2022-10-03 - Szkolenie Adobe Photoshop - projektowanie i obróbka zdjęć. Poziom zaawansowany. | 2022-10-03 - Szkolenie AZ-500 Technologie zabezpieczeń platformy Microsoft Azure | 2022-10-03 - Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | 2022-10-03 - Szkolenie MS-203T00 Microsoft 365 Messaging | 2022-10-03 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2022-10-04 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2022-10-04 - Szkolenie 55286 SharePoint 2019 Power User | 2022-10-05 - Szkolenie Skuteczny lider - poziomy przywództwa | 2022-10-06 - Szkolenie MS Project. Zarządzanie projektami. | 2022-10-06 - Szkolenie MS Excel - operacje zaawansowane | 2022-10-06 - Szkolenie MS Word - operacje zaawansowane | 2022-10-10 - Szkolenie Adobe Illustrator - podstawy | 2022-10-10 - Szkolenie zgodne z MS 20765 wdrażanie i udostępnianie bazy danych SQL | 2022-10-10 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2022-10-10 - Szkolenie MS Word - operacje średnio-zaawansowane | 2022-10-10 - Szkolenie AZ-204T00 Developing Solutions for Microsoft Azure | 2022-10-10 - Szkolenie zgodne z MS-030T00 Office 365 Administrator | 2022-10-10 - Szkolenie SC-900T00 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 2022-10-10 - Szkolenie PL-200T00 Microsoft Power Platform Functional Consultant | 2022-10-10 - Szkolenie DP-420T00 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wprowadziła szereg obowiązków, dla podmiotów, które dostarczają tzw. usługi kluczowe dla polskiej gospodarki, dostawców usług cyfrowych oraz usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, wybranych instytucji oraz spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Audyt wg ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest usługą skierowaną do podmiotów włączonych do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Chodzi tutaj o podmioty, które:

 • zostały wskazane w załączniku do ustawy tj. sektory:
  • energetyczny (m.in. energia elektryczna, ciepło, ropa i gaz)
  • transportowy (z podziałem na wodny, lądowy i powietrzny
  • bankowy i infrastruktury rynków finansowych
  • uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków
  • ochrona zdrowia (w tym szpitale i przemysł farmaceutyczny)
  • infrastruktura cyfrowa (DNS, IXP i TLD)
 • świadczą usługę kluczową określoną w rozporządzeniu
 • świadczą usługi zależne od systemów informacyjnych
 • świadczą usługi powyżej określonego progu istotności – najczęściej jest to wielkość produkcji zasięg geograficzny świadczenia usługi albo liczba odbiorców.

UWAGA: Nasza firma spełnia wymogi wskazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dn. 12.10.2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Dlaczego z nami warto przeprowadzić audyt KSC?

 • Wypełnienie obowiązku przeprowadzania niezależnego audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (art. 15 ustawy KSC)
 • Poszerzanie świadomości w zakresie ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem
 • Uzyskanie niezależnych wytycznych i zaleceń względem zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony systemu informacyjnego
 • Wdrożenie skutecznego zabezpieczenia przed cyberatakami
 • Zwiększenie zaufania do podmiotu
 • Dostosowanie i optymalizacja kosztów dotyczących cyberbezpieczeństwa, dzięki doświadczeniu audytorów
 • Przygotowanie podmiotu do kontroli organów uprawnionych do wykonywania kontroli w zakresie bezpieczeństwa systemu informacyjnego
 • Wskazanie ścieżki przekazywania informacji o poważnych incydentach do wyznaczonych organów
 • Graficzne przedstawienie poziomu spełnienia wymogów
 • Część opisową dla każdego badanego obszaru
 • Zestaw dedykowanych zaleceń
 Poniżej lista 10 obszarów, które zostaną zbadane podczas przeprowadzonego przez naszą firmę audytu zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).
 • Organizacja zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Utrzymanie systemów informacyjnych
 • Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług
 Do obsługi Twojej instytucji / firmy w ramach audytu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) otrzymujesz dedykowaną kadrę składającą się z doświadczonych audytorów, którzy przeprowadzili setki audytów KRI, RODO, legalności oprogramowania Microsoft, bezpieczeństwa, testów penetracyjnych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Dodatkowo w ramach projektu możesz otrzymać za darmo szkolenia z zakresu IT dla swoich pracowników biurowych oraz szkoleń specjalistycznych dla informatyków.

Sprawdzane obszary w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Audyt KSC

Zapytaj o szczegóły: Stanisław Czapnik 503 141 093 e-mail: sczapnik@ntg.pl