Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55367 Windows Server Administration

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT z pewnym doświadczeniem w systemie Windows Server 2012 lub nowszym. Powinien on służyć jako kompleksowy przewodnik po kluczowych obszarach administrowania systemem Windows Server 2022 oraz jako punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich administratorów systemu Windows Server, którzy potrzebują dodatkowej wiedzy na temat konfigurowania i utrzymywania najważniejszych funkcji tego produktu. Kurs rozpoczyna się od przeglądu technik administracyjnych, a następnie kontynuuje tematy takie jak usługi tożsamości, sieci, wirtualizacja, wysoka dostępność, odzyskiwanie po awarii i inne. Jest to bardzo obszerny kurs, z dużą ilością treści i laboratoriów, który może służyć zarówno do przygotowania do egzaminu, jak i jako pomocny przewodnik podczas administrowania środowiskiem Windows Server.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i potrzebują pięciodniowego kursu obejmującego administrację podstawowymi komponentami i technologiami w systemie Windows Server 2022. Kurs ten pomaga również administratorom serwerów z poprzednich wersji systemu Windows Server zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności związane z systemem Windows Server 2022.

Czego się nauczysz?

 • Administrowanie systemem Windows Server 2022 i wcześniejszymi wersjami.
 • Administrowanie i konfigurowanie usług sieciowych w systemie Windows Server 2022.
 • Administrowanie i konfigurowanie usług wirtualizacji w systemie Windows Server 2022.
 • Administrowanie i konfigurowanie usług zabezpieczeń w systemie Windows Server 2022.
 • Administrowanie i konfigurowanie usług wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii w systemie Windows Server 2022.
Konspekt

Moduł 1: Administracja serwerem Windows

Ten moduł obejmuje narzędzia administracyjne dla systemu Windows Server oraz wprowadza wersje Windows Server 2022.

Lekcje

 • Przegląd zasad i narzędzi administracyjnych systemu Windows Server
 • Wprowadzenie do Windows Server 2022
 • Przegląd Windows Server Core

 

Lab: Wdrażanie i konfigurowanie Windows Server Core

 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie i konfigurowanie Server Core
 • Ćwiczenie 2: Implementacja i korzystanie z zdalnej administracji serwerem

 

Moduł 2: Usługi tożsamości w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje ważne role związane z tożsamością w systemie Windows Server. W pierwszej kolejności omawia usługi Katalogu Usług Active Directory, usługi certyfikatów oraz usługi tożsamości w chmurze - Azure AD.

Lekcje

 • Przegląd usługi AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domeny systemu Windows Server
 • Przegląd Azure AD
 • Wdrażanie zasad grupy
 • Przegląd usługi AD CS

 

Lab: Wdrażanie usług tożsamości i zasad grupy

 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie nowego kontrolera domeny na serwerze Core
 • Ćwiczenie 2: Konfiguracja zasad grupy
 • Ćwiczenie 3: Wdrażanie i korzystanie z usług certyfikatów

 

Moduł 3: Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje podstawowe usługi sieciowe w systemie Windows Server - DHCP, DNS i IPAM.

Lekcje

 • Wdrażanie i zarządzanie DHCP
 • Wdrażanie i zarządzanie usługami DNS
 • Wdrażanie i zarządzanie IPAM

 

Lab: Wdrażanie i konfigurowanie usług infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server

 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie i konfigurowanie DHCP
 • Ćwiczenie 2: Wdrażanie i konfigurowanie DNS
 • Ćwiczenie 3: Wdrażanie IPAM

 

Moduł 4: Serwery plików i zarządzanie magazynem w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje usługi związane z systemami plików, woluminami i magazynem. Studenci dowiedzą się także o deduplikacji danych, udostępnianiu, iSCSI oraz usługach DFS.

Lekcje

 • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server
 • Wdrażanie udostępniania w systemie Windows Server
 • Wdrażanie przestrzeni dyskowej w systemie Windows Server
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Wdrażanie iSCSI
 • Wdrażanie DFS

 

Lab: Wdrażanie rozwiązań przechowywania w systemie Windows Server

 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie deduplikacji danych
 • Ćwiczenie 2: Konfigurowanie przechowywania iSCSI
 • Ćwiczenie 3: Konfigurowanie redundantnych przestrzeni dyskowych
 • Ćwiczenie 4: Wdrażanie przestrzeni dyskowych bezpośrednich

 

Moduł 5: Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

W tym module studenci uczą się o usługach wirtualizacji w systemie Windows Server. Moduł obejmuje Hyper-V, opcje zabezpieczania środowiska wirtualizacji, kontenery i Kubernetes.

Lekcje

 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie wirtualnych maszyn
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Kontenery w systemie Windows Server
 • Przegląd Kubernetes

 

Lab: Wdrażanie i konfigurowanie wirtualizacji w systemie Windows Server

 • Ćwiczenie 1: Tworzenie i konfigurowanie wirtualnych maszyn
 • Ćwiczenie 2: Instalacja i konfiguracja kontenerów

 

Moduł 6: Wysoka dostępność w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje wysoką dostępność w systemie Windows Server. Skupia się głównie na funkcji klastrowania awaryjnego.

Lekcje

 • Planowanie wdrożenia klastrowania awaryjnego
 • Tworzenie i konfigurowanie klastrów awaryjnych
 • Przegląd klastrowania rozproszonego
 • Rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii z wirtualnymi maszynami Hyper-V

 

Lab: Wdrażanie klastrowania awaryjnego

 • Ćwiczenie 1: Konfigurowanie przechowywania iSCSI
 • Ćwiczenie 2: Konfigurowanie klastra awaryjnego
 • Ćwiczenie 3: Wdrażanie i konfigurowanie wysoko dostępnego serwera plików
 • Ćwiczenie 4: Sprawdzanie poprawności wdrożenia wysoko dostępnego serwera plików

 

Moduł 7: Odtwarzanie po katastrofie w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje technologie umożliwiające wdrożenie odtwarzania po katastrofie w środowisku systemu Windows Server.

Lekcje

 • Hyper-V Replica
 • Infrastruktura tworzenia kopii zapasowych i przywracania w systemie Windows Server

 

Lab: Wdrażanie replikacji Hyper-V i tworzenia kopii zapasowych w systemie Windows Server

 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie replikacji Hyper-V
 • Ćwiczenie 2: Wdrażanie kopii zapasowej i przywracania przy użyciu narzędzia Windows Server Backup

 

Moduł 8: Bezpieczeństwo w systemie Windows Server

W tym module studenci uczą się o technologiach zabezpieczeń, które obejmują różne kluczowe komponenty w środowisku systemu Windows Server.

Lekcje

 • Poświadczenia i ochrona dostępu uprzywilejowanego w systemie Windows Server
 • Zabezpieczanie systemu Windows Server
 • JEA w systemie Windows Server
 • Zabezpieczanie i analizowanie ruchu SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows Server

 

Lab: Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie Windows Server

 • Ćwiczenie 1: Konfigurowanie ochrony poświadczeń Windows Defender
 • Ćwiczenie 2: Lokalizacja problematycznych kont
 • Ćwiczenie 3: Wdrażanie LAPS

 

Moduł 9: Usługi pulpitu zdalnego (RDS) w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje usługi pulpitu zdalnego w systemie Windows Server. Omawia również wdrażanie VDI.

Lekcje

 • Przegląd usług RDS
 • Konfigurowanie wdrożenia pulpitu opartego na sesji
 • Przegląd wirtualnych pulpitów osobistych i grupowych

 

Lab: Wdrażanie usług RDS w systemie Windows Server

 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie usług RDS
 • Ćwiczenie 2: Konfigurowanie ustawień kolekcji RemoteApp
 • Ćwiczenie 3: Konfigurowanie szablonu wirtualnego pulpitu

 

Moduł 10: Dostęp zdalny i usługi sieciowe w systemie Windows Server

W tym module studenci uczą się o technologiach dostępu zdalnego dla systemu Windows Server, a także o wdrażaniu i używaniu usługi IIS.

Lekcje

 • Przegląd RAS w systemie Windows Server
 • Wdrażanie sieci VPN
 • Wdrażanie NPS
 • Wdrażanie Always On VPN
 • Wdrażanie serwera sieci Web w systemie Windows Server

 

Lab: Wdrażanie obciążeń sieciowych

 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie serwera proxy aplikacji sieci Web
 • Ćwiczenie 2: Wdrażanie sieci VPN w systemie Windows Server
 • Ćwiczenie 3: Wdrażanie i konfigurowanie serwera sieci Web

 

Moduł 11: Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje narzędzia i technologie monitorowania dostępne w systemie Windows Server.

Lekcje

 • Przegląd narzędzi monitorowania systemu Windows Server
 • Używanie Monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń do celów rozwiązywania problemów

 

Lab: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w systemie Windows Server

 • Ćwiczenie 1: Ustanowienie punktu odniesienia wydajności
 • Ćwiczenie 2: Identyfikacja źródła problemu wydajności
 • Ćwiczenie 3: Przeglądanie i konfigurowanie centralizowanych dzienników zdarzeń

 

Moduł 12: Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server

Ten moduł obejmuje dostępne narzędzia w systemie Windows Server do aktualizacji i migracji serwera. Obejmuje również proces migracji i aktualizacji AD DS.

Lekcje

 • Migracja AD DS
 • Usługa migracji przechowywania
 • Narzędzia migracji systemu Windows Server

 

Lab: Migracja obciążeń serwera

 • Ćwiczenie 1: Wybór procesu migracji obciążeń serwera
 • Ćwiczenie 2: Planowanie sposobu migracji plików przy użyciu usługi migracji przechowywania
Pokaż więcej
Wymagania
 • Pewna ekspozycja i doświadczenie z koncepcjami i technologiami AD DS w systemie Windows Server 2016 lub nowszym
 • Doświadczenie w pracy i konfigurowaniu systemu Windows Server 2016 lub nowszego
 • Doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP).
 • Doświadczenie w pracy i zrozumienie Microsoft Hyper-V i podstawowych koncepcji wirtualizacji serwerów
 • Świadomość podstawowych najlepszych praktyk bezpieczeństwa
 • Doświadczenie w bezpośredniej pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub nowszy
 • Podstawowe doświadczenie z Windows PowerShell
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Powiązane szkolenia
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie wycofane. Jesteś zainteresowany tym lub podobnym szkoleniem? Napisz do nas.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2800,00 zł netto (3444,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
8 oceny
Szkolenie wycofane. Jesteś zainteresowany tym lub podobnym szkoleniem? Napisz do nas.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 5500,00 zł netto (6765,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3700,00 zł netto (4551,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 29-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 11-07-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości każdego szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości każdego szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft