• Podstawowe akty prawne
 • System BHP w Polsce
 • Organizacja służb BHP
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Szkolenia w zakresie BHP
 • Obowiązki związane z prowadzeniem oceny ryzyka
 • Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
 • Zagrożenia na stanowiskach pracy
 • Co powinno się znaleźć w ocenie ryzyka
 • Zapoznawanie z wynikami oceny ryzyka
 • Aktualizacje oceny ryzyka
 • Ochrona kobiet – uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Ochrona kobiet – ręczne prace transportowe
 • Ochrona kobiet – wymagane warunki środowiska pracy
 • Ochrona pracy młodocianych – dopuszczalność zatrudniania i prace wzbronione
 • Ochrona pracy młodocianych - zasady zawierania i rozwiązywania umów
 • Ochrona pracy młodocianych – wymiar czasu pracy i urlopy
 • Ergonomia i organizacja stanowiska pracy
 • Wymagania dotyczące oświetlenia
 • Wymiary i odległości na stanowisku pracy
 • Siedzenie
 • Dobór i ustawienie monitora
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Wypadki – klasyfikacja
 • Wypadki w drodze do i z pracy
 • Postępowanie powypadkowe
 • Zespół powypadkowy
 • Protokół powypadkowy
 • Choroby zawodowe
 • Raportowanie do ZUS, GUS, PIP, itp.
 • Ewakuacja
 • Podręczny sprzęt gaśniczy
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Akcja ewakuacyjna i wstępne gaszenie niewielkich pożarów
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy (przedlekarskiej)
 • Zagadnienia ochrony  środowiska

Szkolenie z zakresu BHP ma postać narzędzia e-learningowego.  Wykorzystanie najnowszej technologii FLASH/CSS/HTML5 umożliwia tworzenie materiału edukacyjnego o wysokim stopniu interaktywności i niezależności. Użytkownik będzie w ten sposób zachęcany do aktywnego udziału w procesie zdobywania i aktualizowania swojej wiedzy.

Całość szkolenia składa się z tzw. „mini lekcji” usprawniających proces nauczania oraz poszerzania kwalifikacji praktycznych.

Kurs ma postać fabularyzowaną (osadzenie w spójnym systemie scenek sytuacyjnych z dialogami) wzbogaconą o załączniki oraz elementy interaktywne. Szkolenie kończy się egzaminem pozwalającym uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.

Użytkownik nabywa wiedzę dzięki obserwacji zachowań i dialogów bohaterów szkolenia, których poznaje od samego początku.

Bohaterami tymi są pracownicy (zarówno administracyjni, jak i zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych) oraz specjalista z zakresu BHP. Uczestnik szkolenia, wraz z wirtualnymi pracownikami, będzie poznawał obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Struktura -szkolenia z zakresu BHP

Kurs dostępny jest w dwóch wersjach:

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych;
 • Szkolenie okresowe BHP dla kadry kierowniczej;

Zakres materiału zróżnicowany jest w zależności od profilu użytkownika. 

Najważniejsze zalety oferowanego e-szkolenia:

 • Atrakcyjna i angażująca uwagę fabuła; 
 • Estetyczne i nowoczesne rozwiązania graficzne i multimedialne;
 • Udźwiękowienie realizowane z pomocą profesjonalnych lektorów;
 • Gwarancja zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • Bogactwo rozwiązań interaktywnych i dialogowych pobudzających i utrzymujących uwagę osób biorących udział w szkoleniu z zakresu BHP;
 • Zachowanie zgodności z platformą SCROM 1.2, 2004,;

Zaawansowane elementy interaktywne

Materiał szkoleniowy jest wzbogacony o quizy, których celem jest sprawdzenie i ustabilizowanie wiedzy na temat poznawanych zagadnień. Ponadto uczestnik szkolenia ma dostęp do narzędzi pozwalających powtarzać pozyskaną wiedzę i weryfikować umiejętność jej stosowania w praktyce (przez proponowane ćwiczenia). Materiał składający się z ekranów fabularyzowanych jest urozmaicony i wzbogacony o zadania i scenki sytuacyjne.

Taka konstrukcja szkolenia czyni je nie tylko innowacyjnym i atrakcyjnym, ale także skutecznym i efektywnym instrumentem zdobywania i utrwalania kwalifikacji. Włączenie w treść e-szkolenia ćwiczeń aktywizuje uczestnika szkolenia, a tym samym maksymalizuje walor dydaktyczny.

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
90.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 30 d
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Platforma e-learning,
Możliwe opcje szkolenia