Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55339 Programming in C#

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Ten kurs szkoleniowy uczy programistów umiejętności programowania potrzebnych do tworzenia aplikacji na platformę Windows przy użyciu języka C#. Podczas pięciodniowych zajęć studenci przeglądają podstawy struktury programu w języku C#, składnię języka oraz szczegóły implementacji, a następnie pogłębiają swoją wiedzę przez cały tydzień, tworząc aplikację, która wykorzystuje kilka funkcji .NET 6.0. Celem kursu jest zachowanie ducha kursu oficjalnego programu nauczania Microsoftu 20483, przy czym jest on w pełni zaktualizowany o najnowsze funkcje środowiska Visual Studio 2022 i możliwości platformy .NET 6.0.

Profil uczestników

Kurs jest przeznaczony dla doświadczonych programistów, którzy już posiadają doświadczenie w programowaniu w języku C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic lub Java oraz rozumieją koncepcje programowania obiektowego. Kurs nie jest przeznaczony dla osób nowych w programowaniu; jest skierowany do profesjonalnych programistów z co najmniej jednym miesiącem doświadczenia w programowaniu w środowisku obiektowym. Osoby nowe w programowaniu powinny rozważyć kurs 55337AC - Wprowadzenie do programowania. Kurs 55337AC wykorzystuje język C# jako narzędzie do wprowadzenia do programowania ogólnie, podczas gdy ten kurs skupia się na samym języku C#, co czyni go doskonałym kursem uzupełniającym. Jeśli chcesz nauczyć się w pełni wykorzystywać język C#, to jest to kurs dla Ciebie.

Czego się nauczysz?

 • Wyjaśnij, jak używać Visual Studio 2022 do tworzenia i uruchamiania aplikacji internetowych.
 • Opisz nowe funkcje HTML5, twórz i stylizuj strony HTML5.
 • Dodawaj interaktywność do strony HTML5 za pomocą JavaScript.
 • Twórz formularze HTML5 za pomocą różnych typów wejść i sprawdzaj poprawność danych wprowadzanych przez użytkownika za pomocą atrybutów HTML5 i kodu JavaScript.
 • Wysyłaj i odbieraj dane z odległego źródła danych za pomocą obiektów XMLHTTP Request i Fetch API.
 • Stylizuj strony HTML5 za pomocą CSS.
 • Twórz dobrze zorganizowany i łatwy w utrzymaniu kod JavaScript.
 • Pisz nowoczesny kod JavaScript i używaj babel do sprawienia, aby był on kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami.
 • Używaj powszechnych interfejsów API HTML5 w interaktywnych aplikacjach internetowych.
 • Twórz aplikacje internetowe, które obsługują operacje offline.
 • Twórz strony internetowe HTML5, które dostosowują się do różnych urządzeń i formularzy.
 • Dodawaj zaawansowaną grafikę do strony HTML5 za pomocą elementów Canvas i Scalable Vector Graphics.
 • Ulepszaj doświadczenie użytkownika, dodając animacje do strony HTML5.
 • Używaj Web Sockets do wysyłania i odbierania danych między aplikacją internetową a serwerem.
 • Popraw responsywność aplikacji internetowej wykonującej długotrwałe operacje za pomocą procesów Web Worker.
 • Używaj WebPack do pakowania aplikacji internetowych do produkcji.
Konspekt

Moduł 1: Składnia C#

Microsoft .NET 6 dostarcza kompleksową platformę deweloperską, którą można użyć do budowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami i usługami. Korzystając z .NET, można tworzyć wizualnie atrakcyjne aplikacje, umożliwiać płynną komunikację między granicami technologii oraz zapewniać obsługę szerokiego zakresu procesów biznesowych.

W tym module dowiesz się o niektórych podstawowych funkcjach dostarczanych przez .NET i Microsoft Visual Studio. Będziesz również uczyć się o niektórych podstawowych konstrukcjach języka C#, które umożliwią Ci rozpoczęcie pracy nad aplikacjami .NET.

Lekcje

 • Lekcja 1: Pisanie aplikacji w C# i .NET
 • Lekcja 2: Typy danych i wyrażenia
 • Lekcja 3: Konstrukty języka C#

 

Laboratorium: Składnia C#

 • Składnia C#

 

Moduł 2: Koncepcje języka C#

Aplikacje często składają się z logicznych jednostek funkcjonalnych wykonujących określone funkcje, takie jak dostarczanie dostępu do danych lub uruchamianie pewnego przetwarzania logicznego. C# jest językiem obiektowym i używa koncepcji metod do enkapsulacji logicznych jednostek funkcjonalnych. Chociaż dobrą praktyką jest posiadanie metod, które wykonują tylko jedną rzecz, mogą być one tak proste lub skomplikowane, jak chcesz. Ważne jest również rozważenie, co dzieje się ze stanem Twojej aplikacji, gdy wystąpi wyjątek w metodzie.

Lekcje

 • Lekcja 1: Metody
 • Lekcja 2: Przeciążanie metod
 • Lekcja 3: Obsługa wyjątków
 • Lekcja 4: Monitorowanie

 

Laboratorium: Koncepcje języka C#

 • Metody
 • Przeciążanie metod
 • Obsługa wyjątków
 • Monitorowanie

 

Moduł 3: Struktury, kolekcje i zdarzenia w języku C#

Aby tworzyć efektywne aplikacje, najpierw musisz nauczyć się kilku podstawowych konstrukcji języka C#. Musisz wiedzieć, jak tworzyć proste struktury do reprezentowania elementów danych, z którymi pracujesz. Musisz wiedzieć, jak zorganizować te struktury w kolekcje, aby można było dodawać, pobierać i iterować po elementach. Wreszcie musisz wiedzieć, jak subskrybować zdarzenia, aby reagować na działania użytkowników.

Lekcje

 • Lekcja 1: Struktury
 • Lekcja 2: Wyliczenia
 • Lekcja 3: Wbudowane kolekcje
 • Lekcja 4: Zdarzenia

 

Laboratorium: Struktury, kolekcje i zdarzenia w języku C#

 • Struktury
 • Wyliczenia
 • Wbudowane kolekcje
 • Zdarzenia

 

Moduł 4: Klasy w języku C#

W tym module nauczysz się, jak używać interfejsów i klas do definiowania i tworzenia własnych niestandardowych, wielokrotnego użytku typów. Nauczysz się również, jak tworzyć i używać wyliczalnych kolekcji typów bezpiecznych.

Lekcje

 • Lekcja 1: Tworzenie klas
 • Lekcja 2: Interfejsy
 • Lekcja 3: Zrozumienie generyków w języku C#

 

Laboratorium: Klasy w języku C#

 • Tworzenie klas
 • Interfejsy
 • Zrozumienie generyków w języku C#

 

Moduł 5: Dziedziczenie w języku C#

W tym module nauczysz się, jak używać dziedziczenia do tworzenia hierarchii klas i rozszerzania typów .NET.

Lekcje

 • Lekcja 1: Hierarchie klas
 • Lekcja 2: Polimorfizm
 • Lekcja 3: Rozszerzanie klas

 

Laboratorium: Dziedziczenie w języku C#

 • Hierarchie klas
 • Polimorfizm
 • Rozszerzanie klas

 

Moduł 6: Wejście/Wyjście

W tym module nauczysz się, jak czytać i zapisywać dane za pomocą operacji wejścia/wyjścia systemu plików, jak serializować i deserializować dane do systemu plików oraz jak czytać i zapisywać dane do systemu plików za pomocą strumieni.

Lekcje

 • Lekcja 1: Wejście/Wyjście plików
 • Lekcja 2: Serializacja i deserializacja
 • Lekcja 3: Strumienie

 

Laboratorium: Wejście/Wyjście

 • Wejście/Wyjście plików
 • Serializacja i deserializacja
 • Strumienie

 

Moduł 7: Dostęp do bazy danych

W tym module nauczysz się, jak korzystać z Entity Framework i jak zapytać wiele rodzajów danych za pomocą Language-Integrated Query (LINQ).

Lekcje

 • Lekcja 1: Entity Framework
 • Lekcja 2: LINQ

 

Laboratorium: Dostęp do bazy danych

 • Entity Framework
 • LINQ

 

Moduł 8: Korzystanie z sieci

W tym module nauczysz się, jak używać klas żądania i odpowiedzi w przestrzeni nazw System.Net do bezpośredniego manipulowania zdalnymi źródłami danych. Dowiesz się również o REST i OData oraz krótko przyjrzymy się ASP.NET Core MVC.

Lekcje

 • Lekcja 1: Usługi sieciowe
 • Lekcja 2: REST i OData
 • Lekcja 3: ASP.NET Core MVC

 

Laboratorium: Korzystanie z sieci

 • Usługi sieciowe
 • REST i OData
 • ASP.NET Core MVC

 

Moduł 9: Interfejsy użytkownika graficznego

W tym module nauczysz się, jak używać Extensible Application Markup Language (XAML) i Windows Presentation Foundation (WPF) do tworzenia atrakcyjnych interfejsów użytkownika.

Lekcje

 • Lekcja 1: Używanie frameworków interfejsu użytkownika
 • Lekcja 2: Wiązanie danych
 • Lekcja 3: Stylizacja interfejsu użytkownika

 

Laboratorium: Interfejsy użytkownika graficznego

 • Używanie frameworków interfejsu użytkownika
 • Wiązanie danych
 • Stylizacja interfejsu użytkownika

 

Moduł 10: Wydajność aplikacji

W tym module nauczysz się, jak poprawić wydajność swoich aplikacji przez rozproszenie operacji na wiele wątków.

Lekcje

 • Lekcja 1: Wielozadaniowość
 • Lekcja 2: Asynchroniczne wywołania
 • Lekcja 3: Radzenie sobie z konfliktami

 

Laboratorium: Instalacja i konfiguracja systemu Windows 7

 • Wielozadaniowość
 • Asynchroniczne wywołania
 • Radzenie sobie z konfliktami

 

Moduł 11: Interoperacyjność C#

W tym module nauczysz się, jak współpracować z niezarządzanym kodem w swoich aplikacjach i jak zapewnić, że Twój kod zwalnia wszelkie niezarządzane zasoby.

Lekcje

 • Lekcja 1: Dynamiczne obiekty
 • Lekcja 2: Zarządzanie zasobami

 

Laboratorium: Interoperacyjność C#

 • Dynamiczne obiekty
 • Zarządzanie zasobami

 

Moduł 12: Projektowanie dla ponownego użycia

W tym module nauczysz się, jak korzystać z istniejących zestawów przez wykorzystanie refleksji oraz jak dodać dodatkowe metadane do typów i elementów członkowskich typów za pomocą atrybutów. Nauczysz się również, jak generować kod w czasie wykonania za pomocą Modelu Obiektowego Dokumentu Kodeksu (CodeDOM) oraz jak zarządzać zestawami .NET.

Lekcje

 • Lekcja 1: Metadane
 • Lekcja 2: Atrybuty
 • Lekcja 3: Generowanie kodu
 • Lekcja 4: Zestawy

 

Laboratorium: Projektowanie dla ponownego użycia

 • Metadane
 • Atrybuty
 • Generowanie kodu
 • Zestawy
Pokaż więcej
Wymagania
 • Kurs 55337AC wykorzystuje język C# jako narzędzie do wprowadzenia do programowania.
 • Natomiast kurs 55339AC skupia się na samym języku C#, co czyni go doskonałym kursem uzupełniającym.
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Powiązane szkolenia
Szkolenie wycofane. Jesteś zainteresowany tym lub podobnym szkoleniem? Napisz do nas.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1399,00 zł netto (1720,77 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Szkolenie wycofane. Jesteś zainteresowany tym lub podobnym szkoleniem? Napisz do nas.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2400,00 zł netto (2952,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3300,00 zł netto (4059,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2470,00 zł netto (3038,10 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3600,00 zł netto (4428,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1399,00 zł netto (1720,77 zł brutto)
Cena promocyjna: od 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft