Szkolenie MS 55341 dawne 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie hybrydowe.
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

To szkolenie jest odpowiednikiem wycofanego szkolenia 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

 

O tym kursie

 

Ten pięciodniowy kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania oraz opcje pamięci masowej i mocy obliczeniowej, które są dostępne i mają zastosowanie do systemu Windows Server. Chociaż ten kurs i powiązane laboratoria są napisane dla systemu Windows Server 2022, nauczane umiejętności będą również wstecznie kompatybilne z serwerami Server 2016 i Server 2019. Kurs i laboratoria koncentrują się również na tym, jak administrować systemem Windows Server przy użyciu nie tylko tradycyjnych narzędzi, takich jak PowerShell i Server Manager, ale także Windows Admin Center.

 

Profil odbiorcy

 

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i którzy szukają pojedynczego pięciodniowego kursu obejmującego technologie pamięci masowej i obliczeniowe w systemie Windows Server. Ten kurs pomoże im zaktualizować wiedzę i umiejętności związane z pamięcią masową i obliczeniami dla systemu Windows Server.

 

Kandydaci odpowiedni na ten kurs to:

 • Administratorzy systemu Windows Server, którzy są stosunkowo nowi w administrowaniu systemem Windows Server i pokrewnymi technologiami i chcą dowiedzieć się więcej o funkcjach przechowywania i obliczeń w systemie Windows Server.
 • Specjaliści IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat systemu Windows Server, zwłaszcza w zakresie technologii pamięci masowej i obliczeniowych w systemie Windows Server.

 

Czego się nauczysz?

 • Przygotowywania i instalacji systemu Windows Server oraz planowania strategii aktualizacji i migracji serwera.
 • Opisywania różnych opcji przechowywania, takich jak formaty tablicy partycji, dyski podstawowe i dynamiczne, systemy plików, wirtualne dyski twarde i sprzętowe dyski, oraz wyjaśniania zarządzania dyskami i woluminami.
 • Opisywania rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw oraz wybierania odpowiedniego rozwiązania dla danej sytuacji.
 • Implementowania przestrzeni dyskowych i deduplikacji danych oraz zarządzania nimi.
 • Instalowania i konfigurowania Microsoft Hyper-V oraz konfigurowania maszyn wirtualnych.
 • Wdrażania, konfigurowania i zarządzania kontenerami Windows i Hyper-V.
 • Opisywania technologii wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii w systemie Windows Server.
 • Planowania, tworzenia i zarządzania klastrem pracy awaryjnej.
 • Implementowania klastrów przełączania awaryjnego dla maszyn wirtualnych Hyper-V.
 • Konfigurowania klastra równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) oraz planowania wdrożenia równoważenia obciążenia sieciowego.
 • Tworzenia obrazów wdrożeniowych oraz zarządzania nimi.
 • Zarządzania, monitorowania i konserwowania instalacji maszyn wirtualnych.
Konspekt

Moduły

1. Moduł 1: Instalowanie migrowanie i aktualizacja serwera Windows.

Lekcja:

 1. Wprowadzenie do Serwerów Windows
 2. Przygotowanie i instalacja serwera Core
 3. Przygotowanie do aktualizacji i migracji
 4. Migracja roli serwera
 5. Model aktywacji systemu Windows Server

Labolatoria:

 1. Instalacja i konfiguracja Windows Server
2. Moduł 2: Konfiguracja lokalnego magazynu danych

Lekcja:

 1. Konfiguracja dysków w systemie Windows Server
 2. Konfiguracja woluminów w systemie Windows Server

Labolatoria:

 1. Tworzenie i zarządzanie woluminami
 2. Zarządzanie pojemnością woluminów
 3. Zarządzanie wirtualnymi dyskami
3. Moduł 3: Implementacja magazynów danych w rozwiązaniach enterprise

Lekcja:

 1. Przegląd DAS, NAS i SAN
 2. Porównanie iSCSI, Fibre Channel i Fibre Channel over Ethernet
 3. Zrozumienie iSNS, DCB I MPIO
 4. Konfiguracja udostępniania w systemach Windows

Labolatoria:

 1. Konfiguracja magazyny iSCSI
 2. Konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą udostępniania
4. Moduł 4: Implementacja rozwiązania deduplikacji danych i Storage Spaces

Lekcja:

 1. Implementacja rozwiązania „Storage Spaces”
 2. Zarządzanie rozwiązaniem „Storage Spaces”
 3. Implementacja usługi deduplikacji

Labolatoria:

 1. Tworzenie „Storage Spaces”
 2. Instalowanie usługi deduplikacji
 3. Konfigurowanie usługi deduplikacji
5. Moduł 5: Instalowanie i konfiguracja usługi Hyper-V oraz maszyn wirtualnych

Lekcja: 

 1. Przegląd roli Hyper-V
 2. Instalacja Hyper-V
 3. Konfigurowanie magazynu danych na hoście Hyper-V
 4. Konfiguracja sieci na hoście Hyper-V
 5. Konfiguracja maszyn wirtualnych
 6. Zarządzanie maszynami wirtualnymi

Labolatoria:

 1. Weryfikacja poprawności instalacji Hyper-V
 2. Konfiguracja sieci Hyper-V
 3. Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
6. Moduł 6: Tworzenie i zarządzanie konteneryzacją

Lekcja:

 1. Przegląd usług konteneryzacji Windows Server
 2. Wdrażanie kontenerów
 3. Wdrażanie, konfiguracja i instalacja kontenerów przy użyciu Dockera.

Labolatoria:

 1. Instalacja i konfiguracja kontenerów przy użyciu PowerShell
 2. Zarządzanie kontenerami przy użyciu Dockera
7. Moduł 7: Wysoka dostępność i odzyskiwanie danych po awarii

Lekcja:

 1. Definiowanie poziomów dostępności
 2. Planowanie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych maszyn Hyper-V
 3. Przywracanie systemu przy użyciu Windows Server Backup

Labolatoria:

 1. Implementacja migracji magazynu danych
 2. Wdrażanie rozwiązań wysokiej dostępności
 3. Konfiguracja Repliki Hyper-V
8. Moduł 8: Wdrażanie klastra w systemie failover

Lekcja:

 1. Tworzenie nowego klastra
 2. Rozwiązywanie problemów z klastrem
 3. Planowanie wdrożenia klastra

Labolatoria:

 1. Tworzenie klastra w systemie failover
 2. Sprawdzanie ustawień kworum i dodawanie węzła

Labolatoria 2:

 1. Wykluczanie węzła i weryfikacja ustawień kworum
 2. Weryfikacja wysokiej dostępności
9. Moduł 9: Wdrażanie klastra w systemie failover w usłudze Hyper-V

Lekcja:

 1. Przegląd możliwości integracji Hyper-V z usługa failover
 2. Implementacja Hyper-V w klastrze failover

Labolatoria:

 1. Konfiguracja magazynu iSCSI
 2. Konfiguracja klastra dla usługi Hyper-V
 3. Konfiguracja wysokiej dostępności Maszyn Wirtualnych
10. Moduł 10: Implementacja NLB w sieci

Lekcja:

 1. Przegląd opcji optymalizacji NLB
 2. Konfiguracja i planowanie NLB

Labolatoria:

 1. Konfiguracja i planowanie NLB
 2. Sprawdzenie poprawności konfiguracji NLB
11. Moduł 11: Tworzenie i zarządzanie obrazami

Lekcja:

 1. Wprowadzenie do wdrażania obrazów
 2. Tworzenie i zarządzanie obrazami przy użyciu MDT
 3. Wirtualne maszyny do różnych zastosowań

Labolatoria:

 1. Konfiguracja MDT
 2. Tworzenie i wdrożenie obrazów
12. Moduł 12: Zarządzanie, konfiguracja i monitoring instalacji wirtualnych maszyn

Lekcja:

 1. Zapoznanie się z usługą WSUS
 2. Proces aktualizacji z usługą WSUS
 3. Monitorowanie przy użyciu Podglądu zdarzeń
 4. Monitor wydajności

Labolatoria:

 1. Implementacja WSUS
 2. Konfiguracja ustawień aktualizacji
 3. Zatwierdzanie i wdrażanie aktualizacji przy użyciu WSUS
 4. Znajdowanie źródła problemu z wydajnością
 5. Tworzenie widoków i konfiguracja scentralizowanego dziennika zdarzeń
Pokaż więcej
Wymagania
 • Podstawowa wiedza odnośnie sieci komputerowych
 • Rozumienie i stosowanie dobrych praktyk w aspekcie bezpieczeństwa
 • Rozumienie konceptu działania usługi Active Directory
 • Doświadczenie w zarządzaniu i konfigurowaniu systemów Windows 10 i 11
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

 

Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Egzaminy

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-740

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4200,00 zł netto (5166,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2400,00 zł netto (2952,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3500,00 zł netto (4305,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 04-12-2023 09:00

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3300,00 zł netto (4059,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 18-12-2023 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
15 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 26-02-2024 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 20-12-2023 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
27 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
30 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie hybrydowe.
  Szkolenie autoryzowane Microsoft