Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MB-300 Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
2 dni, 16 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

To egzamin mierzy Twoją zdolność do wykonania następujących zadań technicznych: opisywanie aplikacji finansowo-księgowych i operacyjnych oraz rozszerzanie aplikacji za pomocą technologii Microsoft Power Platform; konfigurowanie funkcji administracyjnych i procesów roboczych; zarządzanie danymi finansowymi i operacyjnymi oraz walidacja i wsparcie rozwiązania.

Profil odbiorcy

Konsultanci (funkcjonalni i techniczni) zbierają i analizują wymagania biznesowe oraz tłumaczą te wymagania na w pełni zrealizowane procesy biznesowe i rozwiązania, które wdrażają rekomendowane praktyki branżowe. Pełnią oni kluczową rolę w wdrażaniu i konfigurowaniu aplikacji, aby spełnić wymagania biznesowe. Konsultanci powinni być w stanie wdrożyć podstawowe komponenty i funkcje aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations. Powinni także mieć świadomość, jak aplikacje Dynamics 365 Finance and Operations integrują się z zewnętrznymi systemami i narzędziami, w tym z platformą Power Platform. Konsultant korzysta z usług Lifecycle Services (LCS), Azure DevOps i innych narzędzi i platform Microsoftu, aby ułatwić proces zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM). Konsultanci kontynuują naukę, czytając notatki z wydań produktu, przeglądając mapy drogowe produktów, uczestnicząc w konferencjach lub kontynuując naukę za pomocą platformy Microsoft Learn, Microsoft Docs, szkoleń prowadzonych przez instruktorów, blogów i społeczności użytkowników. Powinni również podążać za certyfikatami i ocenami opartymi na roli, aby zapewnić, że ich wiedza jest rozpoznawana.

Czego się nauczysz?

 • Korzystanie z funkcji wspólnych i narzędzi wdrożeniowych
 • Opisywanie przypadków użycia i możliwości obszarów roboczych
 • Korzystanie z i personalizowanie obszarów roboczych operacyjnych
 • Opisywanie zarządzania przypadkami
 • Opisywanie funkcji globalnej książki adresowej i ich przypadków użycia
 • Identyfikacja typów zapytań i raportów dostępnych w domyślnej instalacji
 • Opisywanie przypadków użycia funkcji zarządzania dokumentami biznesowymi i raportowania elektronicznego
 • Nawigacja i efektywne korzystanie z filtrów wyszukiwania oraz tworzenie zapytań wyszukiwania
 • Zrozumienie i korzystanie z szablonów rekordów
 • Opisywanie przypadków użycia aplikacji i usług platformy Power Platform
 • Integracja Power BI z aplikacjami Dynamics 365 Finance
 • Wdrażanie zabezpieczeń i segregacji obowiązków
 • Projektowanie i tworzenie procesów roboczych
 • Konfigurowanie jednostek prawnych i operacyjnych
 • Tworzenie zadań wsadowych
 • Tworzenie hierarchii organizacji i przypisywanie celów
 • Konfigurowanie opcji użytkownika
 • Korzystanie z Excel Workbook Designer
 • Korzystanie z przepływów Power Automate z aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations
 • Planowanie migracji danych
 • Zarządzanie danymi i aplikacjami w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
 • Wdrażanie narzędzi Lifecycle Services (LCS)
 • Testowanie rozwiązań w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
Konspekt

Moduł 1: Korzystanie z funkcji ogólnych i narzędzi implementacyjnych

W tym module dowiesz się podstawowych pojęć dotyczących Dynamics 365 Finance and Operations, w tym podstawowej nawigacji i interfejsu użytkownika. Studenci będą również pracować z narzędziami platformy Power, które współpracują z aplikacjami Finance and Operations.

Lekcje:

 • Wstęp
 • Wprowadzenie do Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podstawowa nawigacja i interfejs użytkownika
 • Funkcje i możliwości Dynamics 365 Finance & Operations
 • Narzędzia platformy Power, które współpracują z aplikacjami Finance and Operations
 • Podsumowanie modułu

 

Ćwiczenia

 • Laboratorium: Praca z przestrzeniami roboczymi operacyjnymi
 • Laboratorium: Wykonywanie wyszukiwań i pracy z filtrami
 • Laboratorium: Tworzenie zapytań wyszukiwania i zapisywanie ich na przyszłość
 • Laboratorium: Praca z szablonami rekordów
 • Laboratorium: Przygotowanie, aktywowanie i korzystanie z zarządzania dokumentami biznesowymi
 • Laboratorium: Praca z zapisanymi widokami
 • Laboratorium: Konfigurowanie sekwencji numerów
 • Laboratorium: Konfigurowanie książek adresowych
 • Laboratorium: Praca z przestrzeniami roboczymi operacyjnymi

 

Moduł 2: Konfigurowanie funkcji administracyjnych i przepływów pracy

W tym module dowiesz się, jak wdrażać zabezpieczenia w aplikacjach Finance and Operations, jednocześnie implementując przepływy pracy i zdarzenia biznesowe. Studenci będą administrować aplikacjami Finance and Operations i implementować raportowanie.

Lekcje:

 • Wstęp
 • Wdrażanie zabezpieczeń w aplikacjach Finance and Operations
 • Implementacja przepływów pracy i zdarzeń biznesowych w Dynamics 365 Finance and Operations
 • Planowanie i wdrażanie organizacji w Dynamics 365 Finance and Operations
 • Administrowanie aplikacjami Finance and Operations
 • Implementacja raportowania w Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podsumowanie modułu

 

Ćwiczenia

 • Laboratorium: Tworzenie zadania wsadowego
 • Laboratorium: Tworzenie hierarchii organizacyjnej
 • Laboratorium: Tworzenie jednostki operacyjnej
 • Laboratorium: Konfigurowanie nowej jednostki prawnej
 • Laboratorium: Tworzenie przepływu pracy dotyczącego zamówienia zakupu
 • Laboratorium: Uruchamianie raportu zabezpieczeń i analiza wyników
 • Laboratorium: Konfiguracja segregacji obowiązków
 • Laboratorium: Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról zabezpieczeń

 

Moduł 3: Zarządzanie danymi w Dynamics 365 Finance and Operations

W tym module dowiesz się, jak zarządzać danymi w Dynamics 365 Finance and Operations, planując migracje danych i współpracując z aplikacjami integrującymi się z aplikacjami Finance and Operations.

Lekcje:

 • Wstęp
 • Zarządzanie danymi w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
 • Planowanie migracji danych
 • Wprowadzenie do AppSource i rozwiązań ISV
 • Integracja Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podsumowanie modułu

 

Ćwiczenia

 • Laboratorium: Praca z szablonami w przestrzeni roboczej Zarządzanie danymi
 • Laboratorium: Eksport i import danych
 • Laboratorium: Kopiowanie danych konfiguracyjnych między jednostkami prawowymi
 • Laboratorium: Korzystanie z narzędzia projektowania skoroszytów Excel

 

Moduł 4: Weryfikacja i wsparcie dla rozwiązania

W tym module dowiesz się, jak zarządzać aplikacjami i testować rozwiązania w Dynamics 365 Finance and Operations oraz wdrażać narzędzia usług cyklu życia aplikacji (LCS).

Lekcje:

 • Wstęp
 • Zarządzanie aplikacjami w Dynamics 365 Finance and Operations
 • Wdrażanie narzędzi usług cyklu życia aplikacji (LCS)
 • Testowanie rozwiązań w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podsumowanie modułu
Pokaż więcej
Wymagania

Przed uczestnictwem w tym kursie studenci muszą mieć:

 • Ogólną wiedzę na temat systemu Microsoft Windows
 • Umiejętność korzystania z Dynamics 365 for Finance and Operations w zakresie podstawowych procesów i nawigacji
 • Doświadczenie jako konsultant funkcjonalny lub techniczny, który używał aplikacji Dynamics Finance Apps do zbierania i analizy wymagań biznesowych
 • Ogólną wiedzę na temat podstawowych funkcji i nawigacji na urządzeniach mobilnych
 • Student powinien być w stanie uczestniczyć w synchronicznym kursie wirtualnym i wyrażać opinie w pozytywny i konstruktywny sposób.
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Egzaminy

Przewidziany egzamin do szkolenia: MB-300

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: it@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1800,00 zł netto (2214,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: 23-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
3 oceny
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie wycofane. Jesteś zainteresowany tym lub podobnym szkoleniem? Napisz do nas.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3680,00 zł netto (4526,40 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 2 dni , 16 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE