Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie 55249 Developing with the SharePoint Framework

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony dla programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje klienckie przy użyciu SharePoint Framework. W ramach tego kursu studenci dowiedzą się o nowych narzędziach niezbędnych podczas tworzenia rozwiązań z użyciem SharePoint Framework. Ponadto omówione zostaną JavaScript i jego potencjalne pułapki, co prowadzi do korzystania z TypeScript jako typowanego nadzbiór JavaScript. Studenci zostaną również wprowadzeni do biblioteki JavaScript React, która jest często używana w komponentach SharePoint Framework. Korzystając z wszystkich tych wcześniej wspomnianych technik, studenci nauczą się, jak tworzyć klienckie komponenty webowe, rozszerzenia, dostosowacze pól itp. za pomocą SharePoint Framework. Wreszcie, studenci nauczą się, jak dołączać inne ramy JavaScript, dostarczać testy jednostkowe, konfigurować pakowanie i wdrażać swoje rozwiązania.

Rola zawodowa: Programista

Cechy: brak

Zdobywane umiejętności

 • Praca z narzędziami open source Node.js, Yeoman, Gulp
 • Przygotowanie maszyny do rozwoju SharePoint Framework
 • Praca z modułami npm w projekcie
 • Budowanie klienckich komponentów webowych za pomocą SharePoint Framework
 • Tworzenie rozszerzeń interfejsu użytkownika, takich jak dostosowacze pól czy zestawy poleceń, za pomocą SharePoint Framework
 • Pisanie i zrozumienie JavaScript
 • Użycie zaawansowanych wzorców JavaScript, takich jak Moduł i Klasa
 • Pisanie i kompilacja TypeScript
 • Dołączanie innych bibliotek do projektu SharePoint Framework
 • Stylizacja komponentów za pomocą Sass (Syntactically Awesome Style Sheets)
 • Korzystanie z interfejsu API REST SharePoint w ramach SharePoint Framework
 • Konsumowanie własnych usług sieciowych w ramach SharePoint Framework
 • Zrozumienie i pisanie React z użyciem TypeScript
 • Użycie JSX jako sposób tworzenia treści HTML
 • Stylizacja dostosowań za pomocą Office UI Fabric
 • Wdrażanie rozwiązania SharePoint Framework
 • Wdrażanie artefaktów SharePoint z w ramach rozwiązania SharePoint Framework
 • Konsumowanie interfejsu API Microsoft Graph w ramach SharePoint Framework
 • Konfiguracja procesu budowania Gulp
Konspekt

Moduł 1: Przegląd SharePoint Framework

Ten moduł wyjaśnia opcje rozwoju dostępne w SharePoint. Przedstawia przegląd narzędzi SharePoint Framework oraz sposób, w jaki wpisuje się on w historię rozwoju SharePoint.

Lekcje

 • Czym jest SharePoint Framework
 • Dlaczego SharePoint Framework?
 • Nowoczesny zestaw narzędzi
 • Przyszłość

 

Moduł 2: Przygotowanie maszyny do pracy z SharePoint Framework

Ten moduł wyjaśnia, jak przygotować swoją maszynę do pracy z SharePoint Framework. Omawia konfigurację środowiska SharePoint do celów rozwoju i wdrażania.

Lekcje

 • Konfiguracja Office 365
 • Instalacja oprogramowania

 

Laboratorium: Przygotowanie maszyny do pracy z SharePoint Framework

 • Ustawienie środowiska deweloperskiego w usłudze Office 365
 • Konfiguracja maszyny deweloperskiej

 

Moduł 3: Moduły Node.js

Ten moduł wyjaśnia strukturę projektu Node.js, rolę różnych komponentów zawartych w nim oraz sposób tworzenia projektu od podstaw. Przedstawia różne rodzaje modułów i sposób pracy z nimi, tj. instalowanie, wersjonowanie, blokowanie, buforowanie...

Lekcje

 • Moduły
 • Tworzenie projektu
 • Korzystanie z modułów
 • CommonJS
 • Ważne moduły

 

Moduł 4: Webowe Części Klienta SharePoint Framework

Ten moduł wyjaśnia, jak używać generatora Yeoman do tworzenia projektu SharePoint Framework. Przedstawia strukturę projektu SharePoint Framework. Moduł ten wprowadza webowe części klienta oraz sposób dokonywania podstawowych zmian w nich. Przedstawia również lokalne i online środowisko robocze, gdzie można testować webowe części.

Lekcje

 • Webowe Części Klienta Framework
 • Czym jest Webowa Część Klienta?
 • Tworzenie projektu
 • Eksploracja Zawartości Projektu
 • Uruchamianie Projektu
 • Zadania Gulp
 • Konfiguracja Części Internetowej

 

Laboratorium: Utwórz Webową Część Framework SharePoint

 • Utworzenie rozwiązania klienta SharePoint
 • Przegląd wygenerowanego projektu
 • Modyfikacja właściwości i okna właściwości
 • Modyfikacja części internetowej
 • Testowanie w usłudze SharePoint

 

Moduł 5: Wprowadzenie do JavaScript

Ten moduł wyjaśnia pochodzenie języka JavaScript oraz wprowadza studenta do jego definicji.

Lekcje

 • Czym jest JavaScript
 • Czym jest ECMAScript
 • Korzystanie z bibliotek do rozszerzania funkcjonalności JavaScript
 • Debugowanie JavaScript za pomocą narzędzia do debugowania przeglądarki

 

Moduł 6: Język JavaScript

Ten moduł wyjaśnia, jak pisać podstawowy JavaScript. Opisuje, jak tworzyć i używać zmiennych oraz dostępne w JavaScript typy. Ponadto wyjaśnia obiekty w JavaScript, w tym niektóre wbudowane obiekty, takie jak Date, Array, Math, itp. Moduł pokazuje, jak pisać funkcje i wyjaśnia zakresy, które tworzą. Wprowadzone są również prototypy. Obsługa błędów jest ostatnią częścią tego modułu.

Lekcje

 • Zmienne, Obiekty, Tablice i Funkcje
 • Zakresy JavaScript i Closures
 • Parametry Funkcji
 • Konstruktory Funkcji
 • Prototypy
 • Obsługa błędów

 

Laboratorium: Podstawy JavaScriptu

 • Odczytaj dane wejściowe od użytkownika i porównaj je z losową wartością
 • Napisz funkcję do testowania elementów tablicy
 • Napisz funkcję, która zmienia wielkość liter ciągu znaków
 • Napisz grę w kamień-papier-nożyce przy użyciu obiektów JavaScript
 • Rozwiązanie problemu z zakresem JavaScript

 

Moduł 7: Wzorce JavaScript

Ten moduł wyjaśnia, jak używać niektórych najpopularniejszych wzorców w JavaScript.

Lekcje

 • Wzorzec Wywołania Zwrotnego (Callback)
 • Haszowanie Opcji
 • Samowywołujące się funkcje
 • Wzorzec Klasy
 • Wzorzec Modułu
 • Odwołanie do samego siebie

 

Moduł 8: TypeScript

Ten moduł wyjaśnia, w jaki sposób TypeScript rozwiązuje wiele problemów omawianych w poprzednich modułach. TypeScript dodaje adnotacje typów i kompilację kodu do twojego procesu deweloperskiego, dzięki czemu piszesz lepszy kod. TypeScript jest domyślnie używany we wszystkich wygenerowanych projektach SharePoint Framework. Moduł ten omówi język TypeScript oraz jak może pomóc w budowaniu aplikacji o skalowalnym charakterze przedsiębiorstwa.

Lekcje

 • Czym jest TypeScript
 • Używanie TypeScriptu w twoim projekcie
 • Zmienne
 • Funkcje
 • Interfejsy i Klasy
 • Moduły i Przestrzenie Nazw

 

Laboratorium: Tworzenie sklepu z zabawkami przy użyciu TypeScriptu

 • Utworzenie klas modeli
 • Dostarczanie danych testowych
 • Utworzenie koszyka zakupowego
 • Użycie zewnętrznej biblioteki

 

Moduł 9: Właściwości Webowych Części Klienta

Ten moduł wyjaśnia, jak modyfikować panel właściwości swojej części internetowej. Omawia, jak konfigurować i używać własnych właściwości oraz jak dynamicznie ładować opcje panelu właściwości, tworzyć niestandardowe elementy sterujące i walidować wartości właściwości.

Lekcje

 • Właściwości Webowej Części Klienta
 • Właściwości Części Internetowej
 • Dodawanie Właściwości
 • Użycie Właściwości
 • Wstępnie skonfigurowane Wpisy
 • Dane Dynamiczne
 • Niestandardowe Właściwości
 • Zaawansowana Konfiguracja

 

Moduł 10: Ładowanie Frameworków i Bibliotek

Ten moduł wyjaśnia, jak ładować dodatkowe biblioteki w ramach projektu SharePoint Framework z różnych źródeł.

Lekcje

 • Ładowanie Bibliotek i/lub Frameworków
 • Rozważania
 • Pakiet NPM
 • Ładowanie z adresu URL
 • Ładowanie Lokalnej Kopii
 • Ładowanie jQuery i wtyczek
 • Ładowarka komponentów

 

Moduł 11: SASS

Ten moduł wyjaśnia, jak stosować stylowanie do swoich komponentów internetowych, pisząc utrzymywalny i prostszy CSS za pomocą Sass.

Lekcje

 • Czym jest SASS?
 • Język
 • Zmienne
 • Typy
 • Komentarze
 • Zagnieżdżone Reguły i Właściwości
 • Częściowe pliki
 • Rozszerzanie
 • Miksowanie
 • Funkcje

 

Laboratorium: Sass w projekcie SharePoint Framework

 • Optymalizacja pliku SCSS
 • Zagnieżdżanie i rozszerzanie
 • Praca z mieszankami
 • Obserwacja wygenerowanego CSS

 

Moduł 12: Ładowanie Danych SharePoint w części internetowej klienta

Ten moduł wyjaśnia, jak ładować dane w komponentach SharePoint Framework za pomocą klas narzędziowych. Omawia interfejs REST API SharePoint i sposób jego wykorzystania. Konsumuje własne API i obsługuje problemy związane z zasadami przekraczania pochodzenia.

Lekcje

 • Ładowanie danych SharePoint
 • Kontekst Strony
 • Przegląd Usług sieciowych
 • Podstawy REST i ODATA
 • API REST SharePoint
 • AJAX
 • Framework HttpClient
 • Rozwiązywanie problemów związanych z przekraczaniem domeny za pomocą CORS

 

Laboratorium: Ładowanie danych SharePoint w części internetowej po stronie klienta

 • Konfiguracja właściwości części internetowej
 • Ładowanie list SharePoint za pomocą DataService i MockService
 • Testowanie w lokalnym/online środowisku roboczym
 • Ładowanie elementów dla wybranej listy

 

Moduł 13: Tworzenie i wdrażanie projektu SharePoint Framework

Ten moduł wyjaśnia, jak budować projekt SharePoint Framework do wdrożenia. Omawia różne opcje wdrożenia, które masz do dyspozycji.

Lekcje

 • Budowa i Wdrażanie rozwiązania Framework
 • Przegląd
 • Budowanie
 • Wdrażanie

 

Laboratorium: Wdrażanie części internetowej klienta SharePoint Framework

 • Utwórz lokalizację wdrożenia
 • Generowanie plików zasobów części internetowej
 • Generowanie pakietu
 • Użycie części internetowej

 

Moduł 14: React

Ten moduł omówi podstawy frameworku JavaScript React. Omawia, jak działa system komponentów React oraz jak go używać w projektach SharePoint Framework.

Lekcje

 • Czym jest React JS
 • Model Widok Wielki Model (MVVM)
 • Komponenty React
 • Czym jest JSX
 • Tagi HTML vs Komponenty React
 • Tworzenie Komponentów
 • Wyrażenia JavaScript
 • Pułapki JSX
 • Relacja z Maszynami Stanu
 • Obsługa Stanu Komponentu
 • Dodawanie Interaktywności za pomocą zdarzeń
 • Używanie Wielu Komponentów
 • Przekazywanie właściwości między komponentami
 • Cykl życia komponentu
 • Alternatywna Składnia
 • SharePoint Framework i React

 

Laboratorium: Budowanie komponentów React do przeglądania członków i uprawnień na Twojej stronie

 • Modyfikowanie części internetowej uprawnień witryny
 • Tworzenie głównego komponentu
 • Utworzenie warstwy usługi danych
 • Wizualizacja danych wewnątrz komponentu
 • Utworzenie komponentu do przeglądania członków grupy

 

Moduł 15: Framework i Office-UI-Fabric

Ten moduł wyjaśnia, jak używać i stosować style, komponenty, itp. z Office UI Fabric w projektach SharePoint Framework.

Lekcje

 • Czym jest Office UI Fabric?
 • Wersje Office UI Fabric
 • Podstawowe Style Fabric Core
 • Przykładowe Zastosowania
 • Komponenty Fabric
 • Fabric JS
 • ngOfficeUIFabric
 • Fabric React

 

Laboratorium: Użycie komponentów React z Office UI Fabric

 • Utwórz część internetową Frameworku SharePoint do zarządzania obiektami
 • Popraw wygląd za pomocą Office UI Fabric
 • Po ukończeniu tego modułu studenci będą w stanie:
 • Stylizować swoje komponenty HTML lub React za pomocą Office UI Fabric

 

Moduł 16: Wdrażanie Artefaktów SharePoint

Ten moduł wyjaśnia, jak można używać swoich rozwiązań SharePoint Framework do dostarczania artefaktów SharePoint, takich jak pola, typy zawartości, listy, itp. do witryny SharePoint.

Lekcje

 • Wdrażanie Artefaktów SharePoint
 • Opcje Wdrażania
 • Typy Zasobów
 • Cechy

 

Moduł 17: Microsoft Graph

Ten moduł wyjaśnia, jak korzystać z Microsoft Graph w ramach rozwiązań SharePoint Framework.

Lekcje

 • Wprowadzenie do Microsoft Graph
 • Dostawcy Autentykacji
 • Interfejs API Microsoft Graph
 • Rozwój

 

Moduł 18: Rozszerzenia SharePoint Framework

Ten moduł wyjaśnia, jak budować rozszerzenia interfejsu użytkownika dla swojej witryny SharePoint za pomocą rozszerzeń. Omówi zmianę nagłówka/stopki witryny za pomocą dostosowywaczy aplikacji, tworzenie dostosowaczy pól do zmiany renderowania pola oraz sposób korzystania z zestawów poleceń do dostarczania własnych przycisków paska poleceń.

Lekcje

 • Rozszerzenia SharePoint Framework
 • Przegląd Rozszerzeń
 • Tworzenie Rozszerzeń
 • Dostosowywacze Aplikacji
 • Dostosowywacze Pól
 • Zestawy Poleceń

 

Laboratorium: Użycie nowego klienta Microsoft Graph w ramach rozszerzenia aplikacji

 • Utwórz projekt rozszerzenia
 • Pobieranie danych z Microsoft Graph za pomocą GraphHttpClient
 • Renderowanie danych wewnątrz komponentu

 

Moduł 19: Webpack

Ten moduł wyjaśnia, jak używać i konfigurować Webpack do pakowania wszystkiego wygenerowanego kodu.

Lekcje

 • Czym jest Webpack
 • Wejścia i Wyjścia
 • Użycie Ładowaczy
 • Potrzeba Wtyczek

 

Moduł 20: Gulp

Ten moduł wyjaśnia rolę i użycie uruchamiania zadań Gulp w ramach projektów SharePoint Framework. Omówi istniejące zadania, które zostały domyślnie dodane do twojego projektu, oraz sposób szybkiego dodawania nowych zadań.

Lekcje

 • Instalacja Gulp jako modułu node
 • Podstawy Gulp
 • Gulp na przykładzie

 

Moduł 21: Testowanie jednostkowe części internetowych

Ten moduł wyjaśnia, jak używać dołączonych frameworków testowych w projekcie SharePoint Framework do testowania jednostkowego części internetowych i komponentów.

Lekcje

 • Dołączone ramy testowe
 • Uruchamianie testów
 • Testowanie komponentów
Pokaż więcej
Wymagania

Profil odbiorcy:

Ten kurs jest przeznaczony dla doświadczonych programistów, którzy chcą rozpocząć budowanie rozwiązań za pomocą SharePoint Framework. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość języków JavaScript ani TypeScript. Zaleca się jednak zaznajomienie się z platformą SharePoint.

 
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: 29-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
3 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2349,00 zł netto (2889,27 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1600,00 zł netto (1968,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.

Najbliższy termin: 20-05-2024 08:00

Cena katalogowa: 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 07-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft