klastrowania awaryjnego
 • Rozwiązywanie problemów z klastrowaniem awaryjnym
 • Wdrażanie wysokiej dostępności z klastrowaniem rozciągniętym w systemie Windows Server 2016

 

Laboratorium: Wdrażanie klastrowania awaryjnego

 • Tworzenie klastrowania awaryjnego
 • Weryfikacja ustawień kworum i dodawanie węzła

 

Laboratorium: Zarządzanie klastrowaniem awaryjnym

 • Usuwanie węzła i weryfikacja ustawień kworum
 • Zmiana kworum z świadka na dysku na świadka na udziale plików oraz zdefiniowanie głosowania węzła
 • Weryfikacja wysokiej dostępności

 

Moduł 9: Wdrażanie klastrowania awaryjnego z Hyper-V w systemie Windows Server 2016

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać maszyny wirtualne Hyper-V w klastrowaniu awaryjnym. Ponadto opisuje kluczowe funkcje dla maszyn wirtualnych w środowisku klastrowanym.

Lekcje

 • Przegląd integracji serwera Hyper-V 2016 z klastrowaniem awaryjnym
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V w klastrowaniu awaryjnym
 • Kluczowe funkcje dla maszyn wirtualnych w środowisku klastrowanym

 

Laboratorium: Wdrażanie klastrowania awaryjnego z Hyper-V w systemie Windows Server 2016

 • Konfigurowanie środowiska wirtualnego
 • Konfigurowanie klastrowania awaryjnego dla Hyper-V
 • Konfigurowanie wysoko dostępnej maszyny wirtualnej

 

Moduł 10: Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego

Ten moduł wyjaśnia, jak planować i konfigurować wdrożenie klastra NLB. Ponadto zapewnia przegląd równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i klastrów NLB.

Lekcje

 • Przegląd NLB
 • Konfigurowanie klastra NLB
 • Planowanie wdrożenia NLB

 

Laboratorium: Wdrażanie NLB

 • Wdrażanie klastra równoważenia obciążenia sieciowego (NLB)
 • Konfigurowanie i zarządzanie klastrami NLB
 • Weryfikacja wysokiej dostępności klastra NLB

 

Moduł 11: Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrożeniowymi

Ten moduł wyjaśnia, jak tworzyć i zarządzać obrazami wdrożeniowymi przy użyciu narzędzi Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Ponadto opisuje różne obciążenia w środowisku maszyny wirtualnej.

Lekcje

 • Wprowadzenie do obrazów wdrożeniowych
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrożeniowymi przy użyciu MDT
 • Środowiska maszyny wirtualnej dla różnych obciążeń

 

Laboratorium: Użycie MDT do wdrażania systemu Windows Server 2016

 • Konfigurowanie MDT
 • Tworzenie i wdrażanie obrazu

 

Moduł 12: Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie instalacji maszyn wirtualnych

Ten moduł wyjaśnia, jak zarządzać procesem aktualizacji za pomocą WSUS. Ponadto zapewnia przegląd narzędzi monitorowania systemu Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) oraz systemu Windows Server 2016.

Lekcje

 • Przegląd WSUS i opcje wdrożenia
 • Proces zarządzania aktualizacjami za pomocą WSUS
 • Przegląd narzędzi monitorowania systemu Windows PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi monitorowania systemu Windows Server 2016
 • Korzystanie z Monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń

 

Laboratorium: Wdrażanie WSUS i aktualizacje

 • Wdrażanie WSUS
 • Konfigurowanie ustawień aktualizacji
 • Zatwierdzanie i wdrażanie aktualizacji za pomocą WSUS

 

Laboratorium: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów systemu Windows Server 2016

 • Ustanowienie punktu odniesienia wydajności
 • Identyfikowanie źródła problemu wydajności
 • Wyświetlanie i konfigurowanie zcentralizowanych dzienników zdarzeń
Pokaż więcej
Wymagania
 • Rozległa wiedza i doświadczenie z systemem Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016.
 • Szczegółowe zrozumienie technologii przechowywania, takich jak SAN, iSCSI i Fibre Channel.
 • Szczegółowe zrozumienie i doświadczenie w wdrażaniu klastrowania awaryjnego i Hyper-V.
 • Doświadczenie w zarządzaniu ciągłością działania firmy, w tym tworzenie kopii zapasowych danych, przywracanie ich oraz zapewnianie wysokiej dostępności.
 • Doświadczenie z Windows PowerShell.
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Egzaminy

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-740

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: it@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 08-07-2024 09:00

Cena katalogowa: 1399,00 zł netto (1720,77 zł brutto)
Cena promocyjna: od 900,00 zł netto (1107,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 12-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 07-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.

Najbliższy termin: 20-05-2024 08:00

Cena katalogowa: 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft