2021-01-25 - Szkolenie Adobe Photoshop - projektowanie i obróbka zdjęć. Poziom zaawansowany. | 2021-01-25 - Szkolenie Adobe Illustrator - podstawy | 2021-01-25 - Szkolenie MS 20411 Administrowanie systemem Windows Server 2012. | 2021-01-25 - Szkolenie MS 20768 Developing SQL Data Models | 2021-01-25 - Szkolenie MS Word - operacje podstawowe | 2021-01-25 - Managing HPE 3PAR StoreServ I: Management and Local Replication | 2021-01-25 - Szkolenie AZ-300T01 - Deploying and Configuring Infrastructure | 2021-01-25 - Szkolenia AZ-300T01-T06 Azure Solutions Architect Expert - Technologies | 2021-01-25 - O365 - MS Teams. Praca w szkole. Kurs dla nauczycieli | 2021-01-25 - Szkolenie 55234 SharePoint 2016 Site Collections and Site Owner Administration | 2021-01-25 - Szkolenie WS-011 Windows Server 2019 Administration | 2021-01-25 - Szkolenie 55049 PowerPivot, Power View and SharePoint 2013 Business Intelligence Center for Analysts | 2021-01-26 - Szkolenie MS Excel - operacje zaawansowane | 2021-01-26 - Excel średnio-zaawansowany ON-LINE - Funkcje i raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. (distance learning) | 2021-01-26 - ZAAWANSOWANY - Szkolenie MS Excel ON-LINE | 2021-01-26 - Szkolenie 55217 SharePoint 2016 Power User | 2021-01-27 - Szkolenie - Profesjonalne prowadzenie wystąpień i prezentacji | 2021-01-28 - Szkolenie MS Excel operacje średnio-zaawansowane | 2021-01-28 - Szkolenie-Techniki redukcji stresu, odporność psychiczna i pozytywne nastawienie | 2021-01-28 - HPE Synergy Administration
Zgłoszenie na egzamin

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NT Group sp. z o.o. zwany dalej „Administratorem”.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych Tomasz Skibiński mail: ido@ntg.pl tel. 607 773 700Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu na szkolenie/egzamin będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane bezterminowo do momentu cofnięcia zgody.
  W przypadku Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych szkoleń/egzaminów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 3. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Działu Szkoleń i sekretariatu , ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony. W przypadku zgody, Pana/Pani dane przekazane zostaną również do:
  • Trenerów prowadzących szkolenie.
  • Administratorów Centrum Egzaminacyjnego
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe w tym:
  1. Microsoft
  2. Pearson VUE
  3. Certiport
  4. PTI (ECDL)
  5. HPE
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach szkoleniowych/egzaminacyjnych.

Dane egzaminu

Dane zdającego

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Forma płatności

Santander Bank Polska S.A: 

* Wymagane pole