2023-06-05 - Szkolenie MS Excel operacje średniozaawansowane | 2023-06-05 - Szkolenie MS Outlook | 2023-06-05 - Kubernetes Administration (GL360) | 2023-06-06 - AZ- 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure | 2023-06-07 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration

W tym module omówiono kluczowe obszary, które organizacje muszą zastosować, aby rozpocząć proces transformacji metodyki DevOps, zmienić sposób myślenia zespołu oraz zdefiniować osie czasu i cele.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Omówienie metodyki DevOps i kroków, które należy wykonać
 •     Identyfikowanie zespołów w celu zaimplementowania procesu
 •     Planowanie transformacji z udostępnionymi celami i osiami czasu
 •     Planowanie i definiowanie osi czasu dla celów

Ten moduł ułatwia organizacjom podjęcie decyzji o rozpoczęciu stosowania procesu DevOps i narzędzi w celu zminimalizowania odporności początkowej.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Omówienie różnych projektów i systemów w celu kierowania podróżą
 •     Wybierz projekt, aby rozpocząć transformację metodyki DevOps
 •     Identyfikowanie grup w celu zminimalizowania odporności początkowej
 •     Identyfikowanie metryk projektu i kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

W tym module omówiono elastyczne praktyki programistyczne i pomaga definiować zespoły i narzędzia do współpracy oraz je konfigurować.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Omówienie praktyk i zasad zwinnego programowania
 •     Tworzenie zespołu i elastycznej struktury organizacyjnej
 •     Identyfikowanie idealnych członków zespołu DevOps
 •     Wybieranie i konfigurowanie narzędzi do współpracy

W tym module omówiono usługi Azure DevOps i narzędzia GitHub oraz pomaga organizacjom definiować narzędzia do zarządzania pracą i strategię licencjonowania.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Projektowanie strategii integracji narzędzi
 •     Projektowanie strategii zarządzania licencjami (np. użytkowników usług Azure DevOps i GitHub)
 •     Projektowanie strategii kompleksowej śledzenia elementów roboczych po działające oprogramowanie
 •     Projektowanie strategii uwierzytelniania i dostępu
 •     Projektowanie strategii integrowania zasobów lokalnych i w chmurze

W tym module przedstawiono usługi GitHub Projects, GitHub Project Boards i Azure Boards. Eksploruje ona sposoby łączenia Azure Boards i usługi GitHub, konfigurowania projektów GitHub i widoków projektów oraz zarządzania pracą z usługą GitHub Projects.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Opisywanie projektów GitHub i Azure Boards
 •     Łączenie Azure Boards i usługi GitHub
 •     Konfigurowanie projektów i tablic usługi GitHub oraz zarządzanie nimi
 •     Dostosowywanie widoków projektu

W tym module przedstawiono podstawy kontroli źródła, eksplorowanie korzyści i najlepszych rozwiązań.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Omówienie kontroli źródła
 •     Stosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących kontroli źródła
 •     Opis korzyści z używania kontroli źródła

 

W tym module opisano różne systemy kontroli źródła, takie jak Git i TFVC, i pomaga w początkowych krokach użycia usługi Git.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Stosowanie praktyk kontroli źródła w procesie programowania
 •     Wyjaśnienie różnic między scentralizowaną i rozproszoną kontrolą wersji
 •     Omówienie usług Git i TFVC
 •     Programowanie przy użyciu usługi Git

W tym module przedstawiono Azure Repos i GitHub oraz przedstawiono sposoby migracji z Kontrola wersji serwera Team Foundation do usługi Git oraz pracę z usługą GitHub Codespaces na potrzeby programowania.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Opisywanie Azure Repos i usługi GitHub
 •     Migrowanie z Kontrola wersji serwera Team Foundation do usługi Git
 •     Praca z usługą GitHub Codespaces

Ten moduł analizuje strukturę repozytoriów Git, wyjaśnia różnice między mono a wieloma repozytoriami i pomaga utworzyć dziennik zmian.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Omówienie repozytoriów Git
 •     Implementowanie repozytorium mono lub wielu repozytoriów
 •     Wyjaśnienie struktury repozytoriów Git
 •     Implementowanie dziennika zmian

W tym module przedstawiono typy rozgałęziania, pojęcia i modele usługi Git na potrzeby procesu ciągłego dostarczania. Pomaga to firmom definiować swoją strategię rozgałęziania i organizację.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Opis przepływów pracy rozgałęziania usługi Git
 •     Implementowanie gałęzi funkcji
 •     Implementowanie usługi GitHub Flow
 •     Fork a repo (Tworzenie rozwidlenia repozytorium)

W tym module przedstawiono żądania ściągnięcia dotyczące współpracy i przeglądów kodu przy użyciu usług Azure DevOps i GitHub dla urządzeń przenośnych na potrzeby zatwierdzania żądań ściągnięcia. Pomaga to zrozumieć, jak działają żądania ściągnięcia i jak je skonfigurować.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Wykorzystuje żądania ściągnięcia do współpracy i przeglądów kodu
 •     Przekazywanie opinii przy użyciu żądań ściągnięcia
 •     Konfigurowanie zasad gałęzi
 •     Korzystanie z aplikacji mobilnej GitHub na potrzeby zatwierdzeń żądań ściągnięcia

W tym module przeanalizować dług techniczny, złożoność, metryki jakości i plany dotyczące skutecznych przeglądów kodu i weryfikacji jakości kodu.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Identyfikowanie długu technicznego i zarządzanie nim
 •     Integrowanie narzędzi jakości kodu
 •     Planowanie przeglądów kodu
 •     Opis metryk złożoności i jakości

W tym module opisano punkty zaczepienia usługi Git i ich użycie podczas procesu programowania, implementacji i zachowania.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Omówienie punktów zaczepienia usługi Git
 •     Identyfikowanie, kiedy są używane punkty zaczepienia usługi Git
 •     Implementowanie punktów zaczepienia usługi Git na potrzeby automatyzacji
 •     Wyjaśnienie zachowania punktów zaczepienia usługi Git

W tym module wyjaśniono, jak używać usługi Git do wspierania źródeł wewnętrznych w całej organizacji, implementowania rozwidlenia i przepływów pracy.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Używanie usługi Git do wspierania źródła wewnętrznego w całej organizacji
 •     Implementowanie przepływu pracy rozwidlenia
 •     Wybieranie między gałęziami a rozwidlami
 •     Udostępnianie kodu między rozwidlami

W tym module opisano, jak pracować z dużymi repozytoriami, przeczyścić dane repozytorium i zarządzać informacjami o wersji i automatyzować je przy użyciu usługi GitHub.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Omówienie dużych repozytoriów Git
 •     Wyjaśnienie systemu plików VFS dla usługi Git
 •     Korzystanie z usługi Git Large File Storage (LFS)
 •     Przeczyszczanie danych repozytorium
 •     Zarządzanie informacjami o wersji i automatyzowanie ich za pomocą usługi GitHub

W tym module przedstawiono pojęcia związane z usługą Azure Pipelines i objaśniono kluczowe terminy i składniki narzędzia, pomagając zdecydować o strategii i obowiązkach potoku.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Opis usługi Azure Pipelines
 •     Wyjaśnienie roli usługi Azure Pipelines i jej składników
 •     Wybieranie odpowiedzialności za automatyzację potoku
 •     Omówienie kluczowych terminów usługi Azure Pipeline

W tym module przedstawiono różnice między agentami hostowanymi przez firmę Microsoft i własnymi agentami, typami zadań szczegółów i wprowadzeniem konfiguracji pul agentów. Poznasz typowe sytuacje związane z używaniem pul agentów i sposobem zarządzania zabezpieczeniami. Ponadto eksploruje komunikację w celu wdrożenia przy użyciu usługi Azure Pipelines na serwerach docelowych.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Wybieranie między agentami hostowanymi przez firmę Microsoft i własnymi agentami
 •     Instalowanie i konfigurowanie agentów usługi Azure Pipelines
 •     Konfigurowanie pul agentów
 •     Zabezpieczanie agentów i pul
 •     Eksplorowanie komunikacji w celu wdrożenia przy użyciu usługi Azure Pipelines

W tym module opisano zadania równoległe i sposób szacowania ich użycia. Ponadto przedstawia ona usługę Azure Pipelines dla projektów open source, eksploruje potoki Visual Designer i YAML.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Używanie i szacowanie zadań równoległych
 •     Korzystanie z usługi Azure Pipelines dla projektów typu open source lub prywatnych
 •     Korzystanie z projektanta wizualnego
 •     Praca z usługami Azure Pipelines i YAML

Ten moduł zawiera szczegółowe informacje na temat ciągłej praktyki integracji oraz filarów wdrażania jej w cyklu życia programowania, jego korzyści i właściwości.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Wyjaśnienie, dlaczego ciągła integracja ma znaczenie
 •     Implementowanie ciągłej integracji przy użyciu usługi Azure Pipelines
 •     Wyjaśnienie korzyści z ciągłej integracji
 •     Opisywanie właściwości kompilacji

W tym module opisano strategie potoków, konfigurowanie ich, implementowanie kompilacji z wieloma agentami oraz obsługiwane funkcje kontroli źródła usługi Azure Pipelines.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Definiowanie strategii kompilacji
 •     Objaśnienie i konfigurowanie wymagań
 •     Implementowanie kompilacji z wieloma agentami
 •     Korzystanie z różnych typów kontroli źródła dostępnych w usłudze Azure Pipelines

Ten moduł zawiera szczegółowe informacje na temat anatomii i struktury usługi Azure Pipelines, szablonów, zasobów YAML oraz sposobu używania wielu repozytoriów w potoku.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Opis zaawansowanej anatomii i struktury usługi Azure Pipelines
 •     Szablony szczegółów i zasoby YAML
 •     Implementowanie i używanie wielu repozytoriów

W tym module dowiesz się, czym są GitHub Actions, przepływ akcji i jego elementy. Informacje o zdarzeniach, eksplorowanie zadań i modułów uruchamiającego oraz odczytywanie danych wyjściowych konsoli z akcji.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Wyjaśnienie GitHub Actions i przepływów pracy
 •     Tworzenie i praca z GitHub Actions i przepływami pracy
 •     Opisywanie zdarzeń, zadań i modułów uruchamiaczy
 •     Badanie danych wyjściowych i zarządzania wydaniami pod kątem akcji

W tym module szczegółowo przedstawiono ciągłą integrację przy użyciu GitHub Actions i opisano zmienne środowiskowe, artefakty, najlepsze rozwiązania oraz sposób zabezpieczania potoku przy użyciu zaszyfrowanych zmiennych i wpisów tajnych.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Implementowanie ciągłej integracji z usługą GitHub Actions
 •     Używanie zmiennych środowiskowych
 •     Udostępnianie artefaktów między zadaniami i używanie tagów usługi Git
 •     Tworzenie wpisów tajnych i zarządzanie nimi

Ten moduł ułatwia planowanie strategii tworzenia kontenerów, objaśnia kontenery i ich strukturę, wprowadza platformę Docker, mikrousługi, Azure Container Registry i powiązane usługi.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Projektowanie strategii kontenera
 •     Praca z kontenerami platformy Docker
 •     Tworzenie rejestru Azure Container Registry
 •     Objaśnienie mikrousług i kontenerów platformy Docker

W tym module przedstawiono koncepcje ciągłego dostarczania i ich implementację w tradycyjnym cyklu tworzenia oprogramowania IT.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Wyjaśnienie ciągłego dostarczania (CD)
 •     Implementowanie ciągłego dostarczania w cyklu programowania
 •     Informacje o wydaniach i wdrażaniu
 •     Identyfikowanie możliwości stosowania ciągłego wdrażania

 

W tym module opisano możliwości usługi Azure Pipelines, zadania kompilacji i wydania.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Wyjaśnienie terminologii używanej w usłudze Azure DevOps i innych narzędziach Release Management
 •     Opisz, co to jest zadanie kompilacji i wydania, co może zrobić, oraz niektóre dostępne zadania wdrażania
 •     Implementowanie zadań wydania

 

W tym module omówiono zalecenia dotyczące strategii wydania krytycznego, które organizacje muszą wziąć pod uwagę podczas projektowania wdrożeń automatycznych i wyjaśniono, jak definiować składniki potoku wydania i źródła artefaktów, tworzyć zatwierdzenia i konfigurować bramy wydania.
Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 •     Wyjaśnienie kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania strategii wydania
 •     Definiowanie składników potoku wydania i używanie źródeł artefaktów
 •     Tworzenie planu zatwierdzania wydania
 •     Implementowanie bram wydania

Ten moduł zawiera szczegółowe informacje na temat aprowizacji środowiska docelowego, procesu tworzenia połączeń usług i konfigurowania infrastruktury testowej. Dowiesz się, jak skonfigurować automatyzację testów funkcjonalnych i uruchomić testy dostępności.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Aprowizuj i konfiguruj środowisko docelowe
 • Bezpieczne wdrażanie w środowisku przy użyciu połączenia z usługą
 • Konfigurowanie automatyzacji testów funkcjonalnych i uruchamianie testów dostępności
 • Konfigurowanie infrastruktury testowej

W tym module opisano tworzenie grup zadań i zmiennych oraz używanie zmiennych wydania i zmiennych etapowych w potoku.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Korzystanie z grup zadań i zmiennych oraz zarządzanie nimi
 • Używanie zmiennych wydania i zmiennych etapowych w potoku wydania
 • Używanie zmiennych w potokach wydania

W tym module opisano sposób automatyzowania inspekcji zdarzeń kondycji, konfigurowania powiadomień w usługach Azure DevOps i GitHub, konfigurowania punktów zaczepienia usługi w celu monitorowania potoków, mierzenia jakości procesu wydawania oraz szczegółowych bram wydań na potrzeby jakości. Zapoznasz się z narzędziami do zarządzania wydaniami i szczegółowe informacje o nich.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie automatycznej inspekcji kondycji
 • Tworzenie i konfigurowanie zdarzeń
 • Konfigurowanie powiadomień w usługach Azure DevOps i GitHub
 • Tworzenie punktów zaczepienia usługi do monitorowania potoku
 • Klasyfikowanie wydania w porównaniu z procesem wydania i przedstawienie sposobu kontrolowania jakości obu tych wersji
 • Wybieranie narzędzia do zarządzania wydaniami

W tym module przedstawiono wzorce wdrażania i wyjaśniono architekturę mikrousług, która pomaga ulepszyć cykl wdrażania oraz zbadać klasyczne i nowoczesne wzorce wdrażania.

Cele szkolenia

 • Opis wzorców wdrażania
 • Wyjaśnienie architektury mikrousług
 • Omówienie klasycznych i nowoczesnych wzorców wdrażania
 • Planowanie i projektowanie architektury

W tym module opisano proces wdrażania niebiesko-zielony i wprowadzono techniki przełączania funkcji do zaimplementowania w procesie programowania.

Cele szkolenia

"Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonywać następujące czynności:

 • Wyjaśnienie strategii wdrażania
 • Implementowanie niebieskiego zielonego wdrożenia
 • Omówienie miejsc wdrożenia
 • Implementowanie przełączania funkcji i zarządzanie nimi"

W tym module opisano strategie wdrażania dotyczące wersji kanarowych i ciemnego uruchamiania oraz analizowania menedżerów ruchu.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Opis strategii wdrażania
 • Implementowanie wydania kanarowego
 • Wyjaśnienie usługi Traffic Manager
 • Omówienie ciemnego uruchamiania

W tym module przedstawiono koncepcje wdrażania testów A/B i progresywnego wdrażania oraz przedstawiono ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie za pomocą pierścieni wdrażania — wdrożenia opartego na pierścieniach.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie wdrożenia progresywnego narażenia
 • Implementowanie testowania A/B
 • Implementowanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pomocą pierścieni wdrażania
 • Identyfikowanie najlepszej strategii wdrażania

W tym module opisano integrację z usługą GitHub i logowaniem jednokrotnym na potrzeby uwierzytelniania, jednostek usługi i tożsamości usługi zarządzanej.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Integrowanie usługi Azure DevOps z systemami zarządzania tożsamościami
 • Integrowanie usługi GitHub z logowaniem jednokrotnym
 • Omówienie i tworzenie jednostki usługi
 • Tworzenie tożsamości usługi zarządzanej

W tym module przedstawiono sposoby ponownego przemyślenia danych konfiguracji aplikacji i rozdzielenia metody problemów. Pomaga zrozumieć wzorce konfiguracji i jak zintegrować usługę Azurez usługą Azure Pipelines. Ponadto opisano  szczegóły pary klucz-wartość oraz zarządzanie funkcjami

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Ponowne przemyślenie danych konfiguracji aplikacji
 • Omówienie separacji problemów
 • Integrowanie usługi Azure z usługą Azure Pipelines
 • Zarządzanie wpisami tajnymi, tokenami i certyfikatami
 • Opisywanie  Azure
 • Omówienie par klucz-wartość
 • Omówienie zarządzania funkcjami konfiguracji aplikacji
 • Implementowanie konfiguracji aplikacji

W tym module opisano kluczowe pojęcia dotyczące infrastruktury jako kodu i środowiska tworzenia i konfigurowania wdrożenia. Ponadto zapoznaj się z konfiguracją imperatywnej, deklaratywnej i idempotentną oraz sposobem jej zastosowania w firmie.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Informacje na temat wdrażania środowiska
 • Planowanie konfiguracji środowiska
 • Wybieranie między konfiguracją imperatywne a deklaratywną
 • Wyjaśnienie konfiguracji idempotentnego

W tym module omówiono szablony usługi Azure Resource Manager oraz ich składniki i zależności szczegółów oraz modułowe szablony z wpisami tajnymi.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager
 • Omówienie szablonów i składników szablonów usługi Azure Resource Manager
 • Zarządzanie zależnościami i wpisami tajnymi w szablonach
 • Organizowanie i modularyzacja szablonów

W tym module wyjaśniono interfejs wiersza polecenia platformy Azure w celu tworzenia zasobów platformy Azure, uruchamiania szablonów i szczegółowych poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Omówienie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i praca z tym interfejsem wiersza polecenia platformy Azure
 • Uruchamianie szablonów przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Objaśnia polecenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

W tym module opisano Azure z usługą Azure DevOps przy użyciu elementów Runbook, elementów webhook i przepływów pracy programu PowerShell. Dowiesz się, jak tworzyć automatyzację i zarządzać nią dla danego środowiska.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie automatyzacji za pomocą usługi Azure DevOps
 • Tworzenie elementów Runbook i zarządzanie nimi
 • Tworzenie elementów webhook
 • Tworzenie i uruchamianie elementu Runbook przepływu pracy i przepływów pracy programu PowerShell

W tym module opisano Desired State Configuration (DSC) i jego składniki do implementacji. Możesz wykonać ćwiczenie dotyczące importowania, kompilowania i automatyzowania tworzenia środowiska oraz używania rozszerzenia DSC do automatyzacji systemu Linux na platformie Azure.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie Desired State Configuration (DSC)
 • Opis Azure  State Configuration
 • Implementowanie rozszerzenia DSC i automatyzacji systemu Linux na platformie Azure
 • Planowanie zarządzania hybrydowego

W tym module Bicep wyjaśniono, jak integruje się z różnymi narzędziami, takimi jak interfejs wiersza polecenia platformy Azure i Visual Studio Code na potrzeby konfiguracji wdrożenia środowiska.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Dowiedz się, czym jest Bicep
 • Dowiedz się, jak go zainstalować i utworzyć bezproblemowe środowisko tworzenia
 • Wdrażanie zasobów na platformie Azure przy użyciu usługi Bicep
 • Wdrażanie plików Bicep w Cloud Shell i Visual Studio Code

W tym module przedstawiono pojęcia dotyczące metodyki DevSecOps, ataków polegających na wstrzyknięciu kodu SQL, modelowaniu zagrożeń i zabezpieczeniach w celu ciągłej integracji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Identyfikowanie ataku polegający na wstrzyknięciu kodu SQL
 • Omówienie metodyki DevSecOps
 • Implementowanie zabezpieczeń potoku
 • Omówienie modelowania zagrożeń

W tym module przedstawiono problemy związane z oprogramowaniem typu open source i firmowymi składnikami oprogramowania. Ponadto wyjaśniono typowe licencje typu open source, implikacje licencji i klasyfikacje.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie oprogramowania open source
 • Wyjaśnienie problemów firmowych dotyczących składników open source
 • Opis licencji typu open source
 • Informacje o implikacjach i ocenach licencji

W tym module wyjaśniono analizę kompozycji, sposób sprawdzania i weryfikowania baz kodu pod kątem zgodności, integracji z narzędziami zabezpieczeń i integracji z usługą Azure Pipelines.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzanie i weryfikowanie baz kodu pod kątem zgodności
 • Integrowanie narzędzi zabezpieczeń, takich jak WhiteSource z usługą Azure DevOps
 • Implementowanie weryfikacji zabezpieczeń potoku
 • Interpretowanie alertów z narzędzi do skanowania
 • Konfigurowanie alertów i zabezpieczeń usługi GitHub Dependabot

W tym module przedstawiono analizatory statyczne SonarCloud i CodeQL w usłudze GitHub.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Omówienie analizatorów statycznych
 • Praca z usługą SonarCloud
 • Praca z językiem CodeQL w usłudze GitHub
 • Interpretowanie alertów z narzędzi do skanowania

W tym module omówiono narzędzia OWASP i analizatory dynamiczne do testowania penetracyjnego, wyników i usterek.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Omówienie usług OWASP i analizatorów dynamicznych
 • Implementowanie praktyk kodowania zabezpieczeń OWASP
 • Informacje o zgodności z bazami kodu
 

W tym module opisano monitorowanie zabezpieczeń i zarządzanie za pomocą usługi Microsoft Defender dla Chmury oraz scenariusze użycia, zasady platformy Azure, Microsoft Defender for Identity i praktyki zabezpieczeń związane z narzędziami.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Konfigurowanie usługi Microsoft Defender dla Chmury
 • Omówienie zasad platformy Azure
 • Opisywanie inicjatyw, blokad zasobów i usługi Azure Blueprints
 • Praca z Microsoft Defender for Identity

W tym module omówiono pojęcia związane z zarządzaniem zależnościami i pomaga zidentyfikować zależności projektu. Dowiesz się, jak rozkładać system, identyfikować zależności i składniki pakietów.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Definiowanie strategii zarządzania zależnościami
 • Identyfikowanie zależności
 • Opisywanie elementów i składnikyzacji zarządzania zależnościami
 • Skanowanie bazy kodu pod kątem zależności

W tym module opisano źródła pakietów, typowe źródła pakietów publicznych oraz sposób tworzenia i publikowania pakietów.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie zarządzania pakietami
 • Zarządzanie kanałem informacyjnym pakietów
 • Korzystanie z pakietów i tworzenie ich
 • Publikowanie pakietów

W tym module szczegółowo przedstawiono migrację pakietów, konsolidację i konfigurację w celu zabezpieczenia dostępu do źródeł danych pakietów i repozytoriów artefaktów.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Identyfikowanie repozytoriów artefaktów
 • Migrowanie i integrowanie repozytoriów artefaktów
 • Bezpieczne źródła danych pakietów
 • Omówienie ról, uprawnień i uwierzytelniania
 

W tym module wyjaśniono strategie przechowywania wersji pakietów, najlepsze rozwiązania dotyczące przechowywania wersji i podwyższania poziomu pakietów.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie strategii przechowywania wersji
 • Podwyższanie poziomu pakietów
 • Wypychanie pakietów z potoku
 • Opisywanie semantyki i eksplorowanie najlepszych rozwiązań dotyczących przechowywania wersji
 

Ten moduł zawiera wprowadzenie do pakietów GitHub. Poznaje sposoby kontrolowania uprawnień i widoczności, publikowania, instalowania, usuwania i przywracania pakietów przy użyciu usługi GitHub.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Publikowanie pakietów
 • Instalowanie pakietów
 • Usuwanie i przywracanie pakietów
 • Konfigurowanie kontroli dostępu i widoczności

Ten moduł zawiera wprowadzenie do ciągłych praktyk i narzędzi do śledzenia użycia i przepływu, takich jak Azure Logs Analytics, język zapytań Kusto (KQL) i Application Insights.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Implementowanie narzędzi do śledzenia opinii
 • Planowanie ciągłego monitorowania
 • Implementowanie usługi Application Insights
 • Korzystanie z język zapytań Kusto (KQL)

W tym module wyjaśniono kroki tworzenia monitorowania za pomocą pulpitów nawigacyjnych platformy Azure, pracy z projektantem widoków i usługą Azure Monitor oraz tworzenia skoroszytów usługi Azure Monitor. Zapoznaj się również z narzędziami do obsługi monitorowania za pomocą usługi Power BI.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych platformy Azure
 • Praca z projektantem widoków w usłudze Azure Monitor
 • Tworzenie skoroszytów usługi Azure Monitor
 • Monitorowanie za pomocą usługi Power BI

W tym module opisano sposób udostępniania wiedzy zespołom, witrynom typu wiki usługi Azure DevOps oraz integracji z Azure Boards.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Dzielenie się wiedzą z zespołami deweloperów
 • Praca ze stronami typu wiki usługi Azure DevOps
 • Integracja z usługą Azure Boards
 

Ten moduł ułatwia projektowanie procesu w usłudze Application Insights, eksplorowanie danych telemetrycznych i narzędzi i technologii monitorowania.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Automatyzowanie analizy aplikacji
 • Pomóż metodyce DevOps w szybkim reagowaniu i rozszerzonym wyszukiwaniu
 • Integrowanie telemetrii
 • Implementowanie narzędzi i technologii monitorowania

Ten moduł analizuje alerty, bez winy retrospektywy i tworzy po prostu kulturę. Pomaga to poprawić wydajność aplikacji, zmniejszając bezsensowne i nieobsługiwalne alerty oraz wyjaśnia spadek czasu odpowiedzi serwera.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Przeprowadzanie bez winy retrospektyw i tworzenie po prostu kultury
 • Zwiększanie wydajności aplikacji
 • Wyjaśnienie obniżenia czasu odpowiedzi serwera
 • Zmniejszanie bezsensownych i nieobsługiwalnych alertów

O tym kursie

This course provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices. Students will learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms

Profil odbiorcy

Students in this course are interested in designing and implementing DevOps processes or in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam.

Successful learners will have prior knowledge and understanding of: 

 • Cloud computing concepts, including an understanding of PaaS, SaaS, and IaaS implementations.

 • Both Azure administration and Azure development with proven expertise in at least one of these areas.

 • Version control, Agile software development, and core software development principles. It would be helpful to have experience in an organization that delivers software. 

If you are new to Azure and cloud computing, consider one of the following resources: 

If you are new to Azure Administration, consider taking:

If you are new to Azure Developer, consider taking:

 

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Przewidziany egzamin do szkolenia: AZ-400

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3000.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 4 d,32 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Autoryzowany Trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia