Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55354 Administering Office 365

Opinie
(2)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Gadzet do szkolenia za 1zł
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie hybrydowe.
Termin potwierdzony
Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena promocyjna 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) od 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto) Cena od 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

To szkolenie jest odpowiednikiem wycofanego kursu MS-030T00 Office 365 Administrator

O tym kursie

Office 365 jest częścią Microsoft 365. Możesz licencjonować Office 365 samodzielnie lub jako część subskrypcji Microsoft 365. Microsoft 365 obejmuje dodatkowe funkcje z zakresu zabezpieczeń i zgodności, a także licencje na systemy Windows, oprócz pakietu Office 365. Choć ten kurs skupia się na funkcjach w komponencie Office 365, jest również stosowny dla organizacji wdrażających i administrujących usługami Microsoft 365.

Ten pięciodniowy kurs opisuje, jak skonfigurować i zarządzać najemcą Office 365, w tym tożsamościami oraz głównymi usługami Microsoft 365. W trakcie tego pięciodniowego kursu nauczysz się planować konfigurację najemcy Office 365, w tym integrację z istniejącymi tożsamościami użytkowników; planować, konfigurować i zarządzać głównymi usługami oraz raportować kluczowe metryki.

Choć ten kurs i powiązane laboratoria są przygotowane dla Office 365 z systemem Windows 11, umiejętności przekazywane w kursie będą również kompatybilne wstecznie z systemem Windows 10. Kurs opiera się na funkcjach dostępnych w licencji Office 365 E3, ponieważ są to główne funkcje w planach Office 365 i Microsoft 365.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony dla zawodowych programistów, którzy mają co najmniej sześć miesięcy doświadczenia w programowaniu i są zainteresowani tworzeniem aplikacji przy użyciu HTML5, JavaScriptu i CSS. Powinni także mieć pewne doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych i pisaniu prostego kodu JavaScript.

Czego się nauczysz?

 • Planowanie i przygotowywanie Office 365
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami w Office 365
 • Wdrażanie i konfigurowanie narzędzi i aplikacji dla Office 365
 • Planowanie i zarządzanie Exchange Online
 • Planowanie i zarządzanie SharePoint Online
 • Planowanie i zarządzanie Microsoft Teams
 • Planowanie i zarządzanie innymi usługami Office 365
 • Wdrażanie zabezpieczeń i zgodności w Office 365
Konspekt

Moduł 1: Planowanie i wdrażanie usługi Office 365

W tym module dowiesz się, jak skonfigurować dzierżawę usługi Office 365 w wersji próbnej lub pełnej, włączając kluczowe punkty decyzyjne techniczne zarówno w fazie pilotażu, jak i wdrażania. Moduł ten przedstawia podstawowe usługi usługi Office 365 oraz sposób konfiguracji ustawień DNS do dodawania niestandardowych/domowych domen do użycia ze wszystkimi usługami Office 365.

Lekcje

 • Przegląd usługi Office 365
 • Podstawowe usługi usługi Office 365
 • Wymagania dotyczące dzierżawy usługi Office 365
 • Planowanie pilotażu i wdrażania
 • Tworzenie dzierżawy usługi Office 365
 • Dodawanie niestandardowych domen i zarządzanie ustawieniami DNS

 

Laboratorium: Wdrażanie usługi Office 365

 • Konfiguracja dzierżawy usługi Office 365
 • Konfiguracja niestandardowej domeny

 

Moduł 2: Zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze Office 365

Po skonfigurowaniu dzierżawy usługi Office 365, kolejnym etapem jest udzielenie dostępu użytkownikom. W tym module dowiesz się, jak tworzyć, zarządzać i licencjonować użytkowników w usłudze Office 365 za pomocą PowerShell oraz przy użyciu synchronizacji z usługami katalogowymi działającymi lokalnie. Moduł ten przedstawia również różne rodzaje grup dostępnych w usłudze Office 365 oraz sposób ich wykorzystania.

Następnie dowiesz się, jak zarządzać dostępem administracyjnym przy użyciu opartego na rolach kontrolowania dostępu (RBAC).

Lekcje

 • Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami
 • Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianiem
 • Tworzenie i zarządzanie różnymi rodzajami grup w usłudze Office 365
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami w centrum administracyjnym Azure AD
 • Role oparte na dostępie i role administracyjne
 • Planowanie i konfigurowanie synchronizacji katalogów

 

Laboratorium: Zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze Office 365

 • Tworzenie i aktualizowanie kont użytkowników
 • Przypisanie licencji do użytkownika
 • Zarządzanie zasadami hasła usługi Office 365
 • Tworzenie i zarządzanie grupami Microsoft 365
 • Tworzenie i zarządzanie grupami zabezpieczeń
 • Tworzenie użytkowników i grup za pomocą PowerShell
 • Przypisywanie ról administracyjnych usługi
 • Tworzenie jednostek administracyjnych

 

Laboratorium: Planowanie i konfigurowanie synchronizacji katalogowej

 • Przygotowanie do synchronizacji katalogowej
 • Konfigurowanie synchronizacji katalogowej
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami Active Directory

 

Moduł 3: Wdrażanie i konfigurowanie narzędzi i aplikacji dla usługi Office 365

Ten moduł poświęcony jest narzędziom i aplikacjom klienckim, które można użyć do połączenia się z usługą Office 365. Dowiesz się o opcjach konfigurowania i wdrażania aplikacji dla Microsoft 365 (wcześniej znanych jako Microsoft Office/Office 365 Pro Plus) na różnych platformach internetowych, systemach Windows, Mac OSX i mobilnych.

Lekcje

 • Planowanie konfiguracji sieciowej dla narzędzi i aplikacji usługi Office 365
 • Korzystanie z narzędzia konfiguracji Office
 • Instalacja kliknięciem i kontrola
 • Zarządzanie scentralizowanym wdrażaniem narzędzi, aplikacji i dodatków
 • Raportowanie

 

Laboratorium: Wdrażanie i konfigurowanie narzędzi i aplikacji dla usługi Office 365

 • Uruchomienie testu łączności sieciowej Microsoft 365
 • Utworzenie niestandardowej konfiguracji dla instalacji kliknięciem
 • Utworzenie niestandardowej konfiguracji dla scentralizowanego wdrażania

 

Moduł 4: Planowanie i zarządzanie usługą Exchange Online

W tym module dowiesz się, jak tworzyć i zarządzać skrzynkami pocztowymi, w tym skrzynkami współdzielonymi, grupowymi i zasobowymi, a także listami dystrybucyjnymi w usłudze Exchange Online. Następnie poznasz uprawnienia w usłudze Exchange Online, które oferują bardziej szczegółową kontrolę administracji Exchange Online niż role administracyjne usługi Office 365.

Moduł ten omawia również zasady przepływu poczty i ochronę poczty, w tym zapobieganie spamowi i złośliwemu oprogramowaniu.

Lekcje

 • Co to jest Exchange Online
 • Zarządzanie skrzynkami pocztowymi w usłudze Exchange Online
 • Zarządzanie grupami Office 365 w usłudze Exchange Online
 • Konfigurowanie uprawnień w usłudze Exchange Online
 • Zarządzanie usługą Exchange Online za pomocą PowerShell
 • Planowanie i konfigurowanie przepływu poczty
 • Planowanie i konfigurowanie ochrony poczty

 

Laboratorium: Planowanie i zarządzanie usługą Exchange Online

 • Konfigurowanie odbiorców usługi Exchange Online
 • Konfigurowanie skrzynek pocztowych zasobów usługi Exchange Online
 • Konfiguracja ochrony poczty

 

Moduł 3: Wdrażanie i konfigurowanie narzędzi i aplikacji dla usługi Office 365

Ten moduł poświęcony jest narzędziom i aplikacjom klienckim, które można użyć do połączenia się z usługą Office 365. Dowiesz się o opcjach konfigurowania i wdrażania aplikacji dla Microsoft 365 (wcześniej znanych jako Microsoft Office/Office 365 Pro Plus) na różnych platformach internetowych, systemach Windows, Mac OSX i mobilnych.

Lekcje

 • Planowanie konfiguracji sieciowej dla narzędzi i aplikacji usługi Office 365
 • Korzystanie z narzędzia konfiguracji Office
 • Instalacja kliknięciem i kontrola
 • Zarządzanie scentralizowanym wdrażaniem narzędzi, aplikacji i dodatków
 • Raportowanie

 

Laboratorium: Wdrażanie i konfigurowanie narzędzi i aplikacji dla usługi Office 365

 • Uruchomienie testu łączności sieciowej Microsoft 365
 • Utworzenie niestandardowej konfiguracji dla instalacji kliknięciem
 • Utworzenie niestandardowej konfiguracji dla scentralizowanego wdrażania

 

Moduł 4: Planowanie i zarządzanie usługą Exchange Online

W tym module dowiesz się, jak tworzyć i zarządzać skrzynkami pocztowymi, w tym skrzynkami współdzielonymi, grupowymi i zasobowymi, a także listami dystrybucyjnymi w usłudze Exchange Online. Następnie poznasz uprawnienia w usłudze Exchange Online, które oferują bardziej szczegółową kontrolę administracji Exchange Online niż role administracyjne usługi Office 365.

Moduł ten omawia również zasady przepływu poczty i ochronę poczty, w tym zapobieganie spamowi i złośliwemu oprogramowaniu.

Lekcje

 • Co to jest Exchange Online
 • Zarządzanie skrzynkami pocztowymi w usłudze Exchange Online
 • Zarządzanie grupami Office 365 w usłudze Exchange Online
 • Konfigurowanie uprawnień w usłudze Exchange Online
 • Zarządzanie usługą Exchange Online za pomocą PowerShell
 • Planowanie i konfigurowanie przepływu poczty
 • Planowanie i konfigurowanie ochrony poczty

 

Laboratorium: Planowanie i zarządzanie usługą Exchange Online

 • Konfigurowanie odbiorców usługi Exchange Online
 • Konfigurowanie skrzynek pocztowych zasobów usługi Exchange Online
 • Konfiguracja ochrony poczty

 

Moduł 5: Planowanie i zarządzanie usługą SharePoint Online

Ten moduł wprowadza usługę SharePoint Online i jej rolę w dostarczaniu innych usług Office 365, takich jak Microsoft Teams i OneDrive. W tym module dowiesz się, jak planować i konfigurować usługę SharePoint Online, w tym kontrolowanie udostępniania zewnętrznego.

Lekcje

 • Co to jest SharePoint Online
 • Zrozumienie związku między usługami SharePoint, OneDrive, Teams a grupami Office 365
 • Architektura usługi SharePoint Online
 • Konfigurowanie usługi SharePoint Online
 • Konfigurowanie i kontrolowanie udostępniania zewnętrznego
 • Zarządzanie kolekcjami witryn usługi SharePoint Online
 • Zarządzanie usługą SharePoint Online za pomocą PowerShell

 

Laboratorium: Planowanie i zarządzanie usługą SharePoint Online

 • Konfigurowanie ustawień usługi SharePoint Online
 • Utworzenie wewnętrznej witryny SharePoint
 • Weryfikacja udostępniania zewnętrznym użytkownikom

 

Moduł 6: Planowanie i zarządzanie usługą Microsoft Teams

Ten moduł wyjaśnia, jak planować i konfigurować Microsoft Teams do komunikacji i współpracy w Twojej organizacji oraz jak kontrolować komunikację zewnętrzną. Dowiesz się, jak używać zasad Microsoft Teams do konfigurowania ustawień użytkowników Teams.

Lekcje

 • Co to jest Microsoft Teams
 • Jak Microsoft Teams współpracuje z innymi usługami Office 365
 • Tworzenie i zarządzanie ustawieniami organizacyjnymi
 • Tworzenie, zarządzanie i przypisywanie zasad Microsoft Teams
 • Planowanie i konfigurowanie dostępu zewnętrznego i dla gości
 • Zarządzanie usługą Microsoft Teams za pomocą PowerShell

 

Laboratorium: Planowanie i zarządzanie usługą Microsoft Teams

 • Konfigurowanie ustawień organizacyjnych
 • Praca z zasadami dla zespołów
 • Konfigurowanie dostępu zewnętrznego i dla gości
 • Utworzenie zespołu

 

Moduł 7: Planowanie i zarządzanie innymi usługami Office 365

W tym module dowiesz się o innych usługach Office 365, ich celu oraz wprowadzenie do korzystania i administrowania każdą usługą. Następnie dowiesz się o wybranych dodatkach, które rozszerzają funkcjonalność Office 365.

Lekcje

 • Yammer
 • Planner
 • Visio
 • Bookings
 • Delve
 • Forms
 • Power Platform
 • Stream
 • Sway
 • Viva
 • Scheduler
 • Dodatki, w tym Find Time i Junk Reporter

 

Laboratorium: Planowanie i zarządzanie usługami Office 365

 • Konfiguracja i zarządzanie Plannerem
 • Konfiguracja i zarządzanie Bookings
 • Konfiguracja zasad danych platformy Power

 

Moduł 8: Bezpieczeństwo i zgodność w usłudze Office 365

Ten moduł przedstawia funkcje związane z bezpieczeństwem i zgodnością w usłudze Office 365. Chociaż plany Microsoft 365 obejmują rozszerzone funkcje związane z bezpieczeństwem i zgodnością, ten moduł skupia się na produktach dostępnych w podstawowych planach bez konieczności dodatkowej licencji.

Lekcje

 • Przegląd funkcji związanych z bezpieczeństwem i zgodnością w usłudze Office 365
 • Rozszerzanie funkcji związanych z bezpieczeństwem i zgodnością za pomocą dodatkowych licencji
 • Korzystanie z portalu Microsoft Defender i punktu oceny bezpieczeństwa
 • Korzystanie z portalu zgodności Office 365 i punktu oceny zgodności
 • Planowanie i konfigurowanie etykiet i zasad retencji
 • Planowanie i konfigurowanie zasad zapobiegania utracie danych
 • Tworzenie i przypisywanie etykiet wrażliwości
 • Konfigurowanie zasad załączników bezpiecznych i bezpiecznych łączy
 • Planowanie i konfigurowanie uwierzytelniania wieloetapowego

 

Laboratorium: Konfiguracja bezpieczeństwa i zgodności w usłudze Office 365

 • Przegląd punktu oceny bezpieczeństwa
 • Konfiguracja ochrony przed zagrożeniami
 • Konfiguracja etykiet wrażliwości
 • Konfiguracja retencji dla zespołów Microsoft Teams
 • Konfiguracja uwierzytelniania wieloetapowego

 

Moduł 9: Raportowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Office 365

Ten moduł przedstawia techniki rozwiązywania problemów z usługą Office 365, koncentrując się na głównych usługach. Dowiesz się również o narzędziach i funkcjach raportowania i monitorowania dostępnych.

Lekcje

 • Monitorowanie zdrowia usługi Office 365
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem administracyjnym w usłudze Office 365
 • Rozwiązywanie problemów z synchronizacją katalogową
 • Rozwiązywanie problemów z usługą Exchange Online
 • Rozwiązywanie problemów z usługą SharePoint Online
 • Rozwiązywanie problemów z usługą Microsoft Teams
 • Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem i zgodnością w usłudze Office 365

 

Laboratorium: Raportowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów w usłudze Office 365

 • Rozwiązywanie problemów z synchronizacją obiektów użytkowników w usłudze Office 365
 • Rozwiązywanie problemów z usługą Exchange Online
 • Rozwiązywanie problemów z usługą SharePoint Online
 • Rozwiązywanie problemów z usługą Microsoft Teams
 • Rozwiązywanie problemów z etykietami wrażliwości

 

Pokaż więcej
Wymagania

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą posiadać:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w administrowaniu systemem operacyjnym Windows Server, w tym Windows Server 2012 lub nowszym.
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy z AD DS.
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy z rozwiązywaniem nazw, w tym z DNS.
 • Doświadczenie w pracy z certyfikatami, w tym certyfikatami infrastruktury klucza publicznego (PKI).
 • Doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.
 • Doświadczenie w pracy z Exchange Server 2013 lub nowszym, Lync Server 2013 lub Skype for Business Server 2015 oraz SharePoint Server 2013 lub nowszym jest korzystne, ale nie jest wymagane.
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Gadżety
Słuchawki nauszne SoundCore Q30

Słuchawki bezprzewodowe ANKER SoundCore LIFE Q30

Muzyka z certyfikatem Hi-Res

Usłysz każdy szczegół ulubionej muzyki dzięki 40-milimetrowym przetwornikom Life Q30. Wysoce elastyczne jedwabne membrany odtwarzają potężny bas i czyste tony wysokie do 40 kHz, zapewniając lepszą czystość.

Zaawansowana technologia redukcji szumów

Skoncentruj się dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów Life Q30. Dwa mikrofony wykrywają hałas i odfiltrowują do 95% szumów o niskiej częstotliwości otoczenia, dzięki czemu nic nie odwraca Twojej uwagi od muzyki.

Najlepsze wrażenia z redukcji hałasu

Dostosuj redukcję hałasu swojego Life Q30 za pomocą 3 trybów:

 • Transport: redukuje hałas silników, silników lotniczych, pojazdów
 • Na zewnątrz: redukuje hałas powodowany przez ruch uliczny i wiatr
 • Wewnątrz: redukuje hałas z biur, w których rozmawiają ludzie,
 • Zwiększona przejrzystość połączeń
 • Life Q30 łączy 2 mikrofony z algorytmem redukcji szumów, aby dokładnie odbierać i wzmacniać Twój głos, jednocześnie tłumiąc inne dźwięki. Zapewnia to wyraźne rozmowy.

40 godzin odtwarzania

Słuchawki z aktywną redukcją szumów Life Q30 odtwarzają do 40 godzin muzyki w trybie redukcji szumów. Tryb domyślny wydłuża czas odtwarzania do 60 godzin. Ponadto po 5 minutach ładowania masz już 4 godziny czasu słuchania muzyki.

Opinie
Maciek 25-07-2022 13:22:17
Ocena:
Solidnie przygotowany Pan prowadzący, rzetelna i praktyczna dawka wiedzy.
Dominik 25-07-2022 13:22:53
Ocena:
Prawidłowo wykorzystany czas i wiedza.
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2800,00 zł netto (3444,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
9 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3500,00 zł netto (4305,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3500,00 zł netto (4305,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Szkolenie wycofane. Jesteś zainteresowany tym lub podobnym szkoleniem? Napisz do nas.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 12-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.

Najbliższy termin: 20-05-2024 08:00

Cena katalogowa: 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Możliwe terminy szkoleń
Termin: 24-06-2024, Godzina: 09:00
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(2)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Szkolenie hybrydowe.
  Termin potwierdzony
  Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)