Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55348 Administering Microsoft Endpoint Configuration Manager

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Termin potwierdzony
Szkolenie przez Internet
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena promocyjna 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto) Cena od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

To szkolenie jest odpowiednikiem wycofanego szkolenia "Szkolenie zgodne z MS 20703 Administering System Center Configuration Manager"

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs opisuje, jak efektywnie zarządzać zasobami sieciowymi za pomocą Configuration Manager i związanych z nim systemów witrynowych. W trakcie tego pięciodniowego kursu nauczysz się codziennych zadań zarządzania, takich jak zarządzanie aplikacjami, zdrowiem klienta, inwentarzem sprzętu i oprogramowania, wdrażanie systemu operacyjnego oraz aktualizacje oprogramowania za pomocą Configuration Manager. Dowiesz się również, jak zoptymalizować ochronę końcową, zarządzać zgodnością oraz tworzyć zapytania i raporty zarządzania.

Mimo że ten kurs i związane z nim laboratoria są napisane dla Microsoft Endpoint Configuration Manager i Windows 11, umiejętności uczące będą również kompatybilne wstecznie z poprzednimi wersjami System Center Configuration Manager i Windows 10.

Profil odbiorcy

Ten kurs przeznaczony jest dla doświadczonych specjalistów z zakresu technologii informacyjnych (IT), zwykle opisywanych jako Administratorzy Desktopu Enterprise (EDAs). Ci administratorzy wdrażają, zarządzają i utrzymują komputery osobiste, urządzenia i aplikacje w średnich, dużych i przedsiębiorstwowych organizacjach. Istotna część tej grupy docelowej korzysta lub planuje korzystać z najnowszej wersji Configuration Manager do zarządzania i wdrażania komputerów osobistych, urządzeń i aplikacji.

Czego się nauczysz?

 • Opisywać funkcje zawarte w Configuration Manager i Intune oraz wyjaśniać, jak można wykorzystać te funkcje do zarządzania komputerami osobistymi i urządzeniami mobilnymi w środowisku przedsiębiorstwa.
 • Analizować dane za pomocą zapytań i raportów.
 • Przygotowywać infrastrukturę zarządzania, w tym konfigurować granice, grupy graniczne i odkrywanie zasobów oraz integrować zarządzanie urządzeniami mobilnymi z Intune.
 • Wdrażać i zarządzać klientem Configuration Manager.
 • Konfigurować, zarządzać i monitorować inwentarz sprzętu i oprogramowania, oraz korzystać z Asset Intelligence i pomiarów zużycia oprogramowania.
 • Identyfikować i konfigurować najbardziej odpowiednią metodę dystrybucji i zarządzania treścią używaną do wdrożeń.
 • Dystrybuować, wdrażać i monitorować aplikacje dla zarządzanych użytkowników i systemów.
 • Utrzymywać aktualizacje oprogramowania dla komputerów osobistych zarządzanych przez Configuration Manager.
 • Wdrażać ochronę końcową dla zarządzanych komputerów osobistych.
 • Zarządzać elementami konfiguracji, bazami konfiguracji i profilami w celu oceny i konfiguracji ustawień zgodności oraz dostępu do danych dla użytkowników i urządzeń.
 • Konfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą Configuration Manager.
 • Zarządzać i utrzymywać witrynę Configuration Manager.
Konspekt

Moduł 1: Zarządzanie komputerami i urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie

Ten moduł opisuje funkcje Configuration Manager, które można użyć do wykonywania złożonych zadań zarządzania, w tym następujące zadania; Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, Zarządzanie aplikacjami, Wdrażanie systemu operacyjnego, Zarządzanie ustawieniami, Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania, Rozwiązywanie problemów zdalnych klientów i Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Microsoft System Center Configuration Manager (Configuration Manager) oferuje różne funkcje, które mogą pomóc w zarządzaniu urządzeniami i użytkownikami zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Organizacje korzystające z Configuration Manager stwierdzają, że mogą świadczyć bardziej efektywne usługi IT w zakresie wdrażania oprogramowania, zarządzania ustawieniami i zarządzania zasobami. Ten moduł wprowadza w podstawowe funkcje, architekturę i narzędzia zarządzania używane wraz z Configuration Manager. Moduł ten zapewnia również podstawy związane z innymi funkcjami i zadaniami zarządzania omówionymi w kolejnych modułach.

Lekcje

 • Przegląd zarządzania systemami za pomocą rozwiązań zarządzania przedsiębiorstwem
 • Przegląd architektury Configuration Manager
 • Przegląd narzędzi administracyjnych Configuration Manager
 • Narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów witryny Configuration Manager

 

Laboratorium: Badanie narzędzi Configuration Manager

 • Badanie narzędzi Configuration Manager

 

Moduł 2: Analiza danych za pomocą zapytań, raportów i CMPivot

Baza danych Microsoft Endpoint Configuration Manager przechowuje dużą ilość danych o zasobach w Twoim środowisku. Nie zawsze chcesz wykonywać wszystkie zadania zarządzania na wszystkich zasobach jednocześnie. Dlatego, aby pomóc Ci zlokalizować urządzenia lub obiekty użytkownika w Twoim środowisku spełniające określone kryteria, możesz tworzyć zapytania. Następnie możesz użyć tych zapytań do tworzenia kolekcji lub do uzyskiwania dodatkowych informacji o określonych zasobach. Ten moduł opisuje zapytania i metody tworzenia oraz uruchamiania ich. Oprócz zapytań, możesz uruchamiać raporty, aby wyświetlić różne rodzaje informacji dotyczących Twojego środowiska Configuration Manager. Aby uruchomić raporty Configuration Manager, musisz zainstalować i skonfigurować punkt usług raportowych, o których dokładnie mówi ten moduł. Moduł ten omawia także CMPivot, który pozwala zbierać i wyświetlać dane w czasie rzeczywistym na wszystkich podłączonych urządzeniach w Twoim środowisku. Umożliwi Ci to podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Lekcje

 • Wprowadzenie do zapytań
 • Konfigurowanie usług raportowych SQL Servera
 • Analiza stanu urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą CMPivot

 

Laboratorium: Tworzenie i uruchamianie zapytań

 • Tworzenie zapytań dotyczących danych
 • Tworzenie zapytań z podzapytaniami

 

Laboratorium: Konfigurowanie SSRS

 • Konfigurowanie punktu usług raportowych

 

Laboratorium: Analiza stanu urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą CMPivot

 • Użycie CMPivot do analizy aktualnego stanu urządzeń

 

Moduł 3: Przygotowywanie infrastruktury zarządzania Configuration Manager

Możesz zarządzać zasobami komputerowymi i użytkownikami w środowisku Microsoft Endpoint Configuration Manager (Configuration Manager) tylko wtedy, gdy Configuration Manager odkrył te zasoby i przypisał je do witryny. W tym module dowiesz się o granicach i grupach granicznych, które pomagają tworzyć logiczne lokalizacje sieci zawierające urządzenia komputerowe, które musisz zarządzać w infrastrukturze Configuration Manager. Możesz używać tych konfiguracji granic do automatycznego przypisywania witryn i pomocy klientom w wyszukiwaniu zawartości i usług związanych z powiązanymi systemami witryn. Dowiesz się także o procesach odkrywania, które możesz użyć do identyfikowania komputerów, użytkowników i infrastruktury sieciowej w Twoim środowisku sieciowym. Następnie dowiesz się o kolekcjach, które wspierają logiczne grupowanie zasobów. Używasz tych grup do zadań zarządzania, takich jak kierowanie aktualizacji oprogramowania, zarządzanie wdrażaniem aplikacji lub wdrażanie ustawień zgodności wobec zasobów.

Lekcje

 • Konfigurowanie granic witryny i grup granicznych
 • Konfigurowanie odkrywania zasobów
 • Organizowanie zasobów za pomocą kolekcji urządzeń i użytkowników

 

Laboratorium: Konfigurowanie granic i odkrywania zasobów

 • Konfigurowanie granic, grup granicznych i relacji fallback
 • Konfigurowanie metod odkrywania Active Directory

 

Laboratorium: Konfigurowanie kolekcji użytkowników i urządzeń

 • Tworzenie kolekcji urządzeń
 • Tworzenie kolekcji użytkowników
 • Konfigurowanie okna konserwacji

 

Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie klientem Configuration Manager

Możesz zainstalować oprogramowanie klienta Microsoft Endpoint Configuration Manager (Configuration Manager) na urządzeniach opartych na systemie Windows, takich jak serwery, stacje robocze i laptopy. Następnie możesz zarządzać tymi urządzeniami i wykonywać operacje, takie jak raportowanie informacji o inwentarzu sprzętu i oprogramowania, instalowanie i aktualizowanie oprogramowania oraz konfigurowanie ustawień wymaganych do zgodności. Configuration Manager zapewnia kilka opcji instalowania oprogramowania klienta. Ten moduł wyjaśnia obsługiwane systemy operacyjne i urządzenia, wymagania dotyczące oprogramowania oraz różne metody instalowania oprogramowania klienta. Moduł ten opisuje również niektóre domyślne i niestandardowe ustawienia klienta, które można skonfigurować. Po zainstalowaniu oprogramowania klienta można skonfigurować ustawienia klienta i kontrolować, w jaki sposób różne składniki klienta komunikują się między zarządzanym urządzeniem a środowiskiem Configuration Manager.

Lekcje

 • Przegląd klienta Configuration Manager
 • Wdrażanie klienta Configuration Manager
 • Konfigurowanie i monitorowanie statusu klienta
 • Zarządzanie ustawieniami klienta i wykonywanie operacji zarządzania

 

Laboratorium: Wdrażanie oprogramowania klienta Microsoft Endpoint Configuration Manager

 • Przygotowanie witryny do instalacji klienta
 • Wdrażanie oprogramowania klienta Configuration Manager za pomocą instalacji klienta push

 

Laboratorium: Konfigurowanie i monitorowanie statusu klienta

 • Konfigurowanie i monitorowanie statusu zdrowia klienta

 

Laboratorium: Zarządzanie ustawieniami klienta

 • Konfigurowanie ustawień klienta
 • Wykonywanie operacji zarządzania

 

Moduł 5: Zarządzanie inwentarzem dla komputerów osobistych i aplikacji

Ten moduł zawiera przegląd zbierania inwentarza i wyjaśnia, w jaki sposób można zarządzać zebranymi informacjami. Dowiesz się także o procesie zbierania inwentarza sprzętu i oprogramowania, inicjacji cykli inwentarzowania oraz inicjacji i zabezpieczaniu zbierania inwentarza. Moduł ten omawia również wykorzystanie pomiaru oprogramowania do monitorowania używania programów oraz konfigurację i zarządzanie Inteligencją zasobów.

Lekcje

 • Przegląd zbierania inwentarza
 • Konfigurowanie inwentarza sprzętu i oprogramowania
 • Zarządzanie zbieraniem inwentarza
 • Konfigurowanie pomiaru oprogramowania
 • Konfigurowanie i zarządzanie Inteligencją zasobów

 

Laboratorium: Konfigurowanie i zarządzanie zbieraniem inwentarza

 • Konfigurowanie i zarządzanie inwentarzem sprzętu

 

Laboratorium: Konfigurowanie pomiaru oprogramowania

 • Konfigurowanie pomiaru oprogramowania

 

Laboratorium: Konfigurowanie i zarządzanie Inteligencją zasobów

 • Przygotowanie witryny do Inteligencji zasobów
 • Konfigurowanie Inteligencji zasobów
 • Monitorowanie umów licencyjnych za pomocą Inteligencji zasobów
 • Przeglądanie raportów Inteligencji zasobów

 

Moduł 6: Dystrybucja i zarządzanie zawartością używaną do wdrażania

Klienci Microsoft Endpoint Configuration Manager (Configuration Manager) pobierają zawartość, taką jak pakiety, aplikacje, aktualizacje oprogramowania, a nawet obrazy systemów operacyjnych, z infrastruktury zawartości składającej się z punktów dystrybucji i źródeł pamięci podręcznej równoległej. W tym module przejrzysz funkcje dystrybucji i zarządzania zawartością, skonfigurujesz punkty dystrybucji i nauczysz się dystrybuować i monitorować zawartość. Wykonasz również walidację zawartości i przygotowanie zawartości.

Lekcje

 • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania zawartością
 • Dystrybucja i zarządzanie zawartością na punktach dystrybucji

 

Laboratorium: Dystrybucja i zarządzanie zawartością dla wdrożeń

 • Instalacja nowego punktu dystrybucji
 • Zarządzanie dystrybucją zawartości

 

Moduł 7: Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami

W tym module dowiesz się o metodach tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami za pomocą Configuration Manager. Nauczysz się także korzystać z Centrum oprogramowania i Katalogu aplikacji do instalowania dostępnych aplikacji. Dowiesz się również o zarządzaniu wdrożeniami na niekonwencjonalnych aplikacjach.

Lekcje

 • Przegląd zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami systemu Windows

 

Laboratorium: Tworzenie i wdrażanie aplikacji

 • Tworzenie aplikacji z wymaganiami
 • Wdrażanie aplikacji

 

Laboratorium: Zarządzanie zastępowaniem i usuwaniem aplikacji

 • Zarządzanie zastępowaniem aplikacji
 • Odinstalowywanie aplikacji Excel Viewer

 

Laboratorium: Używanie Configuration Manager do wdrażania aplikacji systemu Windows

 • Konfigurowanie obsługi pobierania aplikacji systemu Windows
 • Konfigurowanie aplikacji systemu Windows
 • Wdrażanie aplikacji systemu Windows dla użytkownika

 

Moduł 8: Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla zarządzanych komputerów osobistych

Ten moduł wyjaśnia, jak używać funkcji aktualizacji oprogramowania w Configuration Manager do wdrożenia kompleksowego procesu zarządzania identyfikacją, wdrażania i monitorowania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft i innych firm na klientach Configuration Manager.

Lekcje

 • Proces aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowanie witryny Configuration Manager do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfigurowanie reguł automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania
 • Włączanie aktualizacji firm trzecich

 

Laboratorium: Konfigurowanie witryny do aktualizacji oprogramowania

 • Konfigurowanie i synchronizacja punktu aktualizacji oprogramowania

 

Laboratorium: Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

 • Określanie zgodności z aktualizacjami oprogramowania
 • Wdrażanie aktualizacji oprogramowania na klientach
 • Konfigurowanie reguł automatycznego wdrażania

 

Moduł 9: Wdrażanie ochrony Defender dla zarządzanych komputerów osobistych

Ten moduł wyjaśnia, jak używać funkcji związanych z bezpieczeństwem dostarczanymi przez Configuration Manager, aby pomóc w ochronie komputerów klientów przed zagrożeniami złośliwego oprogramowania oraz konfigurować konkretne ustawienia Windows Defender Firewall dla klientów. Na podstawie funkcjonalności Endpoint Protection, Endpoint Protection w Configuration Manager obsługuje wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie zasad antymalware, ustawień Windows Defender Firewall, zasad Windows Defender Application Guard, zasad Windows Defender Exploit Guard i zasad Windows Defender Application Control na komputerach klientów.

Lekcje

 • Przegląd ochrony końcowej w Configuration Manager
 • Konfigurowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad ochrony końcowej
 • Konfigurowanie i wdrażanie zaawansowanych zasad zagrożenia

 

Laboratorium: Wdrażanie ochrony końcowej

 • Konfigurowanie punktu ochrony końcowej i ustawienia klienta
 • Konfigurowanie i wdrażanie zasad ochrony końcowej
 • Monitorowanie ochrony końcowej

 

Laboratorium: Wdrażanie zaawansowanych zasad zagrożenia

 • Tworzenie i wdrażanie zasad zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami

 

Moduł 10: Zarządzanie zgodnością i bezpiecznym dostępem do danych

Wiele przedsiębiorstw wymaga, aby systemy, takie jak serwery, laptopy, komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, spełniały określone wymagania konfiguracyjne i zgodności. Ustawienia zgodności w Configuration Manager mogą odgrywać kluczową rolę w identyfikowaniu istniejących konfiguracji, odkrywaniu systemów, które uległy niekorzystnym zmianom konfiguracyjnym, i automatycznym naprawianiu tych ustawień w razie potrzeby. Ustawienia zgodności mogą także pomóc w kontrolowaniu sposobu zarządzania i dostępu do danych w środowisku sieciowym przedsiębiorstwa. Dla komputerów z systemami Windows 8 i nowszymi systemami operacyjnymi można zarządzać danymi za pomocą przekierowania folderów, plików offline i profili mobilnych. Możesz także kontrolować dostęp do danych za pomocą profili połączenia zdalnego, profili sieci VPN, profili Wi-Fi i profili certyfikatów. Ten moduł opisuje ustawienia zgodności, które można zarządzać za pomocą Configuration Manager. Nauczysz się korzystać z tych ustawień, aby zachować wymagania konfiguracyjne i zapewnić bezpieczny dostęp do danych do zasobów przedsiębiorstwa.

Lekcje

 • Przegląd ustawień zgodności
 • Konfigurowanie ustawień zgodności
 • Wyświetlanie wyników zgodności
 • Zarządzanie dostępem do zasobów i danych

 

Laboratorium: Zarządzanie ustawieniami zgodności

 • Zarządzanie elementami konfiguracji i bazami konfiguracji
 • Wyświetlanie ustawień zgodności i raportów
 • Konfigurowanie naprawy w ustawieniach zgodności
 • Wykorzystanie informacji o zgodności do tworzenia katalogów aplikacji

 

Laboratorium: Zarządzanie bezpiecznym dostępem do danych

 • Konfigurowanie profili mobilnych
 • Konfigurowanie profili połączenia zdalnego
 • Konfigurowanie profili sieci VPN
 • Konfigurowanie profili certyfikatów

 

Moduł 11: Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego

Ten moduł wyjaśnia, jak używać funkcji wdrożenia systemu operacyjnego w Configuration Manager do tworzenia obrazów systemu operacyjnego, które można wdrażać na niezarządzanych komputerach oraz tych zarządzanych przez Configuration Manager. Istnieje kilka scenariuszy, w których można wdrażać systemy operacyjne za pomocą Configuration Manager, w tym gdy pracujesz z nowymi systemami lub gdy aktualizujesz istniejące. Wdrożenie systemu operacyjnego wykorzystuje zarówno Configuration Manager, jak i składniki systemu Windows do zarządzania i dostarczania obrazów systemu operacyjnego. Możesz skonfigurować ustawienia na komputerze referencyjnym przed przechwytywaniem obrazu jego systemu operacyjnego lub za pomocą sekwencji zadań, które Configuration Manager tworzy po wdrożeniu obrazu na docelowym systemie. Ten moduł również wyjaśnia, jak używać Configuration Manager do opracowania strategii wdrożenia systemu operacyjnego oraz jak zarządzać systemem Windows jako usługą.

Lekcje

 • Przegląd wdrożenia systemu operacyjnego
 • Przygotowanie witryny do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego
 • Zarządzanie systemem Windows jako usługą

 

Laboratorium: Przygotowanie witryny do wdrożenia systemu operacyjnego

 • Zarządzanie rolami systemu witryny służącymi do obsługi wdrożenia systemu operacyjnego
 • Zarządzanie pakietami w celu obsługi wdrożenia systemu operacyjnego

 

Laboratorium: Wdrażanie obrazów systemu operacyjnego do instalacji na czystych komputerach

 • Przygotowanie obrazu systemu operacyjnego
 • Tworzenie sekwencji zadań do wdrażania obrazu
 • Wdrażanie obrazu

 

Moduł 12: Zarządzanie i utrzymywanie witryny Configuration Manager

Ten moduł opisuje administrację opartą na rolach, Narzędzia zdalne i zadania konserwacji witryny, które można zarządzać za pomocą Configuration Manager. Ten moduł opisuje również, jak wykonywać kopie zapasowe i odzyskiwać system witryny Configuration Manager oraz jak korzystać z rekomendacji z Zarządzania wskazówkami, aby uprościć administrację.

Lekcje

 • Konfigurowanie administracji opartej na rolach
 • Konfigurowanie narzędzi zdalnych
 • Przegląd konserwacji witryny Configuration Manager i Zarządzanie wskazówkami
 • Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie systemu witryny Configuration Manager
 • Aktualizowanie infrastruktury Configuration Manager

 

Laboratorium: Konfigurowanie administracji opartej na rolach

 • Konfigurowanie nowego zakresu dla administratorów z Toronto
 • Konfigurowanie nowego użytkownika administratora

 

Laboratorium: Konfigurowanie narzędzi zdalnych

 • Konfigurowanie ustawień klienta narzędzi zdalnych i uprawnień
 • Zarządzanie pulpitami za pomocą zdalnego sterowania

 

Laboratorium: Konserwacja witryny Configuration Manager

 • Konfigurowanie zadań konserwacji w Configuration Manager
 • Konfigurowanie zadania kopii zapasowej serwera witryny
 • Przywracanie witryny z kopii zapasowej
Pokaż więcej
Wymagania
 • Podstawy sieciowania, w tym powszechne protokoły sieciowe, topologie, sprzęt, media, routowanie, przełączanie oraz adresowanie.
 • Zasady usług domenowych Active Directory (AD DS) oraz podstawy zarządzania nimi.
 • Instalacja, konfiguracja oraz rozwiązywanie problemów z komputerami osobistymi opartymi na systemie Windows.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI).
 • Podstawowe zrozumienie skryptowania i składni Windows PowerShell.
 • Podstawowe zrozumienie ról i usług serwera Windows.
 • Podstawowe zrozumienie opcji konfiguracyjnych platform mobilnych iOS i Android.
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Egzaminy

Przygotowuje do egzaminu: exam.70-703

Powiązane szkolenia

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4200,00 zł netto (5166,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie hybrydowe.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 5500,00 zł netto (6765,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3700,00 zł netto (4551,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: 14-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 3500,00 zł netto (4305,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2300,00 zł netto (2829,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
6 oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.

Najbliższy termin: 20-05-2024 08:00

Cena katalogowa: 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Termin: 03-06-2024, Godzina: 09:00
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Termin potwierdzony
  Szkolenie przez Internet