• Klucze proste i złożone
 • Indeksowanie
 • Relacje między tabelami
 • Zasady wymuszania więzów integralności
 • Klucz podstawowy
 • Właściwości pól tabeli
 • Maska wprowadzania
 • Indeksowanie
 • Tworzenie relacji
 • Typy relacji
 • Tworzenie zaawansowanych kwerend wybierających
 • Funkcje agregujące
 • Kwerendy parametryczne
 • Projektowanie formularzy w widoku projektu
 • Ustawienia właściwości formularza
 • Kontrolki formularza
 • Podformularze
 • Edycja sekcji raportu
 • Sortowanie i grupowanie danych
 • Właściwości raportu
 • Wartości obliczane
 • Podraporty
 • Tworzenie stron dostępu do danych
 • Podstawowe informacje o pracy z makrami
 • Podstawy języka VBA
Cel szkolenia

Kurs przeznaczony dla osób, które mają podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia relacyjnych baz danych w programie Microsoft Access.

Uczestnik kursu nauczy się podczas szkolenia wykorzystywać zaawansowane opcje tabel i łączyć je przy użyciu relacji. Ponato zaprezentowane zostaną sposoby tworzenia rozbudowanych formularzy i raportów do przeglądania i wprowadzania danych. Omówione zostaną również kwerendy akcji. Kursant zostanie także wprowadzony w podstawy języka VBA.

Wymagania wstępne

Uczestnicy kursu powinni sprawnie posługiwać się dowolnym systemem z rodziny Windows i mieć przynajmniej podstawowe doświadczenie w pracy z MS Access.

Dla kogo

Osoby posiadające doświadczenia w pracy z komputerem, znające podstawy obsługi programu do budowy relacyjnych baz danych.

Forma prezentacji kursu

Trener w postaci wykładu popartego multimediami prezentuje część teoretyczną dotyczącą danego modułu szkolenia a następnie kursanci wykonują odpowiednie ćwiczenia.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt, po skończonych zajęciach kursant ma do dyspozycji w pełni funkcjonalną bazę danych, która może posłużyć jako wzór podczas samodzielnej pracy w Access.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Firma posiada wpis w Urzędzie Miasta Łodzi jako placówka kształcenia ustawicznego.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.


 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
1050.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 2 d,16 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia