• Rola poczucia własnej wartości Specjalisty w wysokojakościowej obsłudze Klienta.
 • Specjalista okiem Klienta – pozytywne i negatywne aspekty obsługi w doświadczeniach Klienta.
 • Budowanie priorytetów obsługi Klienta na podstawie własnych doświadczeń.
 • Wywieranie pierwszego wrażenia i jego wpływ (obustronny) na kształtowanie się relacji z Klientem.
 • Projektowanie skutecznego pierwszego wrażenia w kontakcie osobistym.
 • Komunikacja werbalna: słowa skuteczne i „zwroty pułapki” w rozmowie z Klientem.
 • Kluczowe momenty rozmowy z Klientem w kontakcie osobistym.
 • Trójkąt satysfakcji Klienta - pokazanie różnorodnych potrzeb, które Klienta zaspokaja w kontakcie ze specjalistą, produktem i Firmą i ich wpływu na satysfakcję z obsługi.
 • Typologia Klientów ze względu na style interpersonalne – specyficzne potrzeby psychologiczne wynikające z przejawianego stylu zachowań Klientów i Specjalistów.
 • Skuteczne sposoby pracy z każdym z typów Klientów. Zastosowanie wiedzy o stylach interpersonalnych do skutecznego budowania relacji z Klientem – wypracowanie dobrych praktyk w kontakcie z osobami o poszczególnych stylach.
 • Mowa niewerbalna i jej rola w kontakcie telefonicznym z Klientem (ton i natężenie głosu, zaangażowanie w rozmowę, wpływ emocji, akcentowanie wypowiedzi, potwierdzanie zrozumienia itd.)
 • Kluczowe techniki komunikacyjne w rozmowie telefonicznej – parafraza, precyzowanie, podsumowanie.
 • Standard skutecznej rozmowy telefonicznej z Klientem.
 • Analiza trudnych sytuacji w obsłudze Klienta w doświadczeniach Uczestników.
 • Tworzenie case studies do pracy warsztatowej.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – trening symulacyjny.
 • Wypracowanie skutecznych technik profesjonalnej obsługi Klienta w trudnych sytuacjach. Uwzględnienie poznanej typologii Klienta.

Cele szkolenia:

 • Wypracowanie zachowań sprzyjających wywieraniu pozytywnego pierwszego wrażenia i skutecznej obsłudze Klienta w kontakcie osobistym.
 • Trening umiejętności związanych ze skuteczną obsługą Klienta przez telefon.
 • Wyposażenie Uczestników w wiedzę dotyczącą standardów komunikacji
 • Wyposażenie Uczestników w wiedzę o zróżnicowanych potrzebach Klientów (także potrzeb psychologicznych – związanych z jakością relacji) i trening umiejętności dostosowywania się do nich.
 • Trening umiejętności pozwalających na radzenie sobie w wybranych przez Uczestników, trudnych sytuacjach w obsłudze klienta.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 
 • Obiad

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
600.00 zł
Czas trwania: 1 dni,8 godzin
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Wieloletni certyfikowany trener szkoleń interpersonalnych,
Atrybuty