• istota "brudnych" pieniędzy
 • główne kategorie przestępstw w bankowości
 •  oszacowanie ryzyka prania pieniędzy
 •   środki bezpieczeństwa finansowego
 •  ocena ryzyka
 •  analiza danych
 •  system kontroli oraz wymogi kontrolne
 •  stadia i sposoby prania pieniędzy
 •  zagrożenia dla systemu bankowego
 •  tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
 •  skala prania pieniędzy w bankowości
 •  ryzyko prania pieniędzy w Banku
 •  mechanizmy sprawcze prania pieniędzy stosowane przez różne kategorie klientów bankowych
 •  charakterystyka zachowań nieformalnych sprawców
 •  metody prania
 •  transakcje klientów
 •  transakcje zagraniczne
 •  transakcje okazjonalne
 •  znaczenie programu PPK dla zapobiegania praniu pieniędzy

Celem szkolenia „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML)” jest przygotowanie słuchaczy do  zapoznania z technikami, modelami prania pieniędzy, zgłaszanie informacji o transakcjach do GIIF oraz uzupełnienie wiedzy osób, które już posiadają częściową wiedzę z tego zakresu.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • zna aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
 • zna mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, 
 • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka
 • potrafił przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
 • posiadał umiejętność samokształcenia się.  
 • Uczestnik ma szansę rozwinąć kompetencje z zakresu wyłapywania prób prania brudnych pieniędzy co znacząco może podnieść pewność niedopuszczenia brudnych pieniędzy do obrotu.

Uczestnicy rozwiną również kompetencje społeczne związane ze zdolnością identyfikacji zagrożeń społecznych, pracy  grupowej, sprawnym komunikowaniem się, a także umiejętnością twórczego i czynnego udziału w dyskusjach oraz wspólnym rozwiązywaniu problemów. Istotą nabytych kompetencji społecznych jest umiejętność poradzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych związanych z zakresem szkolenia.

E-szkolenie kierowane jest do:

 • firm,
 • biur rachunkowych,
 • kantorów,
 • banków i SKOKów,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Szkolenie na umieszczone na platformie
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Opieka nad poprawnym funkcjonowaniem platformy

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE

 

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
430.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 1 d,6 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wykładowca, Audytor Wiodący ISO 2700 i 22301. Certyfikowany oficer AML I i II stopnia. Audytor w sektorze bankowym,
Możliwe opcje szkolenia