Lab : SiteDefinitions

Lessons

 • Debugging SharePoint
 • ASP.NET Providers
 • Single Sign On

Lab : CustomAuthentication

Lab : SingleSignOn

Lab : DebuggingSharePoint

Lessons

 • SharePoint Security

Lab : SharePointPermissions

Lab : SecurityTrimmedInterface

Lab : SPSecurity

Lessons

 • Web Content Management
 • In-Browser Customization

Lab : InBrowserSharePointCustomization

Lab : InBrowserSharePointCustomization

Lessons

 • Basic SharePoint Designer

Lab : BasicSharePointDesigner

Lab : SharePointDesigner

Lab : BasicSharePointDesigner

Lessons

 • Backup & Restore
 • Reports
 • Data Views

Lab : AdvancedSharePointDesigner

Lab : AdvancedSharePointDesigner

Lessons

 • Content Types

Lab : ContentTypes

Lab : ContentTypes

Lessons

 • Site Definitions

Lab : CustomSiteDefinitions

Lab : CustomSiteDefinitions

Lab : Themes

Lab : Templates

Lab : MS40

Lessons

 • Features

Lab : Features

Lab : Features

Lab : Solutions

Lessons

 • Object Model

Lab : ObjectModel

Lab : SharePointWebDevelopment

 

Lessons

 • Web Services

Lab : WebServicesAPI

Lab : WebServicesAPI

Lessons

 • RPC Protocols

Lab : SharePointRPC

Lessons

 • Web Parts

Lab : WebParts

Lab : WebPartsConnectionsOld

Lab : WebParts

Lab : FilterWebParts

Lab : WebPartsConnectionsNew

Lessons

 • Client Side Scripts

Lab : ClientSideScriptsAJAX

Lessons

 • Field Types

Lab : CustomFieldTypes

Lessons

 • SharePoint Timer Jobs
 • SharePoint Events

Lab : SharePointEvents

Lab : CustomTimerJob

Lab : SharePointEvents_Encrypt

Lessons

 • Shared Services

Lab : SharedServices

Lab : WebServicesAPI

Lessons

 • Extending Designer
 • WSS/MOSS Workflows
 • SharePoint Designer Workflows

Lab : MOSSWorkflows

Lab : BuiltInActivities

Lab : LoopingWorkflow

Lab : CustomActivities

Lab : CustomConditions

Lab : MigrationWorkflow

Lessons

 • Visual Studio Workflows

Lab : CustomWorkflow

Lessons

 • Localization

Lab : Localization

Lab : Localization

Lessons

 • Excel Services

Lab : ExcelServices

Lab : ExcelServicesWS

Lessons

 • Business Data Catalog

Lab : BusinessDataCatalog

Lab : BDC_SingleSignOn

Lab : BDCWebServices

Lessons

 • Business Intelligence

Lab : BusinessIntelligence

Lab : BusinessIntelligence

This 5-day Instructor led, group-paced, classroom-delivery learning model with structured hands-on activities. course This course focuses on Windows SharePointServices 3.0 (WSS) fundamental building blocks such as features, application pages,site pages, Web Parts, custom list types, site columns, content types, custom workflows and site definitions. You will also learn how to assemble and configure business solutions by using and extending the portal and web content management features of MOSS as well as other server-side services such as the Business DataCatalog, Forms Services, Excel Services and Report Center.

Audience profile:This course is intended for anyone looking to develop SharePoint customizations at a core level. This includes event handlers, features, site definitions, web parts, timer jobs and workflows!

Job role: Developer

Skills gained

 • After completing this course, students will be able to learn to extend many of the core features that WSS provides! These include event handlers, site definitions, features, solutions and web parts!

 

Prerequisites

Before attending this course, students must have:

 • Attendees should have professional development experience with Visual Studio 2005, the .NET 2.0 Framework and ASP.NET 2.0.
 • Attendees should also be familiar with Microsoft Office products such as Word, Excel and InfoPath.

 

 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu
Pearson VUE

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia