Przewidziany prawem jako obowiązek dla Jednostek Administracji Publicznej, ale powinien zainteresować wszystkich, którzy pragną usprawnić poziom swoich usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jako firma, która od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, a także z fundacją Polska Bez Barier, mamy prócz teorii wiedzę praktyczną, którą chętnie podzielimy się z naszymi klientami. Wskażemy jak zlikwidować bariery komunikacyjne, które choć niewidoczne dla przeciętnego klienta stanowią prawdziwe wyzwanie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Co sprawdzamy?

Wszystkie kluczowe zagadnienia z Raportu
o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego poszerzone o praktyczne rozwiązania i oczekiwania osób ze specjalnymi potrzebami.

  • Dostępność oraz rozmiar komunikatów
  • Dostępność tłumacza języka migowego / przewodnika
  • Dostępność systemów poprawiających kontakt z osobami niedosłyszącymi
  • Forma komunikacji (język Easy-To-Read)
  • Dostępność oznaczeń komunikacyjnych dla niewidomych
Co zyskuje Twój biznes?
Celem audytu jest poprawa warunków życia
i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Obowiązek wykonania audytu reguluje ustawa
z dnia 19 lipca 2019r. Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie audytów dostarczamy rzetelny, kompleksowy
i czytelny raport wraz z rekomendacjami.
Dla Kogo?
Instytucje z sektora publicznego objęte ustawą
z dnia 19 lipca 2019r. Lista podmiotów opublikowana jest na stronie www.funduszeeuropejskie.gov . Ponadto z audytu może skorzystać każda firma lub instytucja mająca na celu poprawę jakości obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.


Dlaczego powinieneś wykonać ten audyt?Każdy klient jest ważny. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że z naszych usług korzysta osoba ze specjalnymi potrzebami. Wykonując audyt dostajesz pełnowartościowy raport zawierający zalecenia
i rekomendacje, dzięku którym można dostosować rodzaj i formę komunikatów do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Często niewielka zmiana może przynieść wielkie korzyści. Na podstawie zaleceń z raportu łatwo pozbędziesz się barier komunikacyjnych.

 

 


Zobacz inne audyty z zakresu dostępności:

Zapraszamy do kontaktu!

Stanisław Czapnik
sczapnik@ntg.pl
tel: 503 141 093