Describe the Dynamics 365 ecosystem and major components of the Dynamics 365 Finance and Operations (FO) software, describe the architecture of D365FO, describe relevant D365FO design and deployment considerations

Lessons

 • Explore the ecosystem and main components

 • Explore the technical architecture

 • Explore design and deployment considerations

Lab : Development Environment configuration and Project/Model Creation

Manage system implementations by using Lifecycle Services, Customize D365FO by using Visual Studio, Manage source code and artifacts by using version control, Work with other development tools to complete tasks

Lessons

 • Manage implementations by using Lifecycle Services

 • Manage source code by using version control

 • Customize by using Visual Studio

Lab : Source Control using DevOps

Determine the required application stack components and server architecture, Implement Application Lifecycle Management (ALM), Design a solution for D365FO

Lessons

 • Implement application lifecycle management

Lab : Data Structure Development

Create forms, Create and extend tables, Create Extended data Types (EDT) and enumerations, Create classes and extend AOT elements

Lessons

 • Build extended data types and enumerations

 • Build tables

 • Build forms and optimize form performance

 • Create classes

 • Create other user interface elements

Lab : Metadata Extension & Development

Develop X++ code, Develop object-oriented code, Extend D365 FO functionality, Describe test framework and tools, Perform Unit Testing

Lessons

 • Explore the test framework and use tools

 • Get started with development using X++

 • Develop object-oriented code

 • Use RSAT tool

Lab : Code Extension & Development

Describe migration tools and methodologies, Plan Migration strategy, Prepare data for migration and migrate data

Lessons

 • Prepare data for migration

Lab : Data Export/Import using Data Entity

Lab : Recurring Data Transfer

Implement D365 FO functionality

Lessons

 • Introduction

 • Explore extensions and the extension framework

 • Extend elements

 • SysOperationSandbox framework

 • Summary

Lab : SysExtension Framework

Identify Data integration patterns and scenarios, Implement Data integration concepts and solutions, Implement Recurring integrations, Integrate D365FO with Microsoft Azure, Troubleshoot integration errors, Implement the Data Management Package API

Lessons

 • Identify data integration patterns and scenarios

 • Implement data integration concepts and solutions

 • Implement the data management package API

 • Data integrations

 • Integrate with Microsoft Azure

 • Connecting to Power Platform services

 • Consume business events

 • Integrate Finance and Operations apps with Microsoft Dataverse

Lab : OData Integration

Lab : Logic App Integration

Lab : Calling an External Web Service

Describe the capabilities and limitations of reporting tools in D365FO, Design, create, and revise Dynamics Reports, Design, create, and revise Dynamics workspaces, Design, create, and revise data sources that connect to data stores external to D365FO

Lessons

 • Explore the reporting tools

 • Build reports

 • Build workspaces

 • Manage data sources with external data stores

Lab : Power BI reporting from F&O

Describe and implement performance tools and LCS Environment Monitoring tools, Implement role-based security policies and requirements, Apply fundamental performance optimization techniques, Optimize performance for batch processes, Optimize user interface performance, Enhance Integration performance, Optimize Report Performance

Lessons

 • Work with performance and monitoring tools

 • Implement role-based security

 • Apply basic performance optimization techniques

Lab : Async & Sandbox Functionality

O tym kursie

Developer training. Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers implement and extend applications to meet the requirements of the business. Candidates provide fully realized solutions by using standardized application coding patterns, extensible features, and external integrations.

Profil odbiorcy

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers

 

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Przewidziany egzamin do szkolenia: MB-500

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia