Przewidziany prawem jako obowiązek dla Jednostek Administracji Publicznej. Przeprowadza się go dla stron i serwisów internetowych oraz  aplikacji mobilnych po to by ustalić ich stopień dostosowania do potrzeb ludzi z niepełnosprawnościami. Audyt weryfikuje dostosowanie serwisów do standardów WCAG 2.1.

Dbając o potrzeby osób z niepełnosprawnościami okazujecie Państwo  w ten sposób empatię,  która ma istotny wpływ na postrzegania Państwa marki. Ważnym zyskiem dla firmy jest też możliwość poszerzenie grupy potencjalnych odbiorców o osoby z niepełnosprawnościami. Rezultatem audytu oprócz raportu i rekomendacji rozwiązań, jest deklaracja dostępności, którą zgodnie z wymaganiami ustawy należy umieścić w serwisie internetowym.

Co sprawdzamy?

Audyt dostępności cyfrowej polega na weryfikacji stron i serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych, pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Nadrzędnym celem audytu  jest zapewnienie możliwości i swobody obsługi serwisu przez jak największą liczbę użytkowników, bez względu na sprzęt, niepełnosprawność, wiek, czy oprogramowanie którego używają.
Audyt jest przeprowadzany według zaleceń i zgodnie ze standardem WCAG 2.1, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące dostępności cyfrowej treści zawartych w internecie.

Co zyskuje Twój biznes?
W obecnej chwili, gdzie świat coraz bardziej przenosi większość sfer życia do internetu, ważne jest zapewnienie dostępności treści dla wszystkich ludzi, również tych z niepełnosprawnościami, ponieważ dostęp do nowoczesnych technologii pozwala im być pełnosprawnymi w sieci. Zapewnienie dostępu dla wszystkich klientów pomoże rozszerzyć grupę użytkowników korzystających z dotychczasowych serwisów.
Dla Kogo?
Wdrożenie publikacji treści internetowych zgodne ze standardem WCAG 2.1 jest wymagane ustawowo od instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, jednakże każdy podmiot posiadający zasoby sieciowe (witryny, sklepy, aplikacje mobilne) może jedynie zyskać na dostosowaniu ich do standardu WCAG 2.1. 


Dlaczego powinieneś wykonać ten audyt?
W obecnej chwili, gdzie świat coraz bardziej przenosi większość sfer życia do internetu, ważne jest zapewnienie dostępności treści dla wszystkich ludzi, również tych z niepełnosprawnościami, ponieważ dostęp do nowoczesnych technologii pozwala im być pełnosprawnymi w sieci. Zapewnienie dostępu dla wszystkich klientów pomoże rozszerzyć grupę użytkowników korzystających z dotychczasowych serwisów.
 
 Zobacz inne audyty z zakresu dostępności:

Stanisław Czapnik
sczapnik@ntg.pl
tel: 503 141 093