2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration | 2023-06-13 - Szkolenie MS 50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators | 2023-06-13 - Szkolenie Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) w Windows Server 2016 | 2023-06-13 - Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | 2023-06-14 - Szkolenie WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS | 2023-06-14 - Szkolenie WS-013 Azure Stack HCI
Przewidziany prawem jako obowiązek dla Jednostek Administracji Publicznej daje klientowi dogłębną analizę jego aktualnej infrastruktury architrektonicznej i odpowiada na pytanie co należy zmienić aby dostosować ją do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Warto sobie uświadomić, że na tak konkurencyjnym rynku jaki mamy obecnie takie "szczegóły" jak  dbanie o potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami są ważnym atutem kształtującym wizerunek instytucji, czy firmy.

 

Co sprawdzamy?

Wszystkie kluczowe zagadnienia z Raportu
o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego poszerzone o praktyczne rozwiązania i oczekiwania osób ze specjalnymi potrzebami:

  • Dostęp wolny od barier
  • Zgodność dostępu z zasadami projektowania uniwersalnego
  • Dostęp do asysty, wstęp dla psa asystenta
  • Dostępność miejsc parkingowych
  • Dostępność toalet i ich wyposażenie

Co zyskuje Twój biznes?
Celem audytu jest poprawa warunków życia
i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Obowiązek wykonania audytu reguluje ustawa
z dnia 19 lipca 2019r. Jako firma
z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie audytów dostarczamy rzetelny, kompleksowy
i czytelny raport wraz z rekomendacjami.




Dla Kogo?
Instytucje z sektora publicznego objęte ustawą
z dnia 19 lipca 2019r. Lista podmiotów opublikowana jest na stronie www.funduszeeuropejskie.gov . Ponadto z audytu może skorzystać każda firma lub instytucja mająca na celu poprawę jakości obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.






Dlaczego powinieneś wykonać ten audyt?Każdy klient jest ważny. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że obsługujemy osobę ze specjalnymi potrzebami, bo nie zawsze je widać na zewnątrz. Wykonując audyt dostajesz pełnowartościowy raport zawierający zalecenia
i rekomendacje, dzięku którym można dostosować rozwiązania archiektoniczne do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Często niewielka zmiana może przynieść wielkie korzyści. Na podstawie zaleceń z raportu łatwo sporządzisz plan niwelowania barier, który można realizować
w dłuższej perspektywie.


Zobacz inne audyty z zakresu dostępności:

Zapraszamy do kontaktu!

Stanisław Czapnik
sczapnik@ntg.pl
tel: 503 141 093