Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS-203T00 Microsoft 365 Messaging

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Ten kurs analizuje kluczowe elementy administracji komunikacji w Microsoft 365, w tym transport wiadomości i przepływ poczty, bezpieczeństwo komunikacji, higienę i zgodność, infrastrukturę komunikacji oraz komunikację hybrydową. Kurs ten jest przeznaczony dla specjalistów ds. technologii informatycznych, którzy wdrażają i zarządzają infrastrukturą komunikacyjną dla Microsoft 365 w swojej organizacji.

Profil odbiorcy

Administrator komunikacji wdraża, konfiguruje, zarządza i rozwiązuje problemy dotyczące odbiorców, uprawnień, ochrony poczty, przepływu poczty i folderów publicznych zarówno w środowiskach przedsiębiorstwowych on-premises, jak i w chmurze. Do obowiązków należy zarządzanie higieną wiadomości, infrastrukturą komunikacji oraz konfiguracją i migracją hybrydową. Aby wdrożyć bezpieczną topologię hybrydową, która spełnia potrzeby biznesowe nowoczesnej organizacji, administrator komunikacji musi współpracować z administratorem ds. bezpieczeństwa oraz administratorem Microsoft 365 Enterprise. Administrator komunikacji powinien mieć praktyczną wiedzę na temat rodzajów uwierzytelniania, licencjonowania oraz integracji z aplikacjami Microsoft 365.

Czego się nauczysz?

 • Konfiguruj i zarządzaj potokiem transportowym
 • Zarządzaj i rozwiąż problemy związane z przepływem i transportem poczty
 • Zarządzaj higieną i zgodnością wiadomości
 • Zarządzaj uwierzytelnianiem dla komunikacji
 • Konfiguruj ustawienia organizacyjne i udostępnianie
 • Zarządzaj urządzeniami mobilnymi
 • Zarządzaj uprawnieniami opartymi na rolach
 • Twórz i zarządzaj obiektami i zasobami odbiorców
 • Planuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy dotyczące folderów publicznych
 • Planuj środowisko hybrydowe
 • Wykonuj migracje skrzynek pocztowych
 • Wdrażaj i rozwiązuj problemy związane z środowiskiem hybrydowym
Konspekt

Moduł 1: Zarządzanie Potokiem Transportu

W tym module dowiesz się o różnych komponentach transportu w Exchange, jak działa przesyłanie wiadomości oraz jak skonfigurować przepływ wiadomości dla Twojej organizacji. Przeanalizujesz zadania, które muszą wykonać administratorzy komunikacji, aby skonfigurować transport wiadomości. Przejrzysz opcje transportu wiadomości i dowiesz się, jak konfigurować domeny i konektory oraz jak wdrożyć proces zatwierdzania wiadomości. Nauczysz się także zarządzać zasadami transportu, które są bardzo potężną konfiguracją do kontrolowania przepływu wiadomości w Twojej organizacji.

Lekcje

 • Przegląd Usług Transportu
 • Konfiguracja Transportu Wiadomości
 • Zarządzanie Zasadami Transportu

 

Laboratorium: Konfiguracja Transportu Wiadomości

 • Tworzenie Konektorów

 

Moduł 2: Zarządzanie i Rozwiązywanie Problemów z Przepływem Poczty

W tym module przejrzysz komponenty przepływu poczty i dowiesz się, jak zarządzać przepływem poczty, co jest kluczowym zadaniem dla każdego administratora Exchange. Zbadasz różnice w zarządzaniu przepływem poczty w Exchange Online, Exchange Server oraz hybrydowych wdrożeniach Exchange. Z zarządzania przepływem poczty przejdziesz do rozwiązywania problemów z przepływem poczty, takich jak błędne kierowanie e-maili wewnątrz lub poza Twoją organizacją, lub gdy nie można nawiązać bezpiecznego połączenia. Dowiesz się także o narzędziach, które Microsoft udostępnia, aby pomóc Ci znaleźć przyczynę swoich problemów i naprawić przepływ poczty. Następnie przejdziesz od rozwiązywania problemów z przepływem poczty do rozwiązywania problemów z transportem, takich jak problemy związane z siecią, konektorami i agentami, oraz problemami architektonicznymi, a także jak rozwiązywać problemy współistnienia. Na koniec dowiesz się, jak sprawdzać dzienniki zdarzeń, protokoły i śledzenia, gdy wszystkie działania dotyczące dostępności usługi i transportu wiadomości zostały zakończone, a problem nadal występuje, lub jeśli musisz znaleźć historyczne dane o problemach z przeszłości.

Lekcje

 • Zarządzanie Przepływem Poczty
 • Rozwiązywanie Problemów z Przepływem Poczty
 • Rozwiązywanie Problemów z Transportem
 • Rozwiązywanie Problemów z Dziennikami

 

Laboratorium: Warunkowe Kierowanie Poczty

 • Tworzenie Zasad Przepływu Poczty

 

Moduł 3: Zarządzanie Higieną Wiadomości

W tym module dowiesz się o funkcjach i funkcjonalności Microsoft Exchange Online Protection (EOP). Nauczysz się także planować przekierowywanie wiadomości dla tej usługi, która zapewnia zasady antymalware i antyspamowe, chroniące Twoją organizację przed spamem i złośliwym oprogramowaniem, a także zabezpieczającą Twoją organizację przed naruszeniami polityki komunikacji. Następnie przejrzysz ochronę antymalware i antyspamową, którą zapewniają Exchange Server i Online Protection, oraz dowiesz się, jak konfigurować filtry antyspamowe i antymalware, zasady i ustawienia, aby chronić użytkowników. Moduł kończy się omówieniem Defendera dla Office 365 i tego, jak rozszerza on ochronę zapewnianą przez EOP poprzez filtrowanie ukierunkowanych ataków, które mogłyby przejść przez obronę EOP, w tym zaawansowane zagrożenia, takie jak ataki zero-day w załącznikach e-mailowych i dokumentach Office oraz ochrona w czasie kliknięcia przed złośliwymi adresami URL. Dowiesz się, jak Defender dla Office 365 chroni użytkowników przed zaawansowanymi zagrożeniami za pomocą funkcji takich jak bezpieczne załączniki i bezpieczne łącza, oraz jak generuje raporty, które dostarczają administratorom wglądu w ataki skierowane przeciwko ich najemcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Lekcje

 • Planowanie Higieny Wiadomości
 • Zarządzanie Zasadami Antymalware i Antyspamowymi
 • Zarządzanie Ochroną przed Zaawansowanymi Zagrożeniami za pomocą Defendera dla Office 365

 

Laboratorium: Zarządzanie Higieną Wiadomości

 • Tworzenie Filtrów Higieny

 

Moduł 4: Zarządzanie Zgodnością

Ten moduł rozpoczyna się od opisania różnych funkcji zgodności w Centrum Zabezpieczeń i Zgodności (SCC), których mogą używać administratorzy komunikacji do spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych. Ten moduł wspiera zgodność w Exchange, badając funkcje zgodności dostępne w Centrum Administracyjnym Exchange dla serwerów Exchange oraz w hybrydowych wdrożeniach. Ze względu na złożone wymagania dotyczące retencji w nowoczesnych środowiskach komunikacyjnych ten moduł skupia się na tym, w jaki sposób archiwizacja jest wykonywana w Exchange, aby zapewnić efektywne i zgodne środowisko dla Twoich użytkowników. Przejrzysz także, w jaki sposób dodatkowe magazyny archiwizacji są udostępniane Twoim użytkownikom, jak wiadomości są automatycznie przetwarzane i archiwizowane, oraz jak rejestrowanie audytowe w Exchange dostarcza informacji o działaniach administratora, delegata i użytkownika w skrzynkach pocztowych użytkowników oraz Twojej organizacji Exchange. Na koniec, ponieważ organizacje muszą przestrzegać wymagań dotyczących odkrywania informacji (związanych z polityką organizacyjną, zgodnością lub procesami sądowymi), omówisz, w jaki sposób eDiscovery dla Microsoft Exchange może pomóc w przeprowadzaniu wyszukiwań odkrywania odpowiednich treści w skrzynkach pocztowych.

Lekcje

 • Zgodność Komunikacji w SCC
 • Zgodność Komunikacji w Exchange
 • Zarządzanie Archiwizacją i Audytem w Exchange Online
 • Zarządzanie Wyszukiwaniem Treści

 

Moduł 5: Zarządzanie Ustawieniami Organizacyjnymi

Ten moduł rozpoczyna się od analizy sposobów zarządzania uwierzytelnianiem w komunikacji. Moduł ten skupia się na zapewnieniu, że konta użytkowników są dobrze zabezpieczone oraz na wdrażaniu wielu funkcji bezpieczeństwa, które nie wprowadzają niepotrzebnej złożoności w codzienną pracę użytkowników, co może prowadzić do obniżenia produktywności biznesowej i nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Następnie przejdziesz od uwierzytelniania wiadomości do ustawień organizacyjnych, gdzie nauczysz się konfigurować ustawienia dotyczące całej organizacji lub wielu użytkowników w organizacji. W końcu przejrzysz, jak konfigurować udostępnianie organizacyjne.

Lekcje

 • Zarządzanie Uwierzytelnianiem w Komunikacji
 • Konfigurowanie Ustawień Organizacyjnych
 • Konfigurowanie Udostępniania Organizacyjnego

 

Moduł 6: Zarządzanie Urządzeniami Mobilnymi

W tym module rozpoczniesz od analizy Zarządzania Urządzeniami Mobilnymi w usłudze Microsoft 365 oraz tego, jak Exchange ActiveSync i zasady skrzynek pocztowych dla urządzeń mobilnych wspierają te wysiłki. Następnie omówisz, jak zarządzać i rozwiązywać problemy z dostępem urządzeń mobilnych. Moduł ten bada konfigurację dostępu i infrastruktury dla urządzeń mobilnych, zrozumienie implikacji zdalnego kasowania urządzeń mobilnych oraz naukę o alternatywnych metodach zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Lekcje

 • Zasady Skrzynek Pocztowych dla Urządzeń Mobilnych
 • Zarządzanie Dostępem Urządzeń Mobilnych

 

Moduł 7: Zarządzanie Uprawnieniami Związanymi z Rolami

Ten moduł bada, jak administratorzy komunikacji zarządzają uprawnieniami związanymi z rolami, co jest istotnym zadaniem dla każdego administratora komunikacji. Ponieważ zarówno serwery Exchange, jak i Exchange Online korzystają z modelu uprawnień opartego na rolach (RBAC), ten moduł omawia podstawy zarządzania RBAC. Moduł kończy się omówieniem, jak administrator komunikacji musi starannie planować i konfigurować uprawnienia, aby nie narażać swojego środowiska ani całego Active Directory na ryzyko.

Lekcje

 • Zarządzanie Rolami Administratorów
 • Zarządzanie Rolami Użytkowników
 • Konfiguracja Exchange - RBAC i Podział Uprawnień

 

Laboratorium: Zarządzanie Rolami i Politykami Uprawnień

 

Moduł 8: Zarządzanie Obiektami Odbiorców i Zasobami

Ten moduł bada najczęstsze zadania, które wykonują administratorzy komunikacji - tworzenie i konfigurowanie odbiorców e-mail, list oraz zasobów. Moduł ten omawia różne typy odbiorców serwera Exchange, w tym różnice między nimi. Moduł następnie koncentruje się na różnych zadaniach, które wymagają utworzenia i zarządzania odbiorcami Exchange w Exchange, w tym skrzynkami użytkowników, skrzynkami zasobów, skrzynkami udostępnionymi, kontaktami pocztowymi i użytkownikami poczty. Dowiesz się także, jak zarządzać uprawnieniami dla odbiorców oraz jak tworzyć i zarządzać grupami.

Lekcje

 • Odbiorcy Exchange
 • Tworzenie i Zarządzanie Odbiorcami Exchange
 • Zarządzanie Adresami E-mail, Listami i Zasobami

 

Laboratorium: Tworzenie Obiektów Odbiorców i Zasobów

 

Moduł 9: Zarządzanie Skrzynkami Publicznymi

W tym module dowiesz się o skrzynkach publicznych w Exchange, omówisz kwestie planowania wdrożenia skrzynek publicznych oraz omówisz alternatywy dla skrzynek publicznych. Nauczysz się także, jak wdrażać i zarządzać skrzynkami publicznymi, uprawnieniami do skrzynek publicznych oraz jak tworzyć i zarządzać skrzynkami publicznymi z możliwością wysyłania wiadomości e-mail. Moduł kończy się omówieniem monitorowania i rozwiązywania problemów związanych ze skrzynkami publicznymi.

Lekcje

 • Planowanie Hierarchii Skrzynek Publicznych
 • Wdrażanie i Zarządzanie Skrzynkami Publicznymi
 • Rozwiązywanie Problemów ze Skrzynkami Publicznymi

 

Laboratorium: Wdrażanie Skrzynek Publicznych

 

Moduł 10: Planowanie Środowiska Hybrydowego

W tym module przyjrzymy się wymaganiom niezbędnym do wdrożenia środowiska hybrydowego oraz dowiesz się o funkcjach i komponentach wymaganych podczas wdrażania środowiska hybrydowego. Moduł ten bada wszystkie aspekty planowania wymagane przed uruchomieniem Konfiguratora Hybrydowego. Obejmuje to opcje konfiguracji HCW, a także szczegóły dotyczące Przenoszenia Konfiguracji Organizacji (OCT) i Agenta Hybrydowego. Moduł kończy się przeglądem opcji przepływu wiadomości dla wdrożenia hybrydowego.

Lekcje

 • Wymagania Dotyczące Wdrożenia Hybrydowego Exchange
 • Planowanie Uruchomienia Konfiguratora Hybrydowego

 

Laboratorium: Przygotowanie Azure AD do Synchronizacji Hybrydowej

 

Moduł 11: Wykonywanie Migracji Skrzynek Pocztowych

Ten moduł bada opcje dostępne do migracji poczty e-mail do Exchange Online, takie jak przeprowadzanie migracji lub korzystanie z FastTrack do przeniesienia skrzynek pocztowych z istniejących serwerów pocztowych do Exchange Online. Moduł ten podsumowuje opcje migracji i współistnienia oraz zaleca, kiedy należy używać której opcji. Moduł ten bada również wymagania dotyczące przeprowadzenia migracji IMAP, dostępne opcje migracji oraz kroki wykonywane podczas migracji. Moduł ten bada również, jak zaplanować i przeprowadzić zarówno migrację jednorazową, jak i etapową. Porównuje każde z tych dwóch podejść migracyjnych, a także dowiesz się o wymaganiach, czynnościach planowania i procesie migracji dla każdej opcji. Moduł kończy się omówieniem ważnych dodatkowych zadań migracyjnych, takich jak migracje między najemcami, migracja pliku PST oraz rozważenia dotyczące migracji folderów publicznych.

Lekcje

 • Planowanie Migracji Skrzynek Pocztowych
 • Wykonywanie Migracji IMAP
 • Wykonywanie Migracji Jednorazowych i Etapowych
 • Wykonywanie Zaawansowanych Migracji

 

Moduł 12: Wdrażanie i Rozwiązywanie Problemów w Środowisku Hybrydowym 

W tym module dowiesz się o kluczowych obszarach do zaplanowania dotyczących serwerów Edge Transport. Następnie dowiesz się o wymaganiach i najlepszych praktykach dotyczących konfiguracji wdrożenia hybrydowego, który jest pierwszym krokiem dla twojej organizacji Exchange, bez względu na to, czy chcesz połączyć swoje serwery Exchange w lokalizacji z Exchange Online na dłuższy okres współistnienia, czy jako część strategii migracji do chmury. W tym module przeanalizujesz również, jak zarządzać wdrożeniem hybrydowym i wdrożyć zaawansowane funkcje hybrydowe. Omówisz funkcje, które wymagają udanego wdrożenia hybrydowego, takie jak współistnienie folderów publicznych lub przechowywanie załączników OneDrive for Business dla skrzynek pocztowych w lokalizacji. Moduł ten kończy się wprowadzeniem do technik rozwiązywania problemów w przypadku wdrożenia hybrydowego. Dowiesz się, jak rozwiązywać problemy z synchronizacją katalogów, w tym uwierzytelnianiem przekazywanym (PTA) i jednokrotnym logowaniem (SSO), rozwiązywać problemy z transportem Exchange oraz dostępem klienta, a także rozwiązywać problemy z usługą replikacji skrzynek pocztowych.

Lekcje

 • Wdrażanie i Zarządzanie Serwerem Edge Transport
 • Konfigurowanie Wdrożenia Hybrydowego przy Użyciu HCW
 • Wdrażanie Zaawansowanych Funkcji Hybrydowych
 • Rozwiązywanie Problemów z Wdrożeniami Hybrydowymi

 

Laboratorium: Wdrożenie Środowiska Hybrydowego

Pokaż więcej
Wymagania

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które aspirują do roli Administratora Komunikacji w ramach Microsoft 365.

W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Egzaminy

Przewidziany egzamin do szkolenia:  MS-203

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: it@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2400,00 zł netto (2952,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie hybrydowe. W NTG lub online, wybór należy do Ciebie

Najbliższy termin: 23-09-2024 09:00

Cena katalogowa: 1100,00 zł netto (1353,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
3 oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie hybrydowe. W NTG lub online, wybór należy do Ciebie

Najbliższy termin: 15-07-2024 09:00

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Bestsellery
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 29-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 11-07-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 02-07-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1450,00 zł netto (1783,50 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 12-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości każdego szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE