2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration | 2023-06-13 - Szkolenie MS 50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators | 2023-06-13 - Szkolenie Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) w Windows Server 2016 | 2023-06-13 - Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | 2023-06-14 - Szkolenie WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS | 2023-06-14 - Szkolenie WS-013 Azure Stack HCI
Zgłoszenie na szkolenie

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NT Group sp. z o.o. zwany dalej „Administratorem”.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych Tomasz Skibiński mail: ido@ntg.pl tel. 607 773 700 Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu na szkolenie/egzamin będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane bezterminowo do momentu cofnięcia zgody.
  W przypadku Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych szkoleń/egzaminów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 3. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Działu Szkoleń i sekretariatu , ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony. W przypadku zgody, Pana/Pani dane przekazane zostaną również do:
  • Trenerów prowadzących szkolenie.
  • Administratorów Centrum Egzaminacyjnego
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe w tym:
  1. Microsoft
  2. Pearson VUE
  3. Certiport
  4. PTI (ECDL)
  5. HPE
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach szkoleniowych/egzaminacyjnych.

 

Dane Szkolenia

lp. Nazwisko i imię kursanta
1. 8.
2. 9.
3. 10.
4. 11.
5. 12.
6. 13.
7. 14.
* Wymagane pole