Każde nasze szkolenie to zysk dla firmy, ale nie każde to wydatek. A to wszystko za sprawą możliwości uzyskania dofinansowania w ramach KFS do 100% wartości szkolenia!

A najlepsza wiadomość jest taka, że w każdej chwili możecie Państwo skorzystać z porady naszych ekspertów, którzy pomogą uzyskać dofinansowanie. Wystarczy tylko zadzwonić lub wypełnić formularz, a my oddzwonimy. Możliwość dofinansowania dotyczy firm, samorządów i jednostki sektora publicznego, które zatrudniają pracowników w oparciu o umowę o pracę (również na niepełny etat). W tym roku będzie dostępne ponad 177 milionów złotych! Na jedną osobę dofinansowanie może wynieść nawet 15 000zł. Zapraszamy. >FORMULARZ<

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 

Pytania i odpowiedzi

Już od stycznia 2023 r. firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie szkoleń i kursów dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nowych kompetencji.
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Aktualne terminy naborów KFS 2023 są publikowane na stronach Powiatowych Urzędów Pracy właściwych dla danego regionu w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.

 • Posiadamy certyfikat jakości SUS 2.0 – gwarancja jakości oferowanych przez nas usług,
 • Autoryzowany partner oraz Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy firmy Microsoft
 • Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
 • 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń twardych i miękkich
 • Tysiące zadowolonych Klientów
 • Wysoce wyspecjalizowana kadra szkoleniowa (certyfikaty MCT, MOS Expert)
 • Elastyczność podczas realizacji szkoleń
 • Realizacja szkoleń w siedzibie Klienta oraz zdalnie przez Internet
 • Specjalizujemy się w szkoleniach dostosowanych do potrzeb Klienta – szytych na miarę.

Pozyskane środki w poprzednich latach

W roku 2018 pozyskaliśmy ok 650 000 zł dla naszych Klientów
W roku 2019 pozyskaliśmy ok 800 000 zł dla naszych Klientów
W roku 2020 pozyskaliśmy ok 200 000 zł dla naszych Klientów
W roku 2021 pozyskaliśmy ok 450 000 zł dla naszych Klientów

 Kfs 2022