AZ-900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure

Opinie
(2)
Dane szkolenia
Czas trwania
2 dni, 16 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

O tym kursie Ten dwudniowy kurs zapewni podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z platformą Azure; podstawowe usługi platformy Azure; podstawowe rozwiązania i narzędzia do zarządzania; bezpieczeństwo ogólne i bezpieczeństwo sieci; funkcje zarządzania, prywatności i zgodności; Zarządzanie kosztami platformy Azure i umowy dotyczące poziomu usług. Uwaga: ten kurs zapewnia studentom przepustkę Azure i czas na udział w ćwiczeniach praktycznych. Jeśli nie potrzebujesz praktycznego doświadczenia, weź pod uwagę kurs AZ-900T01: Podstawy platformy Microsoft Azure (1 dzień). Treść obu kursów jest zgodna z celem egzaminu AZ-900.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest odpowiedni dla personelu IT, który dopiero zaczyna pracę z Azure. Ta grupa odbiorców chce poznać naszą ofertę i uzyskać praktyczne doświadczenie w pracy z produktem. W tym kursie Azure Portal jest używany głównie do tworzenia usług i nie wymaga umiejętności obsługi skryptów. Uczestnicy tego kursu zyskają pewność, że będą mogli wziąć udział w innych kursach opartych na rolach i certyfikatach, takich jak Azure Administrator. Ten kurs zapewnia Azure Pass i opcjonalne środowisko laboratoryjne, łączy wykład, pokazy i ćwiczenia praktyczne, pomoże również w przygotowaniu do egzaminu AZ-900.

Stanowiska: administrator, inżynier sztucznej inteligencji, analityk danych, inżynier danych, Data Scientist, administrator baz danych, programista, inżynier bezpieczeństwa

Przygotowanie do egzaminu: AZ-900

 

Konspekt

Moduły

1. Moduł 1: Opis podstawowych pojęć związanych z platformą Azure

W tym module przyjrzysz się kompleksowo platformie Azure i jej możliwościom na poziomie podstawowym, co zapewni solidne podstawy do ukończenia dostępnych modułów Azure Fundamentals.

 

Lekcje

 • Wprowadzenie do podstaw platformy Azure
 • Omówienie podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure
 • Opisanie podstawowych składników architektonicznych platformy Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zrozumieć zalety przetwarzania w chmurze na platformie Azure oraz w jaki sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze
 • Wyjaśniać pojęcia, takie jak wysoka dostępność, skalowalność, elastyczność, zwinność i odzyskiwanie po awarii
 • Opisać podstawowe składniki architektury platformy Azure, takie jak subskrypcje, grupy zarządzania, zasoby i grupy zasobów
 • Podsumować pojęcia związane z dystrybucją geograficzną, takie jak regiony platformy Azure, pary regionów i strefy dostępności
2. Moduł 2: Opis podstawowych usług platformy Azure

W tym module poznasz podstawowe usługi platformy Azure, takie jak baza danych Azure, obliczenia Azure, magazyn Azure i sieć Azure.

 

Lekcje

 • Poznanie usług baz danych i analizy platformy Azure
 • Poznanie usług obliczeniowych platformy Azure
 • Poznanie usług magazynowych platformy Azure
 • Poznanie usług sieciowych platformy Azure

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zrozumieć zakres usług dostępnych na platformie Azure, w tym obliczeniowych, sieciowych, magazynowych i obsługi baz danych
 • Poznać usługi wirtualizacji, takie jak Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service i Windows Virtual Desktop
 • Porównać usługi baz danych platformy Azure, takie jak Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL z usługami analizy i obsługi danych big data na platformie Azure
 • Badać zasoby sieciowe platformy Azure, takie jak sieci wirtualne, bramy VPN i Azure ExpressRoute
 • Podsumować usługi Azure Storage, takie jak Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure File Storage
3. Moduł 3: Opis podstawowych rozwiązań i narzędzi do zarządzania na platformie Azure

W tym module dowiesz się o uczeniu maszynowym sztucznej inteligencji, Azure DevOps, podstawach monitorowania, podstawach zarządzania, podstawach obliczeń bezserwerowych i podstawach IoT.

 

Lekcje

 • Wybór najlepszej usługi AI dostosowanej do potrzeb
 • Wybór najlepszego narzędzia, aby pomóc organizacjom w tworzeniu lepszych rozwiązań
 • Wybór najlepszej usługi monitorowania pod kątem widoczności, wglądu i ograniczania przestojów
 • Wybór najlepszego narzędzia do zarządzania i konfigurowania środowiska platformy Azure
 • Wybór najlepszej technologii przetwarzania bezserwerowego odpowiedniej dla danego scenariusza biznesowego.
 • Wybór najlepszej usługi Azure IoT dla danej aplikacji

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wybrać odpowiednią usługę sztucznej inteligencji Azure, aby sprostać różnym wyzwaniom biznesowym
 • Wybrać najlepsze narzędzia i usługi procesu tworzenia oprogramowania dla danego scenariusza biznesowego.
 • Wybrać odpowiednią usługę monitorowania chmury, aby sprostać różnym rodzajom wyzwań biznesowych.
 • Wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania platformą Azure, odpowiadające różnym potrzebom i wyzwaniom technicznym.
 • Wybrać odpowiednią technologię obliczeń bezserwerowych do swojego scenariusza biznesowego.
 • Wybrać najlepszą usługę Azure IoT dla danego scenariusza biznesowego.
4. Moduł 4: Opis ogólnych funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa sieci

W tym module dowiesz się, jak chronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa i zabezpieczać sieci za pomocą platformy Azure.

 

Lekcje

 • Ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa na platformie Azure
 • Bezpieczna łączność sieciowa na platformie Azure

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wzmocnić poziom bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami przy użyciu usługi Azure Security Center.
 • Gromadzić dane bezpieczeństwa z wielu różnych źródeł i wykonywać na nich działania przy użyciu Azure Sentinel.
 • Zarządzać dedykowanymi serwerami fizycznymi do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux przy użyciu platformy Azure Dedica
 • Identyfikować warstwy składające się na strategię obrony w głąb.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób usługa Azure Firewall umożliwia kontrolowanie dozwolonego ruchu w sieci.
 • Konfigurować sieciowe grupy zabezpieczeń w celu filtrowania ruchu sieciowego do i z zasobów platformy Azure w ramach sieci wirtualnej Microsoft Azure
 • Wyjaśnić, w jaki sposób usługa Azure DDoS Protection pomaga chronić zasoby platformy Azure przed atakami DDoS.
5. Moduł 5: Opis funkcji tożsamości, zarządzania, prywatności i zgodności

W tym module dowiesz się o usługach tożsamości platformy Azure, tworzeniu strategii zarządzania chmurą oraz standardach prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure.

 

Lekcje

 • Zabezpieczenie dostępu do swoich aplikacji, przy wykorzystaniu usług tożsamości platformy Azure
 • Utwórzenie strategii zarządzania chmurą na platformie Azure
 • Sprawdzenie standardów prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wyjaśnić różnicę między uwierzytelnianiem a autoryzacją.
 • Opisać, w jaki sposób usługa Azure Active Directory zapewnia zarządzanie tożsamością i dostępem.
 • Wyjaśnić rolę logowania jednokrotnego (SSO), uwierzytelniania wieloskładnikowego i dostępu warunkowego Conditional Access.
 • Podejmować decyzje organizacyjne dotyczące środowiska chmury przy użyciu CAF dla Azure.
 • Definiować, kto może uzyskiwać dostęp do zasobów w chmurze przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure.
 • Zastosować blokadę zasobów, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu zasobów platformy Azure.
 • Stosować znaczniki do zasobów platformy Azure, aby opisać ich przeznaczenie.
 • Kontrolować i nadzorować sposób tworzenia zasobów przy użyciu Azure Policy.
 • Włączać zarządzanie na dużą skalę w wielu subskrypcjach platformy Azure przy użyciu Azure Blueprints.
 • Wyjaśnić typy ofert zgodności dostępnych na platformie Azure.
 • Uzyskać wgląd w standardy regulacyjne i zgodność na platformie Azure.
 • Wyjaśnić specyficzne dla agencji rządowych możliwości platformy Azure.
6. Moduł 6: Opis zarządzania kosztami platformy Azure i umów dotyczących poziomu usług

W tym module dowiesz się, jak planować i zarządzać kosztami platformy Azure oraz jak wybrać odpowiednie usługi platformy Azure w ramach umów SLA i cyklu życia usługi.

 

Lekcje

 • Planowanie i zarządzanie kosztami platformy Azure
 • Wybór odpowiednich usług platformy Azure, przez analizę umów SLA i cyklu życia usługi

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Używać kalkulatora całkowitego kosztu posiadania.
 • Opisać różne sposoby zakupu produktów i usług platformy Azure.
 • Korzystać z kalkulatora cen, aby oszacować miesięczny koszt obsługi obciążeń w chmurze.
 • Zdefiniować główne czynniki wpływające na całkowity koszt i zastosować zalecane praktyki w celu zminimalizowania kosztów.
 • Opisać, czym jest umowa dotycząca poziomu usług (SLA) i dlaczego umowy SLA są ważne.
 • Identyfikować czynniki, takie jak wybrany poziom usług, które mogą wpływać na umowę SLA.
 • Łączyć umowy SLA w celu obliczenia złożonej umowy SLA.
 • Opisać cykl życia usługi na platformie Azure.
Pokaż więcej
Wymagania

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dla tego kursu, jednak dla studentów z pewną wiedzą lub doświadczeniem informatycznym pojęcia te będą łatwiejsze do zrozumienia.

W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Egzaminy

Przewidziany egzamin do szkolenia: AZ-900

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Gadżety
Słuchawki nauszne SoundCore Q30

Słuchawki bezprzewodowe ANKER SoundCore LIFE Q30

Muzyka z certyfikatem Hi-Res

Usłysz każdy szczegół ulubionej muzyki dzięki 40-milimetrowym przetwornikom Life Q30. Wysoce elastyczne jedwabne membrany odtwarzają potężny bas i czyste tony wysokie do 40 kHz, zapewniając lepszą czystość.

Zaawansowana technologia redukcji szumów

Skoncentruj się dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów Life Q30. Dwa mikrofony wykrywają hałas i odfiltrowują do 95% szumów o niskiej częstotliwości otoczenia, dzięki czemu nic nie odwraca Twojej uwagi od muzyki.

Najlepsze wrażenia z redukcji hałasu

Dostosuj redukcję hałasu swojego Life Q30 za pomocą 3 trybów:

 • Transport: redukuje hałas silników, silników lotniczych, pojazdów
 • Na zewnątrz: redukuje hałas powodowany przez ruch uliczny i wiatr
 • Wewnątrz: redukuje hałas z biur, w których rozmawiają ludzie,
 • Zwiększona przejrzystość połączeń
 • Life Q30 łączy 2 mikrofony z algorytmem redukcji szumów, aby dokładnie odbierać i wzmacniać Twój głos, jednocześnie tłumiąc inne dźwięki. Zapewnia to wyraźne rozmowy.

40 godzin odtwarzania

Słuchawki z aktywną redukcją szumów Life Q30 odtwarzają do 40 godzin muzyki w trybie redukcji szumów. Tryb domyślny wydłuża czas odtwarzania do 60 godzin. Ponadto po 5 minutach ładowania masz już 4 godziny czasu słuchania muzyki.

Opinie
Emil 25-07-2022 11:37:43
Ocena:
Prowadzący bardzo dobrze przygotowany.
Tomasz 21-04-2023 08:41:17
Ocena:
Dziękuję za szkolenie. Było bardzo udane.
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1399,00 zł netto (1720,77 zł brutto)
Cena promocyjna: od 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1399,00 zł netto (1720,77 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2400,00 zł netto (2952,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1399,00 zł netto (1720,77 zł brutto)
Cena promocyjna: od 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 04-12-2023 09:00

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 26-02-2024 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 20-12-2023 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
27 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 18-12-2023 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
15 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
30 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(2)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 2 dni , 16 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE