Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell

Opinie
(3)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Gadzet do szkolenia za 1zł
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Termin potwierdzony
Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)
Szkolenie prowadzone w języku angielskim
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena promocyjna 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto) od 2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto) Cena od 2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Ten kurs zapewnia studentom podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z Windows PowerShell do administrowania i automatyzacji zarządzania serwerami Windows. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności identyfikacji i tworzenia poleceń potrzebnych do wykonania określonych zadań. Ponadto nauczą się tworzyć skrypty umożliwiające wykonywanie zaawansowanych czynności, takich jak automatyzacja powtarzalnych zadań czy generowanie raportów. Kurs ten dostarcza niezbędnych umiejętności popierających szeroki zakres produktów Microsoftu, w tym Windows Server, Windows Client, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server oraz Microsoft System Center. W zgodzie z tym celem, kurs ten nie będzie skupiał się na żadnym z tych produktów, chociaż Windows Server, będący wspólną platformą dla wszystkich tych produktów, posłuży jako przykład dla technik, których naucza ten kurs.

Profil uczestnika

Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy już posiadają doświadczenie w ogólnym administrowaniu serwerami Windows oraz klientami Windows i chcą dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Windows PowerShell do administrowania. Nie zakłada się żadnego wcześniejszego doświadczenia z jakąkolwiek wersją Windows PowerShell ani z żadnym językiem skryptowym. Kurs ten jest również odpowiedni dla profesjonalistów IT, którzy posiadają już doświadczenie w administrowaniu serwerami, w tym serwerami Exchange, SharePoint, SQL Server oraz System Center.

Co się nauczysz?

 • Opisanie funkcjonalności Windows PowerShell i korzystanie z niego do uruchamiania i znajdowania podstawowych poleceń.
 • Identyfikacja i uruchamianie cmdletów do administrowania lokalnym systemem.
 • Praca z potokiem danych w Windows PowerShell.
 • Korzystanie z PSProviderów i PSDrive'ów do pracy z innymi formami przechowywania danych.
 • Zapytywanie informacji systemowych za pomocą WMI i CIM.
 • Praca z zmiennymi, tablicami oraz tablicami mieszającymi (hash tables).
 • Pisanie podstawowych skryptów w Windows PowerShell.
 • Administrowanie zdalnymi komputerami za pomocą Windows PowerShell.
 • Zarządzanie zasobami Azure za pomocą PowerShell.
 • Zarządzanie usługami Microsoft 365 za pomocą PowerShell.
 • Korzystanie z zadań w tle i zaplanowanych zadań.
Konspekt

Moduł 1: Rozpoczęcie pracy z Windows PowerShell

Ten moduł przedstawi Ci Windows PowerShell i zapewni przegląd funkcjonalności produktu. Moduł wyjaśni, jak otworzyć i skonfigurować Windows PowerShell. Wyjaśni także, jak uruchamiać polecenia i korzystać z wbudowanego systemu pomocy w Windows PowerShell.

Lekcje

 • Przegląd Windows PowerShell
 • Zrozumienie składni poleceń w Windows PowerShell
 • Znajdowanie poleceń i korzystanie z pomocy w Windows PowerShell

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Konfigurowanie aplikacji konsoli Windows PowerShell
 • Lab : Konfigurowanie aplikacji Windows PowerShell ISE
 • Lab : Znajdowanie i uruchamianie poleceń Windows PowerShell
 • Lab : Korzystanie z pomocy i plików About

 

Moduł 2: Windows PowerShell do lokalnej administracji systemami

Ten moduł wprowadzi Cię do różnych rodzajów cmdletów powszechnie używanych do administrowania systemem. Chociaż możesz wyszukiwać cmdlety za każdym razem, gdy musisz wykonać zadanie, bardziej efektywne jest posiadanie przynajmniej podstawowego zrozumienia tych cmdletów. Moduł ten wyjaśni również, jak zainstalować i zacząć korzystać z Windows PowerShell w systemie Windows 10.

Lekcje

 • Cmdlety administracyjne usług katalogowych Active Directory
 • Cmdlety konfiguracji sieci
 • Cmdlety administracyjne serwera
 • Windows PowerShell w systemie Windows 10

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Tworzenie witryny internetowej
 • Lab : Konfigurowanie ustawień sieciowych na serwerze Windows
 • Lab : Tworzenie i zarządzanie obiektami katalogu Active Directory

 

Moduł 3: Praca z potokiem danych w Windows PowerShell

Ten moduł wprowadza funkcję potoku danych w Windows PowerShell. Funkcja potoku danych jest zawarta w kilku powłokach wiersza poleceń, takich jak wiersz poleceń w systemie operacyjnym Windows. Jednak funkcja potoku danych w Windows PowerShell oferuje bardziej złożone, elastyczne i zdolne funkcje w porównaniu do innych powłok. Moduł ten dostarcza umiejętności i wiedzy, które pomogą Ci korzystać z Windows PowerShell bardziej efektywnie i wydajnie.

Lekcje

 • Zrozumienie potoku danych
 • Wybieranie, sortowanie i pomiar obiektów
 • Filtrowanie obiektów z potoku danych
 • Wyliczanie obiektów w potoku danych
 • Wysyłanie i przekazywanie danych z potoku danych jako wyjście

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Wybieranie, sortowanie i wyświetlanie danych
 • Lab : Filtrowanie obiektów
 • Lab : Wyliczanie obiektów
 • Lab : Konwertowanie obiektów

 

Moduł 4: Korzystanie z PSProviders i PSDrives

Ten moduł wprowadza adaptery PSProviders i PSDrives. PSProvider to w zasadzie adapter Windows PowerShell, który sprawia, że pewna forma przechowywania przypomina dysk. PSDrive to rzeczywiste połączenie z formą przechowywania. Możesz używać tych dwóch adapterów do pracy z różnymi formami przechowywania, korzystając z tych samych poleceń i technik, których używasz do zarządzania systemem plików.

Lekcje

 • Korzystanie z PSProviders
 • Korzystanie z PSDrives

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Tworzenie nowej grupy Active Directory
 • Lab : Tworzenie klucza rejestru dla przyszłych skryptów
 • Lab : Tworzenie plików i folderów na zdalnym komputerze

 

Moduł 5: Zapytywanie informacji zarządzania za pomocą CIM i WMI

Ten moduł wprowadza Cię do dwóch równoległych technologii: Windows Management Instrumentation (WMI) i Common Information Model (CIM). Obie te technologie zapewniają lokalny i zdalny dostęp do repozytorium informacji zarządzania, w tym dostęp do obszernych informacji dostępnych z systemu operacyjnego, sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania.

Lekcje

 • Zrozumienie CIM i WMI
 • Zapytywanie danych za pomocą CIM i WMI
 • Dokonywanie zmian za pomocą CIM i WMI

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Zapytywanie informacji za pomocą WMI
 • Lab : Zapytywanie informacji za pomocą CIM
 • Lab : Wywoływanie metod

 

Moduł 6: Praca z zmiennymi, tablicami i tablicami mieszającymi

Ten moduł zapewnia umiejętności i wiedzę niezbędną do korzystania z zmiennych, tablic i tablic mieszających w Windows PowerShell.

Lekcje

 • Korzystanie ze zmiennych
 • Manipulowanie zmiennymi
 • Manipulowanie tablicami i tablicami mieszającymi

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Korzystanie z tablic mieszających
 • Lab : Korzystanie z tablic
 • Lab : Praca z typami zmiennych

 

Moduł 7: Skryptowanie w Windows PowerShell

Ten moduł wyjaśnia, jak zapakować polecenie Windows PowerShell w skrypt. Skrypty pozwalają na wykonywanie powtarzalnych zadań oraz bardziej złożonych zadań, których nie można wykonać za pomocą pojedynczego polecenia.

Lekcje

 • Wprowadzenie do skryptowania w Windows PowerShell
 • Konstrukcje skryptowe
 • Importowanie danych z plików
 • Akceptowanie danych od użytkownika
 • Rozwiązywanie problemów i obsługa błędów
 • Funkcje i moduły

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Podpisywanie skryptu
 • Lab : Przetwarzanie tablicy za pomocą pętli ForEach
 • Lab : Przetwarzanie elementów za pomocą instrukcji If
 • Lab : Tworzenie użytkowników na podstawie pliku CSV
 • Lab : Zapytywanie informacji o dysku z komputerów zdalnych
 • Lab : Aktualizacja skryptu do użycia innych danych uwierzytelniających

 

Moduł 8: Administrowanie zdalnymi komputerami za pomocą Windows PowerShell

Ten moduł wprowadza Cię do technologii zdalnego wykonywania poleceń w Windows PowerShell, która umożliwia połączenie się z jednym lub wieloma zdalnymi komputerami i wydawanie poleceń w ich imieniu.

Lekcje

 • Używanie podstawowego zdalnego wykonywania poleceń w Windows PowerShell
 • Używanie zaawansowanych technik zdalnego wykonywania poleceń w Windows PowerShell
 • Używanie sesji PSSessions

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Zarządzanie wieloma komputerami
 • Lab : Używanie zdalnego wykonywania poleceń domyślnego
 • Lab : Wykonywanie zdalnego wykonywania poleceń jeden-do-wielu
 • Lab : Wykonywanie zdalnego wykonywania poleceń jeden-do-jednego
 • Lab : Włączanie zdalnego wykonywania poleceń na lokalnym komputerze

 

Moduł 9: Zarządzanie zasobami Azure za pomocą PowerShell

Ten moduł zawiera informacje na temat Azure PowerShell. Wprowadza również Azure Cloud Shell. Wyjaśnia, jak zarządzać maszynami wirtualnymi Azure za pomocą PowerShell. Moduł opisuje również, jak zarządzać przechowywaniem i subskrypcjami Azure za pomocą Azure PowerShell.

Lekcje

 • Azure PowerShell
 • Wprowadzenie do Azure Cloud Shell
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie przechowywaniem i subskrypcjami

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Instalowanie modułu Azure PowerShell
 • Lab : Instalowanie Cloud Shell
 • Lab : Zarządzanie zasobami Azure za pomocą Azure PowerShell

 

Moduł 10: Zarządzanie usługami Microsoft 365 za pomocą PowerShell

Ten moduł opisuje, jak używać PowerShell do zarządzania kontami użytkowników, licencjami i grupami w Microsoft 365, Exchange Online, SharePoint Online i Microsoft Teams.

Lekcje

 • Zarządzanie kontami użytkowników, licencjami i grupami w Microsoft 365 za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie Exchange Online za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie SharePoint Online za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie Microsoft Teams za pomocą PowerShell

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Zarządzanie zasobami Exchange Online za pomocą Windows PowerShell
 • Lab : Zarządzanie SharePoint Online za pomocą Windows PowerShell
 • Lab : Zarządzanie obiektami użytkownika i grup w Microsoft 365 za pomocą Windows PowerShell
 • Lab : Połączenie z Microsoft 365 za pomocą Windows PowerShell

 

Moduł 11: Używanie zadań w tle i zaplanowanych zadań

Ten moduł opisuje, jak używać zadań w tle i zaplanowanych zadań. Wyjaśnia również, jak tworzyć zaplanowane zadania i pobierać wyniki zadań.

Lekcje

 • Używanie zadań w tle
 • Używanie zaplanowanych zadań

 

Ćwiczenia:

 • Lab : Uruchamianie i zarządzanie zadaniami
 • Lab : Tworzenie zaplanowanego zadania
Pokaż więcej
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

 

Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Gadżety
Słuchawki nauszne SoundCore Q30

Słuchawki bezprzewodowe ANKER SoundCore LIFE Q30

Muzyka z certyfikatem Hi-Res

Usłysz każdy szczegół ulubionej muzyki dzięki 40-milimetrowym przetwornikom Life Q30. Wysoce elastyczne jedwabne membrany odtwarzają potężny bas i czyste tony wysokie do 40 kHz, zapewniając lepszą czystość.

Zaawansowana technologia redukcji szumów

Skoncentruj się dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów Life Q30. Dwa mikrofony wykrywają hałas i odfiltrowują do 95% szumów o niskiej częstotliwości otoczenia, dzięki czemu nic nie odwraca Twojej uwagi od muzyki.

Najlepsze wrażenia z redukcji hałasu

Dostosuj redukcję hałasu swojego Life Q30 za pomocą 3 trybów:

 • Transport: redukuje hałas silników, silników lotniczych, pojazdów
 • Na zewnątrz: redukuje hałas powodowany przez ruch uliczny i wiatr
 • Wewnątrz: redukuje hałas z biur, w których rozmawiają ludzie,
 • Zwiększona przejrzystość połączeń
 • Life Q30 łączy 2 mikrofony z algorytmem redukcji szumów, aby dokładnie odbierać i wzmacniać Twój głos, jednocześnie tłumiąc inne dźwięki. Zapewnia to wyraźne rozmowy.

40 godzin odtwarzania

Słuchawki z aktywną redukcją szumów Life Q30 odtwarzają do 40 godzin muzyki w trybie redukcji szumów. Tryb domyślny wydłuża czas odtwarzania do 60 godzin. Ponadto po 5 minutach ładowania masz już 4 godziny czasu słuchania muzyki.

Opinie
Damian 03-01-2023 10:29:01
Ocena:
Bardzo dobra atmosfera do nauki.
Jacek 12-01-2023 12:48:19
Ocena:
Ciekawe szkolenie, uświadomiło mi dalsze kierunki rozwoju.
Rafał 16-02-2024 10:37:49
Ocena:
Czas spędzony na tym kursie był bardzo miły i efektywny
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2800,00 zł netto (3444,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2300,00 zł netto (2829,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4000,00 zł netto (4920,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3500,00 zł netto (4305,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
5 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 07-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Możliwe terminy szkoleń
Termin: 20-05-2024, Godzina: 09:00
Termin: 05-08-2024, Godzina: 09:00
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(3)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Termin potwierdzony
  Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)
  Szkolenie prowadzone w języku angielskim