• Uwierzytelnianie połączeń z SQL Server
 • Autoryzacja dostępu kont logowania do bazy danych
 • Autoryzacja pomiędzy serwerami
 • Bazy danych typu Partially Contained
 • Praca z rolami serwera
 • Praca ze stałymi rolami bazy danych
 • Przypisywanie ról bazy danych zdefiniowanych przez użytkownika
 • Autoryzowanie dostępu użytkowników do obiektów
 • Autoryzacja dostępu użytkowników do wykonania kodu
 • Konfigurowanie uprawnień na poziomie schematu
 • Opcje audytowania dostępu do danych w SQL Server
 • Wdrażanie audytu SQL Server
 • Zarządzanie audytem SQL Server
 • Ochrona danych za pomocą szyfrowania
 • Zrozumienie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Dzienniki transakcji SQL Server
 • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych i dzienników transakcji
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi bazy danych
 • Zaawansowane opcje bazy danych
 • Zrozumienie procesu przywracania
 • Przywracanie baz danych
 • Zaawansowane scenariusze przywracania
 • Przywracanie kopii zapasowej do punktu w czasie
 • Automatyzacja zarządzania SQL Server
 • Praca z SQL Server Agent
 • Zarządzanie zadaniami agenta SQL Server
 • Zarządzanie wieloma serwerami
 • Zrozumienie SQL Server Agent Security
 • Konfigurowanie poświadczeń
 • Konfigurowanie kont proxy
 • Monitorowanie błędów serwera SQL
 • Konfigurowanie poczty bazy danych
 • Operatory, alerty i powiadomienia
 • Alerty w bazie danych Azure SQL
 • Podstawy pracy z Windows PowerShell
 • Konfigurowanie SQL Server za pomocą PowerShell
 • Administrowanie i utrzymanie SQL Server za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie Azure SQL Databases za pomocą PowerShell
 • Podstawowe pojęcia związane z Extended Events
 • Praca z Extended Events
 • Monitorowanie aktywności
 • Przechwytywanie i zarządzanie danymi wydajności
 • Analiza zebranych danych dotyczących wydajności
 • SQL Server Utility
 • Metodologia rozwiązywania problemów w SQL Server
 • Rozwiązywanie problemów związanych z usługą
 • Rozwiązywanie problemów z łącznością i logowaniem 
 • Przesyłanie danych do i z SQL Server
 • Importowanie i eksportowanie danych z tabel
 • Używanie BCP i BULK INSERT do importowania danych
 • Wdrażanie i aktualizacja aplikacji Data-Tier

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs zapewnia studentom, którzy administrują i utrzymują bazy danych SQL Server, wiedzę i umiejętności potrzebne do administrowania infrastrukturą bazy danych SQL Server. Kurs skierowany jest również do projektantów aplikacji korzystających z baz danych SQL Server

Profil odbiorców

Głównymi odbiorcami tego kursu są osoby, które administrują i utrzymują bazy danych SQL Server. Osoby te odpowiadają głównie za administrację i utrzymanie baz danych lub pracują w środowiskach, w których bazy danych odgrywają kluczową rolę w ich podstawowej pracy.

Kolejnymi odbiorcami tego kursu są osoby, które opracowują aplikacje dostarczające treści z baz danych SQL Server.

 

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Uwierzytelniać i autoryzować użytkowników
 • Przypisywać role serwera i bazy danych
 • Autoryzować dostęp użytkowników do zasobów
 • Chronić dane za pomocą szyfrowania i audytu
 • Opisać modele odzyskiwania i strategie tworzenia kopii zapasowych
 • Tworzyć kopie zapasowe baz danych SQL Server
 • Przywracać bazy danych SQL Server
 • Zautomatyzować zarządzanie bazą danych
 • Konfigurować zabezpieczenia dla SQL Server Agent
 • Zarządzać alertami i powiadomieniami
 • Zarządzać SQL Server za pomocą PowerShell
 • Śledzić dostęp do SQL Server
 • Monitorować infrastrukturę SQL Server
 • Rozwiązywać problemy związane z infrastrukturą SQL Server
 • Importować i eksportować dane

Oprócz doświadczenia zawodowego studenci uczestniczący w tym szkoleniu powinni już posiadać następującą wiedzę techniczną:

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowej funkcjonalności.
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL.
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych.
 • Trochę doświadczenia w projektowaniu baz danych.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Trener Tomasz.

Zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami związanymi z środowiskiem Microsoft. Główne obszary zainteresowań to: Środowiska systemów operacyjnych, bazy danych oparte również o środowiska Oracle, Postgres, rozwiązania chmurowe oparte o Microsoft Azure.  Posiada dużą wiedzę w zakresie usług analitycznych (SSAS  - BI oraz Data Mining) oraz usługi raportowe (SSRS). Posiada wiedzę w zakresie budowy hurtowni danych oraz jej zasilania.

Wiedza ta potwierdzona jest szeregiem egzaminów i tytułów m.in. Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Database Administrator, MCTS, MCITP (w różnych tematach) oraz Microsoft Certified Trainer.

Posiada szeroką znajomość zagadnień sieciowych oraz jest twórcą specjalistycznych aplikacji w środowisku: .Net (język c# - Visual Studio - ASP.NET, WinForms, MVC, MVVC, WPF, WCF, Web Servcies, Cloud) – posiada tytuł Microsoft Certified Solution Developer. Prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa web services (m.in. standardem OData).

Prowadził szkolenia dla firm deweloperskich oraz dużych organizacji w zakresie optymalizacji kodu i zapytań jak też realizował szereg wdrożeń w tym zakresie (Hyper-v, MS SQL, Microsoft Windows Server).

Prowadził wiele prezentacji na warsztatach firmy Microsoft (Microsoft Technology Summit), Jest autorem artykułów w specjalistycznych periodykach.

Od 1992 zajmuje się wspomnianymi zagadnieniami w sposób praktyczny.

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3350.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia