• Podstawowe informacje o ITIL
 • Historia i rozwój ITIL
 • Narzędzia wspomagające ITIL
 • Inne metodyki i standardy
 • Co to jest usługa informatyczna?
 • Jakie kompetencje rozwija ITIL?
 • Cykl życia usługi
 • Zarządzanie oparte o procesy
 • ITIL jako platforma komunikacji
 • Elementy cyklu życia usługi
 • Service Strategy (Strategia Usług)
 • Service Design (Projektowanie Usług)
 • Service Transition (Przekazanie Usług)
 • Service Operation (Eksploatacja Usług)
 • Continual Service Improvement (Ustawiczne doskonalenie)
 • Cykl życia usługi i procesy ITIL
 • Cele strategii
 • Użyteczność i gwarancja
 • Portfel Usług
 • Zarządzanie Portfelem Usług
 • Zarządzanie finansowe dla usług IT
 • Zarządzanie popytem
 • Zarządzanie relacjami z biznesem
 • Zarządzanie strategiczne usługami IT
 • Cele Projektowania Usług
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług
 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie dostępnością
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ciągłością świadczenia usług IT
 • Zarządzanie dostawcami
 • Koordynacja projektowania
 • Cele Przekazania usług
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
 • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
 • Zarządzanie wiedzą
 • Walidacja i testowanie
 • Ocena zmiany
 • Planowanie i wsparcie przekazania
 • Cele Eksploatacji usług
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami
 • Realizacja wniosków
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu
 • Funkcja Service Desk
 • Inne funkcje Eksploatacji usług
 • Cele Doskonalenia usługi
 • Podejście do ustawicznego doskonalenia
 • Siedmiostopniowy proces doskonalenia
 • Definiowanie miar i kryteriów sukcesu
 • Proces mierzenia i raportowania
 • Jakie korzyści daje zarządzanie jakością?

Kadra zarządzająca w działach IT, pracownicy działów IT, kierownicy i pracownicy działów wsparcia (helpdesk), kadra zarządzająca i pracownicy firm IT. Wszyscy zainteresowani przygotowaniem do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation.

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką ITIL na poziomie podstawowym. Przekazanie wiedzy zgodnej z wymaganiami egzaminu na certyfikat ITIL 2011 Foundation. Przygotowanie uczestników do pracy w działach IT zarządzanych zgodnie z zaleceniami ITIL.

Przygotowuje do egzaminu: certyfikat ITIL Foundation 2011

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
2100.00 zł
Czas trwania: 3 d,24 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Certyfikowany Trener ITIL,
Możliwe opcje szkolenia