Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55355 SharePoint 2016 Administration

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Gadzet do szkolenia za 1zł
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Termin potwierdzony
Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena promocyjna 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto) Cena od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Ten kurs dla Administratorów SharePoint 2016 jest przeznaczony dla administratorów, którzy są nowi w administrowaniu serwerem SharePoint lub którzy dokonują aktualizacji z wcześniejszych wersji SharePoint, w tym SharePoint 2007 i 2010. Istnieje oddzielny kurs dla osób aktualizujących się z SharePoint 2013.

Profil odbiorcy

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy chcą nauczyć się administrowania SharePoint 2016.

Czego się nauczysz?

 • Instalacji i konfiguracji farmy SharePoint 2016
 • Zarządzania farmą SharePoint 2016 za pomocą interfejsu GUI i PowerShell
 • Tworzenia kolekcji witryn za pomocą interfejsu GUI i PowerShell
 • Tworzenia i konfigurowania wszystkich wymaganych aplikacji usługowych dla SharePoint 2016
 • Wykonywania kopii zapasowych i przywracania w SharePoint 2016

 

Konspekt

Moduł 1: Sprzęt, Instalacja i aktualizacja

Ten moduł będzie się skupiał na planowaniu i architekturze platformy SharePoint oraz wymaganiach sprzętowych oraz minimalnych / zalecanych konfiguracjach sprzętowych, w tym praktykach dobrego wirtualizacji. Będzie zawierał lekcje dotyczące praktyk dobrego SQL oraz zrozumienia, jak SharePoint i SQL współpracują. Omówione zostaną także kroki instalacji serwera SharePoint krok po kroku oraz skalowanie z wieloma serwerami, w tym instalacje i konfiguracje skryptowe. Dowiesz się także wszystkiego o nowych szablonach wdrażania Min Role, a także zbudujesz farmę Min Role w ramach laboratorium. Na koniec przyjrzymy się nowym opcjom aktualizacji dla SharePoint 2016, w tym aktualizacji bezczasowej.

Lekcje

 • Jak zbudować farmę Min Role
 • Jak przeglądać dzienniki ULS
 • Jak dokumentować i sprawdzać ustawienia IIS dla SharePoint 2016

 

Lab: Sprzęt i instalacja

 • Budowanie farmy za pomocą Min Role
 • Przegląd dzienników ULS
 • Dokumentowanie ustawień IIS

 

Moduł 2: Zarządzanie Farmą

Ten moduł będzie przeglądem Centralnej Administracji i zarządzaniem PowerShell, zrozumieniem różnych opcji konfiguracyjnych dla farmy, w tym praktyk dobrych po instalacji, takich jak lokalizacje plików dziennika, pamięć podręczna rozproszona, rozwiązania farmy, połączenie serwera pocztowego za pomocą TLS oraz zarządzanie bezpieczeństwem Administratorów SharePoint. Będziesz także korzystał z przeglądarki ULS do rozwiązywania problemów z wdrożeniami i instalacjami SharePoint. Na koniec dowiesz się o zaufaniu serwerów do serwerów, które umożliwiają komunikację SharePoint z innymi aplikacjami.

Lekcje

 • Jak zarządzać grupą Administratorów Farmy SharePoint
 • Jak skonfigurować wychodzącą pocztę
 • Jak skonfigurować przychodzącą pocztę
 • Jak skonfigurować opcje dziennika diagnostyki i używania

 

Lab: Zarządzanie Farmą

 • Zarządzanie grupą Administratorów Farmy
 • Konfiguracja wychodzącej poczty
 • Konfiguracja przychodzącej poczty
 • Konfiguracja opcji dziennika diagnostyki i używania

 

Moduł 3: Aplikacje sieciowe

W tym module poznasz nowe zmiany w aplikacjach sieciowych oraz odkryjesz tworzenie i zarządzanie nimi zarówno w Centralnej Administracji, jak i za pomocą PowerShell. Dowiesz się, jak korzystać z certyfikatów ze swoimi aplikacjami sieciowymi SSL i zabezpieczyć je protokołem TLS 1.2. Omówione zostaną także tworzenie aplikacji hostujących witryny do użytku z kolekcjami witryn o nazwach hosta. Na koniec dowiesz się, jak zoptymalizować swoje aplikacje sieciowe, w tym dostosowywanie przepustowości i polityk dostępu.

Lekcje

 • Jak zdefiniować nowe zarządzane konto
 • Jak dodać nowe adresy IP do serwera SharePoint
 • Jak tworzyć aplikację sieciową opartą na twierdzeniach w Centralnej Administracji SharePoint
 • Jak tworzyć aplikację sieciową opartą na twierdzeniach za pomocą PowerShell
 • Jak tworzyć aplikację sieciową hostującą za pomocą PowerShell

 

Lab: Aplikacje sieciowe

 • Zdefiniuj nowe zarządzane konto
 • Dodaj dwa nowe adresy IP do SharePoint1
 • Utwórz aplikację sieciową opartą na twierdzeniach w CA
 • Utwórz aplikację sieciową opartą na twierdzeniach za pomocą PowerShell
 • Utwórz aplikację sieciową hostującą za pomocą PowerShell

 

Moduł 4: Kolekcje witryn

Ten moduł obejmuje tworzenie i zarządzanie opcjami dla kolekcji witryn, w tym praktyki dobrego zarządzania rozmiarem i zarządzaniem bazami danych, przenoszenie kolekcji witryn do nowych baz danych oraz zrozumienie różnic między kolekcjami witryn opartymi na ścieżkach a opartymi na nazwach hosta. Dowiesz się, jak tworzyć i zarządzać kolekcjami witryn za pomocą Centralnej Administracji oraz PowerShell.

Lekcje

 • Jak utworzyć zarządzaną ścieżkę
 • Jak utworzyć kolekcję witryn za pomocą Centralnej Administracji SharePoint
 • Jak utworzyć kolekcję witryn za pomocą PowerShell
 • Jak utworzyć kolekcję witryn w własnej bazie danych za pomocą Centralnej Administracji SharePoint
 • Jak utworzyć kolekcję witryn w własnej bazie danych za pomocą PowerShell
 • Jak utworzyć kolekcję witryn o nazwie hosta za pomocą PowerShell

 

Lab: Kolekcje witryn

 • Utwórz nową zarządzaną ścieżkę w aplikacji Portal Web
 • Utwórz nową kolekcję witryn za pomocą CA
 • Utwórz nową kolekcję witryn za pomocą PowerShell
 • Utwórz kolekcję witryn w własnej bazie danych za pomocą CA
 • Utwórz kolekcję witryn w własnej bazie danych za pomocą PowerShell
 • Utwórz kolekcję witryn o nazwie hosta za pomocą PowerShell

 

Moduł 5: Usługi aplikacji

W tym module przyjrzymy się nowościom, zmianom i wycofaniu w SharePoint 2016 oraz architekturze rdzeniowych usług aplikacyjnych. Dowiesz się również, jak pracować z wieloma scenariuszami farm, w tym publikacją usług między farmami oraz skalowaniem usług. Nauczysz się także, jak Min Role i usługi aplikacji współgrają ze sobą i jak skalować usługi zarówno za pomocą Min Role, jak i niestandardowych scenariuszy wdrażania farm.

Lekcje

 • Jak utworzyć aplikację usługi stanu
 • Jak utworzyć aplikację usługi wyszukiwania
 • Jak utworzyć zarządzaną usługę metadanych

 

Lab: Usługi aplikacji

 • Utwórz aplikację usługi stanu
 • Utwórz aplikację usługi wyszukiwania
 • Utwórz zarządzaną usługę metadanych

 

Moduł 6: Zarządzanie aplikacjami

Kluczowa usługa dla SharePoint 2016, która umożliwia administratorom SharePoint 2016 skonfigurowanie własnego huba rynku aplikacji on-premise i utrzymanie kontroli nad aplikacjami przechowywanymi w nim oraz zapisanymi do niego z Internetowego Rynku. W tym module przejdziemy przez konfigurację i publikowanie komercyjnych aplikacji w twojej farmie SharePoint.

Lekcje

 • Jak dodać nowy adres IP i certyfikat do aplikacji sieciowej SharePoint
 • Jak skonfigurować DNS dla aplikacji sieciowej SharePoint
 • Jak utworzyć aplikację usługi ustawień subskrypcji
 • Jak utworzyć aplikację zarządzania aplikacjami
 • Jak skonfigurować adresy URL aplikacji
 • Jak utworzyć kolekcję witryn katalogu aplikacji
 • Jak dodać aplikacje do katalogu

 

Lab: Zarządzanie aplikacjami

 • Utwórz nowe CK Apps IP Address and Certificate
 • Skonfiguruj DNS dla nazwy domeny App
 • Dodaj rekord DNS Wildcard A wskazujący na SP FE
 • Utwórz aplikację usługi ustawień subskrypcji
 • Utwórz aplikację zarządzania aplikacjami
 • Skonfiguruj adresy URL aplikacji
 • Utwórz kolekcję witryn katalogu aplikacji
 • Dodaj aplikacje do katalogu

 

Moduł 7: Zarządzanie usługą profilu użytkownika

W tym module dowiesz się, jak zbudować aplikację profilu użytkownika oraz jakie są nowości w SharePoint 2016 oraz opcje dotyczące wypełniania profili użytkowników w SharePoint z różnych źródeł katalogowych. Nauczysz się korzystać z nowego serwera Microsoft Identity Management 2016 do synchronizacji dwukierunkowej oraz importowania obiektów z innych źródeł LDAP. Wreszcie przyjrzysz się nowym Moim Witrynom i opcjom społecznym dostarczanym przez tę usługę.

Lekcje

 • Jak utworzyć aplikację internetową Moich witryn
 • Jak utworzyć aplikację usługi profilu użytkownika
 • Jak skonfigurować uprawnienia synchronizacji profili użytkowników
 • Jak utworzyć połączenie importu z Aktywnego Katalogu
 • Jak przypisać uprawnienia dla grupy AD w celu utworzenia Moich witryn
 • Jak utworzyć Moje witryny

 

Lab: Zarządzanie usługą profilu użytkownika

 • Utwórz aplikację internetową Moich witryn
 • Utwórz aplikację usługi profilu użytkownika
 • Skonfiguruj uprawnienia aplikacji usługi profilu użytkownika
 • Utwórz połączenie importu z Aktywnego Katalogu
 • Przypisz uprawnienia dla grupy AD w celu utworzenia Moich witryn
 • Utwórz Moje witryny

 

Moduł 8: Wyszukiwanie

Ten moduł przyjrzy się architekturze usługi wyszukiwania i odkryje, jak nowe komponenty są konfigurowane, zarządzane i optymalizowane pod kątem wydajności i odporności. Nauczysz się o możliwościach indeksowania i zapytań w SharePoint 2016 oraz zmianach z perspektywy użytkownika. Wreszcie dowiesz się o skalowalności wyszukiwania i wdrażaniu jego komponentów na wiele serwerów w twojej farmie, w tym o niestandardowych wdrożeniach farm i farm z Min Role.

Lekcje

 • Jak wyświetlić obecną topologię wyszukiwania
 • Jak utworzyć centrum wyszukiwania korporacyjnego
 • Jak skonfigurować nową właściwość schematu wyszukiwania
 • Jak utworzyć źródło wyników na poziomie kolekcji witryn
 • Jak utworzyć nowe źródło treści

 

Lab: Wyszukiwanie

 • Wyświetlanie obecnej topologii wyszukiwania
 • Utwórz centrum wyszukiwania korporacyjnego
 • Skonfiguruj nową właściwość schematu wyszukiwania
 • Utwórz źródło wyników na poziomie kolekcji witryn
 • Utwórz nowe źródło treści

 

Moduł 9: Serwer Office Online

Mimo swojej nazwy ten moduł przedstawia planowanie i wdrażanie lokalnej wersji serwera Office Online, wcześniej znanego jako Serwer Aplikacji Sieci Web Office. Odkryjesz wymagane sprzętowo i programowo elementy oraz przejdziesz przez pełną instalację i połączenie z SharePoint 2016. Następnie dowiesz się, jak usługa jest wykorzystywana przez użytkowników w SharePoint poprzez podgląd dokumentów i wyszukiwania.

Lekcje

 • Jak zainstalować wstępne wymagania dla Serwera Office Online
 • Jak zainstalować binaria serwera Office Online
 • Jak utworzyć certyfikat SSL dla Serwera Office Online
 • Jak utworzyć farmę Serwera Office Online
 • Jak połączyć się z farmą z SharePoint
 • Jak przetestować połączenie

 

Lab: Serwer Office Online

 • Zainstaluj wstępne wymagania
 • Zainstaluj binaria
 • Utwórz certyfikat SSL
 • Utwórz farmę
 • Połącz się z farmą z SharePoint1
 • Przetestuj połączenie z SharePoint2

 

Moduł 10: Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa

W tym module przyjrzymy się wszystkim komponentom tworzącym historię zarządzania treścią przedsiębiorstwa, w tym zarządzaniu cyklem życia, zgodnością i eDiscovery. Dowiesz się o zarządzaniu zapisami, zasadach przechowywania i usuwania, oraz o tym, jak wykorzystać odkrywanie wiadomości e-mail oraz danych z SharePoint i udostępnić je w SharePoint za pomocą części internetowych danych.

Lekcje

 • Jak utworzyć i zastosować zasadę witryny
 • Jak tworzyć zestawy odkrywania
 • Jak skonfigurować zarządzanie zapisami na miejscu
 • Jak skonfigurować centrum zapisów
 • Jak skonfigurować DLP

 

Lab: Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa

 • Tworzenie i stosowanie zasady witryny
 • Zestawy odkrywania w eDiscovery
 • Konfiguracja zarządzania zapisami na miejscu
 • Konfiguracja centrum zapisów
 • Konfiguracja DLP

 

Moduł 11: Zarządzanie zawartością sieci Web

Ten moduł skupia się na aspekcie publikowania w SharePoint, w tym hostingu intranetowego, publikowaniu stron, wielojęzycznych wariantach witryn oraz wykorzystywaniu wyszukiwania i katalogu produktów do tworzenia zintegrowanych witryn publikacyjnych. Dowiesz się także o opcjach wdrażania treści między farmami za pomocą wdrażania treści oraz pracy z szablonami master pages i layoutów stron.

Lekcje

 • Jak skonfigurować publikację między witrynami
 • Jak skonfigurować wdrażanie treści

 

Lab: Zarządzanie zawartością sieci Web

 • Konfiguracja publikacji między witrynami
 • Konfiguracja wdrażania treści

 

Moduł 12: Serwer przepływów pracy

Budowanie przepływów pracy jest kluczowym elementem historii zarządzania treścią przedsiębiorstwa w SharePoint 2016. W tym module dowiesz się o architekturze, sprzęcie i planowaniu, a następnie nauczysz się budować i wdrażać serwer zarządzania przepływami pracy i połączyć go z farmą SharePoint. Zobaczysz również, jak teraz można tworzyć przepływy pracy w wersji legacy SharePoint oraz nowsze przepływy pracy za pomocą serwera zarządzania przepływami pracy.

Lekcje

 • Jak zainstalować serwer zarządzania przepływami pracy i binaria klienta
 • Jak skonfigurować farmę przepływów pracy
 • Jak aktualizować serwer zarządzania przepływami pracy i klientów
 • Jak zarejestrować usługę przepływów pracy w SharePoint
 • Jak przetestować tworzenie przepływów pracy

 

Lab: Przepływy pracy

 • Zainstaluj serwer zarządzania przepływami pracy i binaria klienta
 • Skonfiguruj farmę przepływów pracy
 • Zaktualizuj serwer zarządzania przepływami pracy i klientów
 • Zarejestruj usługę przepływów pracy w SharePoint
 • Przetestuj tworzenie przepływów pracy

 

Moduł 13: Usługi łączności z firmą i magazyn bezpiecznych danych

W tym module dowiesz się, jak zaplanować, zbudować i skonfigurować Usługę łączności z firmą (BCS) wraz z Usługą magazynu bezpiecznych danych oraz jednokrotnym logowaniem, aby tworzyć połączenia danych z aplikacjami backendowymi, a następnie konsumować je w SharePoint za pomocą części internetowych danych.

Lekcje

 • Jak skonfigurować usługę magazynu bezpiecznych danych
 • Jak utworzyć aplikację usługi BCS
 • Jak skonfigurować bazę danych produktów
 • Jak zaimportować definicję BCS
 • Jak używać pliku BDC w części internetowej listy

 

Lab: Usługi łączności z firmą i magazyn bezpiecznych danych

 • Skonfiguruj usługę magazynu bezpiecznych danych
 • Utwórz aplikację usługi BCS
 • Skonfiguruj bazę danych produktów
 • Zaimportuj definicję BCS
 • Użyj pliku BDC w części internetowej listy

 

Moduł 14: Hybrydowy SharePoint

Ten moduł skupia się na nowych możliwościach SharePoint w świecie hybrydowym, w tym opcjach dotyczących odzyskiwania po awarii i skalowalności za pomocą Azure, korzystania z urządzenia do indeksowania hybrydowego wyszukiwania i konfiguracji opcji Office 365 do korzystania z usług takich jak OneDrive, Moje witryny i Yammer. Zdobędziesz ogólne zrozumienie hybrydy jako koncepcji i omówisz kwestie biznesowe, które należy omówić, gdy rozważasz opcje wdrożenia hybrydowego. Dowiesz się o różnicach między infrastrukturą jako usługą (IaaS) dla SharePoint i oprogramowaniem jako usługą (SaaS), a także o replikacji katalogów do synchronizacji kont użytkowników.

Lekcje

 • Pokazano i Zaprezentowano funkcje hybrydowe SharePoint 2016

 

Moduł 15: Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie

Odzyskiwanie po awarii powinno być kluczowym obszarem zainteresowania każdego administratora SharePoint. W tym module dowiesz się wszystkiego o odzyskiwaniu po awarii SharePoint oraz o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu, w tym o elementach infrastruktury takich jak bazy danych SQL, a także o konkretnych komponentach i treściach SharePoint. Dowiesz się o kopii zapasowej farmy, aplikacji internetowych, aplikacji usług oraz o możliwościach przywracania na poziomie witryn kolekcji witryn, list/bibliotek oraz elementów „out of the box”. W ramach tego modułu dowiesz się także o dostępnych opcjach stron trzecich oraz o zaletach i wadach wszystkich opcji.

Lekcje

 • Jak wykonać kopię zapasową zawartości SharePoint 2016
 • Jak usunąć zawartość SharePoint 2016
 • Jak przywrócić zawartość SharePoint 2016 za pomocą PowerShell
 • Jak odzyskać niepodłączoną bazę danych zawartości

 

Lab: Odtwarzanie po awarii

 • Wykonaj kopię zapasową zawartości
 • Usuń zawartość
 • Przywróć zawartość za pomocą PowerShell
 • Odzyskaj niepodłączoną bazę danych zawartości

 

Moduł 16: Aktualizacja

Ten moduł skupia się na opcjach dostępnych przy aktualizacji z poprzednich wersji SharePoint oraz na niektórych kluczowych elementach projektowania i planowania, które należy rozważyć przed rozpoczęciem procesu aktualizacji. Omówimy aktualizację z SharePoint 2007, 2010 i 2013. Nauczysz się aktualizować zarówno bazy danych zawartości, jak i aplikacje usług do SharePoint 2016.

Lekcje

 • Jak przywrócić i dołączyć bazę danych SharePoint 2013
 • Jak zaktualizować aplikację usługi MMS SharePoint 2013

 

Lab: Aktualizacja bazy danych

 • Przywróć i dołącz bazę danych SharePoint 2013
 • Zaktualizuj aplikację usługi MMS SharePoint
Pokaż więcej
Wymagania
 • Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z SharePointem
 • Podstawowa znajomość Active Directory
 • Podstawowa znajomość Internet Information Server (IIS)
 
 
 

 

W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Gadżety
Słuchawki nauszne SoundCore Q30

Słuchawki bezprzewodowe ANKER SoundCore LIFE Q30

Muzyka z certyfikatem Hi-Res

Usłysz każdy szczegół ulubionej muzyki dzięki 40-milimetrowym przetwornikom Life Q30. Wysoce elastyczne jedwabne membrany odtwarzają potężny bas i czyste tony wysokie do 40 kHz, zapewniając lepszą czystość.

Zaawansowana technologia redukcji szumów

Skoncentruj się dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów Life Q30. Dwa mikrofony wykrywają hałas i odfiltrowują do 95% szumów o niskiej częstotliwości otoczenia, dzięki czemu nic nie odwraca Twojej uwagi od muzyki.

Najlepsze wrażenia z redukcji hałasu

Dostosuj redukcję hałasu swojego Life Q30 za pomocą 3 trybów:

 • Transport: redukuje hałas silników, silników lotniczych, pojazdów
 • Na zewnątrz: redukuje hałas powodowany przez ruch uliczny i wiatr
 • Wewnątrz: redukuje hałas z biur, w których rozmawiają ludzie,
 • Zwiększona przejrzystość połączeń
 • Life Q30 łączy 2 mikrofony z algorytmem redukcji szumów, aby dokładnie odbierać i wzmacniać Twój głos, jednocześnie tłumiąc inne dźwięki. Zapewnia to wyraźne rozmowy.

40 godzin odtwarzania

Słuchawki z aktywną redukcją szumów Life Q30 odtwarzają do 40 godzin muzyki w trybie redukcji szumów. Tryb domyślny wydłuża czas odtwarzania do 60 godzin. Ponadto po 5 minutach ładowania masz już 4 godziny czasu słuchania muzyki.

Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3700,00 zł netto (4551,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1399,00 zł netto (1720,77 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.

Najbliższy termin: 20-05-2024 08:00

Cena katalogowa: 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Termin: 27-05-2024, Godzina: 09:00
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Termin potwierdzony
  Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)