2023-06-05 - Szkolenie MS Excel operacje średniozaawansowane | 2023-06-05 - Szkolenie MS Outlook | 2023-06-05 - Kubernetes Administration (GL360) | 2023-06-06 - AZ- 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure | 2023-06-07 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration
Termin Lokalizacja Możliwe opcje szkolenia Cena netto Wybierz
06.06 - 07.06.2023 Łódź Pomorska 65 lub zdalnie przez internet. Rozpoczęcie o godz. 9.00
1900.00 zł1400.00 zł
Zapisz się

W tym module przyjrzysz się kompleksowo platformie Azure i jej możliwościom na poziomie podstawowym, co zapewni solidne podstawy do ukończenia dostępnych modułów Azure Fundamentals.

 

Lekcje

 • Wprowadzenie do podstaw platformy Azure
 • Omówienie podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure
 • Opisanie podstawowych składników architektonicznych platformy Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zrozumieć zalety przetwarzania w chmurze na platformie Azure oraz w jaki sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze
 • Wyjaśniać pojęcia, takie jak wysoka dostępność, skalowalność, elastyczność, zwinność i odzyskiwanie po awarii
 • Opisać podstawowe składniki architektury platformy Azure, takie jak subskrypcje, grupy zarządzania, zasoby i grupy zasobów
 • Podsumować pojęcia związane z dystrybucją geograficzną, takie jak regiony platformy Azure, pary regionów i strefy dostępności

W tym module poznasz podstawowe usługi platformy Azure, takie jak baza danych Azure, obliczenia Azure, magazyn Azure i sieć Azure.

 

Lekcje

 • Poznanie usług baz danych i analizy platformy Azure
 • Poznanie usług obliczeniowych platformy Azure
 • Poznanie usług magazynowych platformy Azure
 • Poznanie usług sieciowych platformy Azure

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zrozumieć zakres usług dostępnych na platformie Azure, w tym obliczeniowych, sieciowych, magazynowych i obsługi baz danych
 • Poznać usługi wirtualizacji, takie jak Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service i Windows Virtual Desktop
 • Porównać usługi baz danych platformy Azure, takie jak Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL z usługami analizy i obsługi danych big data na platformie Azure
 • Badać zasoby sieciowe platformy Azure, takie jak sieci wirtualne, bramy VPN i Azure ExpressRoute
 • Podsumować usługi Azure Storage, takie jak Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure File Storage

W tym module dowiesz się o uczeniu maszynowym sztucznej inteligencji, Azure DevOps, podstawach monitorowania, podstawach zarządzania, podstawach obliczeń bezserwerowych i podstawach IoT.

 

Lekcje

 • Wybór najlepszej usługi AI dostosowanej do potrzeb
 • Wybór najlepszego narzędzia, aby pomóc organizacjom w tworzeniu lepszych rozwiązań
 • Wybór najlepszej usługi monitorowania pod kątem widoczności, wglądu i ograniczania przestojów
 • Wybór najlepszego narzędzia do zarządzania i konfigurowania środowiska platformy Azure
 • Wybór najlepszej technologii przetwarzania bezserwerowego odpowiedniej dla danego scenariusza biznesowego.
 • Wybór najlepszej usługi Azure IoT dla danej aplikacji

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wybrać odpowiednią usługę sztucznej inteligencji Azure, aby sprostać różnym wyzwaniom biznesowym
 • Wybrać najlepsze narzędzia i usługi procesu tworzenia oprogramowania dla danego scenariusza biznesowego.
 • Wybrać odpowiednią usługę monitorowania chmury, aby sprostać różnym rodzajom wyzwań biznesowych.
 • Wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania platformą Azure, odpowiadające różnym potrzebom i wyzwaniom technicznym.
 • Wybrać odpowiednią technologię obliczeń bezserwerowych do swojego scenariusza biznesowego.
 • Wybrać najlepszą usługę Azure IoT dla danego scenariusza biznesowego.

W tym module dowiesz się, jak chronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa i zabezpieczać sieci za pomocą platformy Azure.

 

Lekcje

 • Ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa na platformie Azure
 • Bezpieczna łączność sieciowa na platformie Azure

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wzmocnić poziom bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami przy użyciu usługi Azure Security Center.
 • Gromadzić dane bezpieczeństwa z wielu różnych źródeł i wykonywać na nich działania przy użyciu Azure Sentinel.
 • Zarządzać dedykowanymi serwerami fizycznymi do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux przy użyciu platformy Azure Dedica
 • Identyfikować warstwy składające się na strategię obrony w głąb.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób usługa Azure Firewall umożliwia kontrolowanie dozwolonego ruchu w sieci.
 • Konfigurować sieciowe grupy zabezpieczeń w celu filtrowania ruchu sieciowego do i z zasobów platformy Azure w ramach sieci wirtualnej Microsoft Azure
 • Wyjaśnić, w jaki sposób usługa Azure DDoS Protection pomaga chronić zasoby platformy Azure przed atakami DDoS.

W tym module dowiesz się o usługach tożsamości platformy Azure, tworzeniu strategii zarządzania chmurą oraz standardach prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure.

 

Lekcje

 • Zabezpieczenie dostępu do swoich aplikacji, przy wykorzystaniu usług tożsamości platformy Azure
 • Utwórzenie strategii zarządzania chmurą na platformie Azure
 • Sprawdzenie standardów prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wyjaśnić różnicę między uwierzytelnianiem a autoryzacją.
 • Opisać, w jaki sposób usługa Azure Active Directory zapewnia zarządzanie tożsamością i dostępem.
 • Wyjaśnić rolę logowania jednokrotnego (SSO), uwierzytelniania wieloskładnikowego i dostępu warunkowego Conditional Access.
 • Podejmować decyzje organizacyjne dotyczące środowiska chmury przy użyciu CAF dla Azure.
 • Definiować, kto może uzyskiwać dostęp do zasobów w chmurze przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure.
 • Zastosować blokadę zasobów, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu zasobów platformy Azure.
 • Stosować znaczniki do zasobów platformy Azure, aby opisać ich przeznaczenie.
 • Kontrolować i nadzorować sposób tworzenia zasobów przy użyciu Azure Policy.
 • Włączać zarządzanie na dużą skalę w wielu subskrypcjach platformy Azure przy użyciu Azure Blueprints.
 • Wyjaśnić typy ofert zgodności dostępnych na platformie Azure.
 • Uzyskać wgląd w standardy regulacyjne i zgodność na platformie Azure.
 • Wyjaśnić specyficzne dla agencji rządowych możliwości platformy Azure.

W tym module dowiesz się, jak planować i zarządzać kosztami platformy Azure oraz jak wybrać odpowiednie usługi platformy Azure w ramach umów SLA i cyklu życia usługi.

 

Lekcje

 • Planowanie i zarządzanie kosztami platformy Azure
 • Wybór odpowiednich usług platformy Azure, przez analizę umów SLA i cyklu życia usługi

 

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Używać kalkulatora całkowitego kosztu posiadania.
 • Opisać różne sposoby zakupu produktów i usług platformy Azure.
 • Korzystać z kalkulatora cen, aby oszacować miesięczny koszt obsługi obciążeń w chmurze.
 • Zdefiniować główne czynniki wpływające na całkowity koszt i zastosować zalecane praktyki w celu zminimalizowania kosztów.
 • Opisać, czym jest umowa dotycząca poziomu usług (SLA) i dlaczego umowy SLA są ważne.
 • Identyfikować czynniki, takie jak wybrany poziom usług, które mogą wpływać na umowę SLA.
 • Łączyć umowy SLA w celu obliczenia złożonej umowy SLA.
 • Opisać cykl życia usługi na platformie Azure.

O tym kursie

O tym kursie Ten dwudniowy kurs zapewni podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z platformą Azure; podstawowe usługi platformy Azure; podstawowe rozwiązania i narzędzia do zarządzania; bezpieczeństwo ogólne i bezpieczeństwo sieci; funkcje zarządzania, prywatności i zgodności; Zarządzanie kosztami platformy Azure i umowy dotyczące poziomu usług. Uwaga: ten kurs zapewnia studentom przepustkę Azure i czas na udział w ćwiczeniach praktycznych. Jeśli nie potrzebujesz praktycznego doświadczenia, weź pod uwagę kurs AZ-900T01: Podstawy platformy Microsoft Azure (1 dzień). Treść obu kursów jest zgodna z celem egzaminu AZ-900.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest odpowiedni dla personelu IT, który dopiero zaczyna pracę z Azure. Ta grupa odbiorców chce poznać naszą ofertę i uzyskać praktyczne doświadczenie w pracy z produktem. W tym kursie Azure Portal jest używany głównie do tworzenia usług i nie wymaga umiejętności obsługi skryptów. Uczestnicy tego kursu zyskają pewność, że będą mogli wziąć udział w innych kursach opartych na rolach i certyfikatach, takich jak Azure Administrator. Ten kurs zapewnia Azure Pass i opcjonalne środowisko laboratoryjne, łączy wykład, pokazy i ćwiczenia praktyczne, pomoże również w przygotowaniu do egzaminu AZ-900.

Stanowiska: administrator, inżynier sztucznej inteligencji, analityk danych, inżynier danych, Data Scientist, administrator baz danych, programista, inżynier bezpieczeństwa

Przygotowanie do egzaminu: AZ-900

 

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dla tego kursu, jednak dla studentów z pewną wiedzą lub doświadczeniem informatycznym pojęcia te będą łatwiejsze do zrozumienia.

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Przewidziany egzamin do szkolenia: AZ-900

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Gadżety do szkolenia (wybór następuje w procesie zapisu na szkolenie)
Microsoft ARC Touch Mouse BT ELG-00006

Towarzysz podróży dla komputera z Windows
Smukła, lekka i poręczna mysz Microsoft Arc Mouse idealnie pasuje do dłoni i łatwo mieści się w torbie po złożeniu na płasko.

Pendrive 16 GB - 30zł

Pendrive

RAZER Kraken Tournament Edition lub JBL Filp 5

Informacja:
Jeden uczestnik = jeden produkt. (w uwagach wpisz co wybierasz)

Wybierz Słuchawki Razer Kraken Turnament Edtion lub bezprzewodowy głośnik JBL Filip 5!

Opinie
 • Tomasz, 2023-04-21 08:41:17:
  Ocena

  Dziękuję za szkolenie. Było bardzo udane.

 • Emil, 2022-07-25 11:37:43:
  Ocena

  Prowadzący bardzo dobrze przygotowany.

Dodaj opinie
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,16 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Autoryzowany Trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia