Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55376 Installation, Storage and Compute with Windows Server

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
4 dni, 32 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Praktyczne laboratoria na żywo znajdują się w czołówce tego kursu, umożliwiając uczniom naukę podczas wykonywania zadań i obejmują dodatkowe materiały referencyjne oraz dostęp po zajęciach do Skillable's Challenge Labs w celu dalszego promowania i umożliwienia ciągłego uczenia się. W tym kursie uczestnicy zweryfikują swoje umiejętności związane z zarządzaniem instalacją, pamięcią masową i funkcjami obliczeniowymi w systemie Windows Server, a także tymi, którzy wykonują ogólne zadania instalacyjne, tworząc obrazy do wdrożenia i zarządzając nimi. Należy zauważyć, że wszystkie praktyczne laboratoria będą wykonywane przy użyciu systemu Windows Server 2022, jednak wszystkie koncepcje dotyczą systemów Windows Server 2016 i Windows Server 2019.

Czego się nauczysz?

 • Migracja serwera i obciążeń
 • Zarządzanie dyskami
 • Konfiguracja iSCSI i wielościeżkowego wejścia/wyjścia
 • Tworzenie i zarządzanie pamięcią masową
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych i przełączników Hyper-V
 • Wdrażanie obrazów kontenerów
 • Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej
 • Monitorowanie i zarządzanie systemem Windows Server
Konspekt

Moduł 1: Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy zainstalują i skonfigurują system Windows Server 2022. Najpierw uczestnik przeprowadzi czystą instalację Server 2022, a następnie użyje Sconfig do skonfigurowania serwera. Następnie uczniowie zainstalują rolę serwera WWW i DHCP, a na koniec przeprowadzą migrację roli na inny serwer.

Lekcje

 • Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń

 

Laboratorium: Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń

 • Instalacja systemu Windows Server Datacenter.
 • Konfiguracja systemu Windows Server z tworzeniem adresów IP.
 • Weryfikacja i włączenie roli serwera WWW w systemie Windows Server.
 • Migracja i weryfikacja roli DHCP.

 

Moduł 2: Konfiguracja lokalnej pamięci masowej

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy wykonają typowe zadania związane z konfiguracją i zarządzaniem lokalną pamięcią masową. Najpierw należy wykonać inicjalizację dysku, ustawienie stylu partycji i konwersję Basic vs. Dynamic. Następnie utwórz wolumin, sformatuj dysk i przypisz literę dysku, a następnie dostosuj rozmiar woluminu. Na koniec utwórz wolumin dublowany, a następnie zarządzaj wirtualnymi dyskami twardymi.

Lekcje

 • Konfiguracja lokalnej pamięci masowej

 

Laboratorium: Konfiguracja lokalnej pamięci masowej

 • Konfiguracja dysku z MBR i GBT.
 • Konfigurowanie dysków dynamicznych z MBR i GPT
 • Tworzenie woluminu, formatowanie i przypisywanie dysku.
 • Użyj zarządzania dyskami, aby przekonwertować dysk dynamiczny na dysk podstawowy.
 • Tworzenie i dołączanie wirtualnego dysku twardego.

 

Moduł 3: Implementacja przestrzeni dyskowych i deduplikacji danych

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnik zdobędzie umiejętności i wiedzę w zakresie tworzenia i konfigurowania udziałów z wielościeżkowym wejściem/wyjściem (MPIO). Najpierw należy skonfigurować woluminy na serwerze, a następnie skonfigurować serwer docelowy iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Następnie należy skonfigurować MPIO dla serwera docelowego iSCSI, a następnie połączyć serwery z pamięcią masową. Na koniec utwórz udziały Server Message Block (SMB) i Network File System (NFS), a następnie przetestuj te udziały.

Lekcje

 • Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw

 

Laboratorium: Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw

 • Zainstaluj File Server i iSCSI Target Server na Windows Server.
 • Utwórz nowy obiekt docelowy iSCSI z nowym dyskiem.
 • Skonfiguruj połączenia sieciowe.
 • Konfiguracja wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO).
 • Konfiguracja inicjatora iSCSI.
 • Tworzenie udziałów.

 

Moduł 4: Implementacja przestrzeni dyskowych i deduplikacji danych Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnik skonfiguruje i wykorzysta kilka zaawansowanych technologii pamięci masowej. Najpierw należy utworzyć i zarządzać Storage Spaces. Obejmuje to tworzenie puli pamięci masowej, dysków wirtualnych i woluminów, formatowanie i przypisywanie liter dysków do woluminów, rozszerzanie woluminów i dysków wirtualnych, odłączanie i ponowne dołączanie (lub podłączanie) dysku wirtualnego, usuwanie dysku wirtualnego i symulowanie awarii dysku. Na koniec skonfiguruj deduplikację danych na dysku, aby odzyskać wolne miejsce.

Lekcje

 • Wdrażanie przestrzeni dyskowych i deduplikacji danych Instalowanie i konfigurowanie Hyper-V i maszyn wirtualnych

 

Laboratorium: Wdrażanie przestrzeni dyskowych i deduplikacji danych

 • Tworzenie puli pamięci masowej
 • Tworzenie dysku lustrzanego
 • Tworzenie woluminów na dyskach wirtualnych
 • Instalowanie roli deduplikacji danych
 • Włączanie deduplikacji danych na woluminach

 

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnik będzie zarządzał maszynami wirtualnymi Hyper-V. Najpierw zainstaluj Hyper-V, a następnie skonfiguruj przełączniki wirtualne Hyper-V. Następnie utworzy maszyny wirtualne. Na koniec należy podłączyć maszyny wirtualne do przełączników wirtualnych, a następnie przetestować łączność sieciową.

Lekcje

 • Instalowanie i konfigurowanie Hyper-V i maszyn wirtualnych

 

Laboratorium: Instalowanie i konfigurowanie Hyper-V i maszyn wirtualnych

 • Instalacja Hyper-V na Windows Server.
 • Weryfikacja ustawień i konfiguracji sieci.
 • Tworzenie prywatnych i wewnętrznych przełączników wirtualnych.
 • Tworzenie maszyn wirtualnych.
 • Weryfikacja konfiguracji sieci na maszynach wirtualnych.
 • Zarządzanie punktami kontrolnymi.
 • Włączanie serwera repliki.

 

Moduł 6: Wdrażanie i zarządzanie kontenerami Windows i Hyper-V

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę do zarządzania kontenerami Windows i Hyper-V. Najpierw zainstaluj funkcję Windows Containers, a następnie zainstaluj zestaw narzędzi i pakiety Docker. Następnie należy pobrać obraz docker, a następnie wdrożyć obraz. Na koniec zainstaluj Centrum administracyjne Windows, a następnie użyj go do zarządzania kontenerami.

Lekcje

 • Wdrażanie i zarządzanie kontenerami Windows i Hyper-V

 

Laboratorium: Wdrażanie i zarządzanie kontenerami Windows i Hyper-V

 • Zainstaluj funkcję kontenerów za pomocą Menedżera serwera.
 • Włącz konfigurację sieci.
 • Instalacja pakietu Docker
 • Pobranie obrazu Docker systemu Windows Server
 • Instalacja Centrum administracyjnego Windows

 

Moduł 7: Wdrożenie klastra pracy awaryjnej

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnik skonfiguruje klaster pracy awaryjnej. Najpierw należy skonfigurować pamięć masową dla klastra, a następnie podłączyć węzły klastra do pamięci masowej. Następnie należy zainstalować i zweryfikować klaster oraz utworzyć klaster dla roli serwera plików. Na koniec należy skonfigurować ustawienia trybu failover i failback, a następnie przetestować klaster.

Lekcje

 • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej

 

Laboratorium: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej

 • Utwórz trzy dyski wirtualne iSCI.
 • Utwórz serwer docelowy iSCI.
 • Podłączenie klastra do współdzielonej pamięci masowej.
 • Zainstaluj i zweryfikuj funkcję klastra pracy awaryjnej systemu Windows Server.
 • Utwórz klaster pracy awaryjnej.
 • Konfigurowanie ustawień przełączania awaryjnego i przywracania awaryjnego.

 

Moduł 8: Implementacja klastra pracy awaryjnej z Windows Server Hyper-V

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnik zdobędzie umiejętności i wiedzę w zakresie tworzenia wysoce dostępnych maszyn wirtualnych. Najpierw należy skonfigurować pamięć masową dla klastra, a następnie podłączyć węzły do współdzielonej pamięci masowej. Następnie należy zainstalować klaster pracy awaryjnej i utworzyć klaster. Na koniec należy utworzyć wysoce dostępną maszynę wirtualną i wykonać przełączanie awaryjne.

Lekcje

 • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Windows Server Hyper-V

 

Laboratorium: Implementacja klastra pracy awaryjnej z Windows Server Hyper-V

 • Podłącz węzły klastra do pamięci masowej.
 • Zainstaluj Hyper-V na węzłach.
 • Zainstalowanie funkcji klastra pracy awaryjnej i utworzenie klastra Hyper-V.
 • Utwórz wolumin udostępniony klastra
 • Utwórz wysoce dostępną maszynę wirtualną.
 • Przeprowadzenie przełączania awaryjnego.

 

Moduł 9: Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie instalacji maszyn wirtualnych

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnik będzie korzystał z narzędzi Resource i Reliability, a następnie będzie zarządzał dziennikami zdarzeń. Następnie skonfiguruje subskrypcje dziennika zdarzeń i zarchiwizuje dzienniki. Na koniec zostanie użyty Monitor wydajności i PowerShell Desired State Configuration.

Lekcje

 • Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie instalacji maszyn witualnych

 

Laboratorium: Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie instalacji maszyn wirtualnych

 • Symuluj awarię serwera, aby zarejestrować się w Monitorze niezawodności.
 • Obserwowanie zdarzeń w Podglądzie zdarzeń
 • Przejrzyj dzienniki usługi katalogowej i serwera DNS.
 • Konfiguracja subskrypcji dziennika zdarzeń i dzienników zabezpieczeń.
 • Zastosowanie konfiguracji PowerShell Desired State.
Pokaż więcej
Wymagania

Chociaż nie jest to wymagane, zdecydowanie zaleca się, aby uczestnicy posiadali funkcjonalne zrozumienie lub doświadczenie zawodowe i wiedzę z następujących dziedzin: 

 • Podstawy sieci
 • Najlepsze praktyki bezpieczeństwa
 • Koncepcje usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS)
 • Konfiguracja klienckich systemów operacyjnych Windows
 • Sprzęt serwerowy
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2400,00 zł netto (2952,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 03-06-2024 09:00

Cena katalogowa: 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 999,00 zł netto (1228,77 zł brutto)
Cena promocyjna: od 800,00 zł netto (984,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2300,00 zł netto (2829,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3700,00 zł netto (4551,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 4 dni , 32 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft