• Kluczowe elementy wdrażania SharePoint
 • Nowe funkcje w SharePoint 2016
 • Opcje wdrażania SharePoint 2016
 • Określanie wymagań biznesowych
 • Zrozumienie wymagań biznesowych
 • Porządkowanie informacji w programie SharePoint 2016
 • Planowanie odnajdywania
 • Omówienie architektury logicznej SharePoint 2016
 • Dokumentowanie architektury logicznej
 • Projektowanie komponentów fizycznych na potrzeby wdrożenia SharePoint
 • Projektowanie komponentów wspierających na potrzeby wdrożenia SharePoint
 • Topologie farm SharePoint
 • Mapowanie projektu architektury logicznej do projektu architektury fizycznej
 • Instalowanie SharePoint 2016
 • Instalacja za pomocą skryptów i konfiguracja SharePoint
 • Konfigurowanie ustawień farmy SharePoint 2016
 • Tworzenie aplikacji Web
 • Konfigurowanie aplikacji Web
 • Tworzenie i konfigurowanie zbiorów witryn
 • Wprowadzenie do architektury aplikacji serwisowych
 • Tworzenie i konfigurowanie aplikacji serwisowych
 • Konfigurowanie autoryzacji w SharePoint 2016
 • Zarządzanie dostępem do zawartości
 • Przegląd uwierzytelniania
 • Konfigurowanie uwierzytelniania federacyjnego
 • Konfigurowanie uwierzytelniania między serwerami
 • Zabezpieczanie platformy
 • Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie farmy
 • Zarządzanie rodzajami zawartości
 • Zrozumienie zarządzanych metadanych
 • Konfigurowanie usługi zarządzanych metadanych
 • Konfigurowanie aplikacji usługi profili użytkowników
 • Zarządzanie profilami użytkowników i odbiorców
 • Zrozumienie architektury Search Service Application
 • Konfigurowanie Enterprise Search
 • Zarządzanie Enterprise Search
 • Monitorowanie środowiska SharePoint 2016
 • Tuning i optymalizacja środowiska SharePoint 2016
 • Planowanie i konfigurowanie buforowania
 • Rozwiązywanie problemów w środowisku SharePoint 2016

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs zapewni Ci wiedzę i umiejętności dotyczące planowania i administrowania środowiskiem Microsoft SharePoint 2016. Kurs uczy, jak wdrażać środowisko SharePoint, administrować nim i rozwiązywać problemy. Ten kurs zawiera również wytyczne, najlepsze praktyki i uwagi, które pomagają zoptymalizować wdrożenie SharePoint.

Jest to pierwszy z dwóch kursów dla specjalistów IT i jest zgodny z certyfikatem SharePoint 2016 IT Pro.

 

Profil odbiorców

Szkolenie skierowane jest do doświadczonych specjalistów IT, którzy są zainteresowani nauczeniem się instalowania, konfigurowania, wdrażania i zarządzania instalacjami programu SharePoint 2016 w centrum danych lub w chmurze.

Uczestnicy mają ponad rok praktycznego doświadczenia * w zakresie planowania i utrzymywania SharePoint oraz dwa lata doświadczenia w innych podstawowych technologiach, od których SharePoint zależy, w tym Windows Server 2012 R2 lub nowszy, Internetowe usługi informacyjne (IIS), Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy, usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS) i usługi infrastruktury sieciowej.

 

Kandydat o najniższych kwalifikacjach zazwyczaj:

 • Jest specjalistą IT, który planuje, wdraża i utrzymuje wdrożenie serwera SharePoint 2016 na wielu serwerach.
 • Ma praktyczną wiedzę na temat SharePoint Online, a najlepiej praktyczne doświadczenie.
 • Ma szeroką wiedzę na temat obciążeń SharePoint.
 • Ma doświadczenie w zarządzaniu ciągłością działania, w tym w tworzeniu kopii zapasowych danych, przywracaniu danych i wysokiej dostępności.
 • Ma doświadczenie w zakresie technologii uwierzytelniania i bezpieczeństwa.
 • Ma doświadczenie z Windows PowerShell.

 

* Praktyczne doświadczenie lub doświadczenie zawodowe powinno polegać na roli opartej na rozwiązaniach, w której kandydat pracował nad wieloma rozwiązaniami w przestrzeni SharePoint, które obejmują zarządzanie dokumentami, zarządzanie treścią i wyszukiwanie.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi

 • Opisać kluczowe funkcje SharePoint 2016.
 • Zaprojektować architekturę informacyjną dla potrzeby wdrożenia SharePoint 2016.
 • Zaprojektować architekturę logiczną dla potrzeby wdrożenia SharePoint 2016.
 • Zaprojektować architekturę fizyczną dla potrzeby wdrożenia SharePoint 2016.
 • Zainstalować i skonfigurować SharePoint 2016.
 • Tworzyć i konfigurować aplikacje internetowe i zbiory witryn.
 • Planować i konfigurować aplikacje usług dla wdrożenia SharePoint 2016.
 • Zarządzać użytkownikami i uprawnieniami oraz zabezpieczyć zawartość w SharePoint 2016.
 • Konfigurować uwierzytelnianie w SharePoint 2016.
 • Konfigurować zabezpieczenia na poziomie platformy i farmy w SharePoint 2016.
 • Zarządzać taksonomią informacji w aplikacjach i kolekcjach witryn SharePoint.
 • Konfigurować profile użytkowników i odbiorców oraz zarządzać nimi.
 • Konfigurować wyszukiwanie i zarządzać nim w SharePoint 2016.
 • Monitorować, utrzymywać i rozwiązywać problemy z wdrożeniem programu SharePoint 2016.

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą posiadać wiedzę obejmującą:

 • Zarządzanie oprogramowaniem w środowisku Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2 Enterprise.
 • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami natywnie, wirtualnie i w chmurze.
 • Administrowanie IIS.
 • Konfigurowanie usług AD DS do użycia w uwierzytelnianiu, autoryzacji oraz magazynu użytkownika.
 • Zdalne zarządzanie aplikacją za pomocą Windows PowerShell 4.0.
 • Zarządzanie bazami danych i rolami serwera w SQL Server.
 • Łączenie aplikacji z programem SQL Server.
 • Wdrożenie bezpieczeństwa opartego na oświadczeniach.
 • Korzystanie z maszyn wirtualnych Microsoft Hyper-V.

Idealny kandydat na ten kurs musi mieć co najmniej rok doświadczenia w zakresie wdrażania i zarządzania wieloma farmami SharePoint 2013 w dużym przedsiębiorstwie. Ponieważ wielu klientów nie przeprowadziło aktualizacji z SharePoint 2010, kandydaci mogą również mieć co najmniej dwa lata doświadczenia z SharePoint 2010. Jednak muszą oni również zrozumieć różnice między SharePoint 2010 i SharePoint 2013, szczególnie w zakresie hybrydyzacji.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Maciej, 2020-01-14 12:19:22:
  Ocena

  Więcej odniesienia do praktycznego wykorzystania.

Dodaj opinie
Cena netto
2800.00 zł
Czas trwania: 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia