2023-06-05 - Szkolenie MS Excel operacje średniozaawansowane | 2023-06-05 - Szkolenie MS Outlook | 2023-06-05 - Kubernetes Administration (GL360) | 2023-06-06 - AZ- 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure | 2023-06-07 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration

JavaScript has been described as a simple scripting language and also as a complex object oriented language. In this module we will explore basic scripting. Many of the topics in the module will be expanded upon in later sections of this course. In this module we will look at the basics to write and call a JavaScript function, find HTML elements in a web page, change properties of HTML elements, write loops, test strings and values (IF statements), and a few more…

Lessons

 • JavaScript Basics
 • JavaScript or ECMAScript?
 • Which Version of JavaScript am I Using?
 • Shims, Shivs, and Polyfills
 • Writing and Testing JavaScript
 • Editors and the F12 Tools
 • Key Parts of a Script

Lab 1: Basic Scripting

 • Q&A quiz
 • Exercise 1 – Experimenting with the F12 Developer Tools
 • Exercise 2 – Update the time on the page by using JavaScript
 • Exercise 3 – Add JavaScript to respond to an event
After completing this module, students will be able to:
 • Add basic scripts to a web page.
 • Use the F12 tools to explore pages.

Neither browsers nor JavaScript work directly with the HTML file that was received from the web server. The browser parses this file and converts it into a tree structure called the Document Object Model, or DOM for short. In this module we explore working with Elements and DOM objects.

Lessons

 • The DOM
 • Accessing Objects from the DOM
 • Responding to Events
 • Adding Elements to the DOM

Lab 1: The Document Object Model

 • Q&A quiz
 • Add an Animation to the Home Page.
 • Move the JavaScript to a File
 • Add JavaScript to Supply Mouse Over Tips to the Menu Tabs
After completing this module, students will be able to:
 • Describe the DOM and Elements.
 • Write JavaScript code to search and update the DOM.
 • Write code to respond to DOM object events.
 • Add and remove Elements to and from the DOM.

A lot of the coding work you will do with JavaScript will be to first find an HTML element, and then manipulate that element. Often, all we are doing is some searching, or querying, of the HTML and then performing a quick update. In this module we will exploring using the jQuery library to search for, and modify, elements in the DOM.

Lessons

 • jQuery
 • Downloading the jQuery Library
 • jQuery Versions
 • Linking to the Library
 • Selecting Elements using jQuery
 • Working with the Data Returned by jQuery
 • Setting CSS Properties
 • Running a Function Against the jQuery Return Set

Lab 1: jQuery

 • Q&A quiz
 • Add the jQuery Library to the Project
 • Create New Elements using jQuery
After completing this module, students will be able to:
 • Describe the role of libraries like jQuery in JavaScript and web development.
 • Add the jQuery library to a project.
 • Find and retrieve, update and create new elements in the DOM.

This module explores web services and the use of Ajax to call those services.

Lessons

 • Web Services
 • HTTP Verbs
 • Data Formats – XML and JSON
 • Ajax
 • RESTful Web Services
 • OData
 • OData Queries
 • OData Updates

Lab 1: Ajax and Web Services

 • Q&A quiz
 • Exploring a REST Web Service
 • Load Data from a Web Service
After completing this module, students will be able to:
 • Describe web services and how to interact with them from JavaScript and jQuery.
 • Work with XML and JSON data.
 • Create queries and update data using REST and OData.

In this module we will explore the topics you will need to know as you move from a “JavaScript scripter” to a “JavaScript developer”. Some of the topics include:

- More about Data Types and data conversion.
- Variables: more on Scopes, Hoisting, Creating and Deleting.
- Functions: Anonymous functions, Closures, Self-invoking functions, the “this” keyword and the Module Pattern.
- More on error handling.
- Recursion.

Lessons

 • Is JavaScript Compiled?
 • Data Types and Objects
 • Extending Data Types
 • Variables, Scopes and Hoisting
 • Functions
 • The “this” Keyword
 • Errors
 • Recursion

Lab 1: Diving in Deeper

 • Q&A quiz
After completing this module, students will be able to:
 • Describe how JavaScript variables are used, stored, and manipulated.
 • Understand how JavaScript variables and functions are scoped, and occasionally “hoisted”.
 • Create functions, anonymous functions and Closures.
 • Describe and use the “this” keyword in functions.
 • Create try-catch blocks and handle errors.

Odpowiednikiem tego szkolenia jest szkolenie Szkolenie 20480 "Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3"

O tym kursie

This five-day instructor-led course is an in depth hands-on study of JavaScript. The course includes detailed hands-on labs and Q&A labs. The labs include multiple projects that update an existing web site.

Profil odbiorcy

This course is intended for both novice and experienced programmers. Some experience in C++, C# or Java is helpful.
 

Czego się nauczysz?

 • Write and test JavaScript code in modern browsers.
 • Understand and work with the browser’s Document Object Model (DOM).
 • Work DOM objects and write code to respond to events.
 • Add jQuery to their projects and use jQuery to manipulate the DOM and to make Ajax calls.
 • Understand Ajax and Web Services, including HTTP Verbs and asynchronous Ajax calls.
 • Work with XML and JSON data formats.
 • Understand and use RESTful Web Services including ODATA queries.
 • Work with Anonymous Functions, Self-Invoking Functions and Closures.
 • Understand the role of the Window and Navigator objects.
 • Describe and understand variables, “variable hoisting”, and JavaScript objects.

To szkolenie wraz ze szkoleniem MS 55319 HTML5 and CSS zastępuje szkolenie MS 20480 "Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

 • Useful, but not required:
 • Previous programming experience using C, C# or Java.
 • HTML and CSS web development.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3900.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia