2023-06-05 - Szkolenie MS Excel operacje średniozaawansowane | 2023-06-05 - Szkolenie MS Outlook | 2023-06-05 - Kubernetes Administration (GL360) | 2023-06-06 - AZ- 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure | 2023-06-07 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration
 • Analiza zagadnień dotyczących aktualizacji i migracji
 • Tworzenie planu aktualizacji i migracji serwera
 • Planowanie wirtualizacji
 • Wybór odpowiedniej strategii wdrażania serwera
 • Realizowanie zautomatyzowanej strategii wdrażania
 • Wprowadzenie do System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • Implementacja biblioteki i profili Menedżera maszyn wirtualnych
 • Planowanie i wdrażanie usług Menedżera maszyn wirtualnych
 • Projektowanie serwerów DHCP
 • Planowanie zakresów DHCP
 • Projektowanie strategii obsługi IPAM
 • Zarządzanie serwerami i przestrzeniami adresowymi za pomocą IPAM
 • Projektowanie strategii implementacji serwera DNS
 • Projektowanie przestrzeni nazw DNS
 • Projektowanie stref DNS
 • Projektowanie replikacji i delegowania stref DNS
 • Optymalizacja serwerów DNS
 • Projektowanie DNS dla wysokiej dostępności i bezpieczeństwa
 • Projektowanie lasu usługi Active Directory
 • Projektowanie i wdrażanie relacji zaufania lasów Active Directory
 • Projektowanie integracji Active Directory z Windows Azure Active Directory
 • Projektowanie i wdrażanie domen Active Directory
 • Projektowanie przestrzeni nazw DNS w środowisku Active Directory
 • Projektowanie relacji zaufania domen Active Directory
 • Planowanie modelu delegowania zadań administracyjnych Active Directory
 • Projektowanie struktury OU
 • Projektowanie i wdrażanie strategii grup AD DS
 • Zbieranie informacji wymaganych do projektowania Group Policy
 • Projektowanie i wdrażanie GPO
 • Projektowanie przetwarzania GPO
 • Planowanie zarządzania zasadami grupy
 • Projektowanie i wdrażanie lokalizacji Active Directory
 • Projektowanie replikacji Active Directory
 • Projektowanie rozmieszczenia kontrolerów domen
 • Rozważania dotyczące wirtualizacji kontrolerów domeny
 • Projektowanie wysokiej dostępności kontrolerów domen
 • Planowanie i wdrażanie SAN iSCSI
 • Planowanie i wdrażanie przestrzeni pamięci
 • Optymalizacja usług plików dla oddziałów
 • Wprowadzenie do projektowania mechanizmów zabezpieczeń sieci
 • Projektowanie i wdrażanie strategii dla Windows Firewall
 • Projektowanie i wdrażanie infrastruktury NAP
 • Planowanie i wdrażanie DirectAccess
 • Planowanie i wdrażanie VPN
 • Planowanie i wdrażanie serwera Proxy aplikacji sieci Web
 • Planowanie kompleksowej infrastruktury zdalnego dostępu

O tym kursie

W tym pięciodniowym oficjalnym kursie Microsoft zapoznasz się z praktycznym planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem fizycznej i logicznej infrastruktury Windows Server® 2012 R2. Ten kurs jest pierwszym z serii dwóch kursów, które zapewniają zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do zaprojektowania i wdrożenia infrastruktury Windows Server 2012 R2 w środowisku przedsiębiorstwa. Oba kursy obejmują łącznie projektowanie, planowanie, wdrażanie, zabezpieczanie, monitorowanie, automatyzację i wirtualizację infrastruktury serwerów. Kurs obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia rozwiązania dla przedsiębiorstw, które obsługują ręczne i zautomatyzowane instalacje serwerowe w środowisku fizycznym i wirtualnym, w tym usługi obsługi plików i przechowywania. Zdobędziesz także umiejętności niezbędne do zapewnienia rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw, takich jak DHCP, IPAM, VPN i DirectAccess oraz umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania infrastruktury lasu i domeny, w tym scenariuszy dla wielu domen / lasów i oddziałów. Ten kurs jest preferowanym wyborem do praktycznego przygotowania do egzaminu:  Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Exam 413: Designing and Implementing and Server Infrastructure,  który jest czwartym z pięciu egzaminów wymaganych dla certyfikatu MCSA: Windows Server 2012 .

UWAGA: Laboratoria w tym kursie są oparte na systemie Windows Server 2012 R2 i System Center 2012 R2. Ten kurs jest przeznaczony dla doświadczonych specjalistów IT, którzy obsługują średnie i duże przedsiębiorstwa oraz mają doświadczenie w administrowaniu systemem Windows Server 2012 R2 i posiadają certyfikat MCSA: Windows Server 2012 lub równoważne umiejętności.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za planowanie, projektowanie i wdrażanie fizycznej i logicznej infrastruktury usług domenowych w usłudze Active Directory® (AD DS) dla systemu Windows Server 2012, w tym niezbędnych usług sieciowych oraz mają doświadczenie z poprzednimi systemami operacyjnymi Windows Server i posiadają certyfikat Windows Server 2012 Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub równoważne umiejętności. Kurs przeznaczony jest również dla specjalistów IT, którzy chcą przystąpić do egzaminu 70-413: 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure oddzielnie lub jako część wymagań dla Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure Certification.

Po ukończeniu kursu:

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Planować aktualizację serwera i migrację.
 • Planować i realizować strategię wdrażania serwerów.
 • Planować i wdrażać serwery za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM).
 • Projektować i utrzymywać rozwiązanie do konfiguracji i zarządzania adresami IP.
 • Projektować i wdrażać rozpoznawanie nazw.
 • Projektować i wdrażać infrastrukturę lasu i domeny usług AD DS.
 • Zaprojektować i wdrożyć infrastrukturę jednostki organizacyjnej AD DS (OU).
 • Zaprojektować i wdrożyć strategię obiektu zasad grupy (GPO).
 • Zaprojektować i wdrożyć fizyczną topologię AD DS.
 • Planować i wdrażać usługi przechowywania danych i plików.
 • Projektować i wdrażać ochronę sieci.
 • Projektować i wdrażać usługi zdalnego dostępu.

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci powinni posiadać:

Kandydaci na ten kurs powinni posiadać dobrą znajomość systemu operacyjnego klienta i serwera Windows oraz podstawowe usługi AD DS i doświadczenie sieciowe w środowisku przedsiębiorstwa / małych firm (SMB) wraz z doświadczeniem konfiguracji aplikacji.

Oprócz doświadczenia zawodowego, studenci, którzy uczestniczą w tym szkoleniu, powinni posiadać następującą wiedzę techniczną:

 • Dobra znajomość podstaw protokołu kontroli transmisji / protokołu internetowego (TCP / IP) i koncepcji sieciowych.
 • Dobra znajomość zarówno systemu Windows Server 2012 R2, jak i usług domenowych Active Directory® (AD DS). Na przykład konta użytkowników domeny, konta użytkowników w domenie a lokalne, profile użytkowników i członkostwo w grupie.
 • Dobre zrozumienie zarówno skryptów, jak i plików wsadowych.
 • Solidne zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja.
 • Znajomość wdrażania, pakowania i narzędzi do obrazowania.
 • Umiejętność pracy w zespole / zespole wirtualnym.
 • Umiejętność tworzenia dobrej dokumentacji i posiadania odpowiednich umiejętności komunikacyjnych w celu tworzenia propozycji i wydawania zaleceń budżetowych.
 • Wiedza równoważna z MCSA systemu Windows 2012 R2.

Studenci, którzy uczęszczają na to szkolenie, mogą spełnić warunki wstępne, uczęszczając na następujące kursy lub uzyskując równoważną wiedzę i umiejętności:

 • 20410D: Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2012
 • 20411D: Administrowanie systemem Windows Server 2012
 • 20412D: Konfigurowanie zaawansowanych usług systemu Windows Server 2012

      LUB

 • 20417D: Aktualizacja umiejętności do MCSA Windows Server 2012

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70 i 70-413

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Paweł, 2020-02-17 15:36:29:
  Ocena

  Szkolenie prowadzone przystepnie i szczegolowo

Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia