Szkolenie MS Project 2010/2013/2016 zarządzanie projektami
2 dni/16 godzin
Szkolenie MS 55054 Mastering Microsoft Project 2013
3 dni/24 godzin
Szkolenie MS 55107 Managing Projects with Project Server 2013
2 dni/14 godzin
Szkolenie MS 55115 Planning, Deploying and Managing Microsoft Project Server 2013
3 dni/24 godzin
Szkolenie MS 55034 Project Server 2013 Inside Out
5 dni/40 godzin
Szkolenie MS 50413 Mastering Microsoft Project 2010
3 dni/24 godzin
Szkolenie MS 55097 Managing Projects Using Microsoft Project Server 2010
3 dni/24 godzin
Szkolenie MS 55100 Managing Projects using Microsoft Project 2010 Desktop
3 dni/24 godzin
Szkolenie MS 55114 Planning, Deploying and Managing Microsoft Project Server 2010
3 dni/24 godzin