Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprowadziła szereg obowiązków, dla podmiotów, które dostarczają tzw. usługi kluczowe dla polskiej gospodarki, dostawców usług cyfrowych oraz usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, wybranych instytucji oraz spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Audyt wg ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest usługą skierowaną do podmiotów włączonych do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Chodzi tutaj o podmioty, które:

 • zostały wskazane w załączniku do ustawy tj. sektory:
  • energetyczny (m.in. energia elektryczna, ciepło, ropa i gaz)
  • transportowy (z podziałem na wodny, lądowy i powietrzny
  • bankowy i infrastruktury rynków finansowych
  • uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków
  • ochrona zdrowia (w tym szpitale i przemysł farmaceutyczny)
  • infrastruktura cyfrowa (DNS, IXP i TLD)
 • świadczą usługę kluczową określoną w rozporządzeniu
 • świadczą usługi zależne od systemów informacyjnych
 • świadczą usługi powyżej określonego progu istotności – najczęściej jest to wielkość produkcji zasięg geograficzny świadczenia usługi albo liczba odbiorców

Dlaczego z nami warto przeprowadzić audyt KSC?

 • Wypełnienie obowiązku przeprowadzania niezależnego audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (art. 15 ustawy KSC)
 • Poszerzanie świadomości w zakresie ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem
 • Uzyskanie niezależnych wytycznych i zaleceń względem zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony systemu informacyjnego
 • Wdrożenie skutecznego zabezpieczenia przed cyberatakami
 • Zwiększenie zaufania do podmiotu
 • Dostosowanie i optymalizacja kosztów dotyczących cyberbezpieczeństwa, dzięki doświadczeniu audytorów
 • Przygotowanie podmiotu do kontroli organów uprawnionych do wykonywania kontroli w zakresie bezpieczeństwa systemu informacyjnego
 • Wskazanie ścieżki przekazywania informacji o poważnych incydentach do wyznaczonych organów
 • Graficzne przedstawienie poziomu spełnienia wymogów
 • Część opisową dla każdego badanego obszaru
 • Zestaw dedykowanych zaleceń
 Poniżej lista 10 obszarów, które zostaną zbadane podczas przeprowadzonego przez naszą firmę audytu zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).
 • Organizacja zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Utrzymanie systemów informacyjnych
 • Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług
 Do obsługi Twojego urzędu / firmy w ramach audytu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) otrzymujesz dedykowaną kadrę składającą się z doświadczonych audytorów, którzy przeprowadzili setki audytów KRI, RODO, legalności oprogramowania Microsoft, bezpieczeństwa, testów penetracyjnych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Dodatkowo w ramach projektu możesz otrzymać za darmo szkolenia z zakresu IT dla swoich pracowników biurowych oraz szkoleń specjalistycznych dla informatyków.

Sprawdzane obszary w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Audyt KSC

Zapytaj o szczegóły: Stanisław Czapnik 503 141 093 e-mail: sczapnik@ntg.pl