2023-06-05 - Szkolenie MS Excel operacje średniozaawansowane | 2023-06-05 - Szkolenie MS Outlook | 2023-06-05 - Kubernetes Administration (GL360) | 2023-06-06 - AZ- 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure | 2023-06-07 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20740 Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20743 Aktualizacja umiejętności do MCSA: Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z MS 20744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MD-100T00 Windows Client | 2023-06-12 - Szkolenie zgodne z WS-011 Administracja Windows Server 2019 | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 2023-06-12 - Szkolenie AZ-801T00 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2023-06-12 - MS 55342 Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55351 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2023-06-12 - Szkolenie MS 55382 Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 2023-06-12 - HPE Ezmeral Runtime Enterprise Administration

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami dla nauczycieli, płynące z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w szczególności analizując kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023 (wydane przez Ministra Edukacji i Nauki pismem DKO-WNP.4092.75.2022.DB) postanowiliśmy bardziej zaangażować się w proces doskonalenia nauczycieli wykorzystując potencjał i specjalizację naszej Firmy. Przygotowaliśmy ofertę i będziemy starali się systematycznie ją rozwijać. Liczymy też na sugestie i uwagi płynące ze środowiska szkolnego, które wykorzystamy do projektowania kolejnych form edukacyjnych.

Zatrudniając specjalistów doświadczonych w realizacji i prowadzeniu projektów finansowanych z rożnych źródeł, w tym z funduszy Unii Europejskiej miło jest nam poinformować, że jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia projektowe z zakresu szeroko rozumianego wykorzystywania narzędzi TIK wraz z pełną ewaluacją i dokumentacją sprawozdawczą.

Podsumowując, pozwalamy sobie zaprezentować Państwu propozycję naszych zróżnicowanych form edukacyjnych – doskonalących, z których możecie skorzystać. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem i przyczyni się do aktywnej współpracy ze środowiskiem szkolnym, będącej korzyścią dla obu stron.