Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Nowe szkolenie – MS 55377 Introduction to SQL Databases

Szkolenie MS 55377 Introduction to SQL Databases


Szkolenie MS 55340 Developing ASP.NET Core Web Applications to kompleksowy kurs, który umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych przy użyciu platformy ASP.NET Core.