• Funkcje wbudowane i tablicowe. Tabele danych
 • Praca z nazwanymi zakresami. Praktycznie wykorzystanie nazwanych zakresów
 • Wykorzystanie funkcji tablicowych w formułach
 • Funkcje dodatku ToolPak - Analiza wariancji, korelacja, statystyka opisowa, wygładzanie wykładnicze, test F, histogram, średnia ruchoma, generowanie liczb pseudolosowych, regresja próbkowanie, test T, test Z
 • Podstawowe pojęcia: populacja, próba, zmienne losowe, hipoteza, istotność statystyczna
 • Dobór próby
 • Zbieranie danych, tworzenie kwestionariuszy i badań
 • Podstawowe funkcje statystyki opisowe: średnie, wariancja, odchylenie standardowe, wariancja, rozstęp, skośność, kurtoza
 • Częstość, częstość względna i skumulowana; dominanta i kwantyle
 • Histogramy i szeregi rozdzielcze
 • Wizualizacja danych i statystyk opisowych
 • Podstawowe pojęcia: prawdopodobieństwo, rozkład, najczęściej używane rozkłady
 • Wykresy: tworzenie wykresu rozkładu normalnego, jak porównać na wykresie rozkład z próby z rozkładem normalnym
 • Generowanie liczb losowych o różnych rozkładach
 • Zależności pomiędzy danymi – korelacja i kowariancja, analiza wariancji, analiza regresji.
 • Analiza przebiegu danych i prognozowanie – średnia ruchoma, wygładzanie szeregów czasowych, wygładzanie wykładnicze.
 • Testowanie hipotez i najważniejsze testy statystyczne: test t-Studenta, test F, test chi kwadrat, test z.
 • Prognozowanie za pomocą średniej ruchomej.
 • Prognozowanie z uwzględnieniem zdarzeń specjalnych.
 • Podsumowywanie danych za pomocą histogramów i statystyki opisowej
 • Symulowanie gier hazardowych i sportowych
 • Ocena prawdopodobieństwa prognozy
 • Modelowanie cena akcji za pomocą zmiennej losowej
 • Modelowanie żywotności urządzeń
 • Modelowanie poziomu zapasu
 • Wykorzystanie metody Monte Carlo do podejmowania decyzji
Cel szkolenia

Wykorzystanie funkcjonalności MS Excel w statystyce opisowej – szeregi statystyczne, rozkłady statystyczne, analiza regresji, weryfikacja hipotez, programowanie liniowe.

Dla kogo

Osoby znające MS Excel, szukające rozwiązań do analizy statystycznej.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Firma posiada wpis w Urzędzie Miasta Łodzi jako placówka kształcenia ustawicznego.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.


 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
525.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,16 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia