Audyt SWIFT CFCS

Audyt SWIFT CFCS

Od 2020r. obowiązkowy przegląd procedur w instytucjach posiadających swój numer identyfikacyjny SWIFT. Usługa spełnia wymagania stawiane w formularzu KYC. NT Group Sp. z o.o. posiada własny numer SWIFT i jest autoryzowaną instytucją audytującą zatwierdzoną przez SWIFT.

OPIS

Od 2020r. przegląd zgodności systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczeń stał się obligatoryjnie wymaganym corocznym audytem. W związku z dużym wzrostem zagrożenia cyberatakami SWIFT corocznie publikuje nowe zalecenia, które muszą być spełnione. Zaleceniem jest weryfikacja zgodności przez podmioty trzecie. Po naszym audycie sporządzamy raporty dla wymagań CSCF oraz CSCP, na podstawie których można uzupełnić wymagany przez SWIFT raport w aplikacji KYC-SA oznaczając go jako audyt zewnętrzny. W aplikacji dostępna jest również opcja samoceny, natomiast od 1 stycznia 2022 podmiot z samooceną będzie oznaczany jako niezgodny ze SWIFT.

Zgodnie z zaleceniami na rok 2021 procedura ocen w związku z COVID 19 została przesunięta i połączona z oceną za rok 2020. Realizacja zaleceń przewidziana jest na okres od 01.07.2021r.

0 %
o tyle wzrosła liczba ataków hakerskich ogółem w 2022r w porównaniu z rokiem poprzedniam.
0 %
ataków zostało przeprowadzonych na firmy z sektora MŚP.
0 %
tyle wynośi średnie niedofinansowanie cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
0 %
wrosła liczba ataków na serwisy www w porównaniu do roku 2021.

Dlaczego warto wykonać audyt SWIFT?

Przeprowadzenie audytu SWIFT ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, zgodność z przepisami, optymalizację procesów, zarządzanie ryzykiem i poprawę ogólnego bezpieczeństwa IT. Jest to istotny krok dla organizacji korzystających z usług SWIFT, aby zapewnić efektywną i bezpieczną komunikację międzybankową.

Zamów wycenę poprzez formularz lub skontaktuj się bezpośrenio z handlowcem

Stanisław Czapnik
sczapnik@ntg.pl
tel: 503 141 093

Nasi Klienci