• Omówienie usługi AD DS
 • Przegląd kontrolerów domeny usług AD DS
 • Wdrażanie kontrolera domeny
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w AD DS
 • Zarządzanie obiektami komputerowymi w  AD DS
 • Korzystanie z  Windows PowerShell do administrowania usługami AD DS
 • Wdrażanie i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfigurowanie relacji zaufania usług AD DS
 • Przegląd replikacji usług AD DS.
 • Konfigurowanie witryn AD DS
 • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS
 • Wprowadzenie do zasad grupy
 • Wdrażanie i administrowanie GPO
 • Zakres zasad grupy i przetwarzanie zasad grupy
 • Rozwiązywanie problemów z aplikacjami GPO
 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfigurowanie przekierowania folderu, instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfigurowanie preferencji zasad grupy
 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Implementacja zabezpieczeń kont
 • Wdrażanie audytów uwierzytelniania
 • Konfiguracja zarządzania kontami serwisowymi
 • Wdrażanie CA
 • Administracja CA
 • Rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA
 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie wdrażaniem, unieważnianiem i odzyskiwaniem certyfikatów
 • Zastosowanie certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Wdrażanie i zarządzanie kartami inteligentnymi
 • Lekcje
 • Przegląd AD FS
 • Wymagania i planowanie AD FS
 • Wdrażanie i konfigurowanie AD FS
 • Przegląd Web Application Proxy
 • Przegląd AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą aplikacji AD RMS
 • Konfigurowanie ochrony treści AD RMS
 • Planowanie i przygotowanie do synchronizacji katalogów
 • Implementowanie synchronizacji katalogów za pomocą Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji katalogów
 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą danych Active Directory
 • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w Active Directory dla usługi AD DS i innych rozwiązań dotyczących tożsamości i dostępu

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktorów uczy specjalistów IT, jak wdrażać i konfigurować usługi domenowe Active Directory (AD DS) w środowisku rozproszonym, jak wdrażać zasady grupy, jak wykonywać kopie zapasowe i przywracać z nich dane oraz jak monitorować i rozwiązywać problemy związane z usługą Active Directory w systemie Windows Server 2016. Ponadto kurs ten uczy studentów wdrażania innych ról Active Directory, takich jak usługi federacyjne Active Directory (AD FS) i usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS).

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu usługami katalogowymi AD DS i którzy chcą rozwijać wiedzę na temat technologii tożsamości i dostępu w systemie Windows Server 2016. Zazwyczaj są to:

 • Administratorzy usług AD DS, którzy chcą szkolić się w technologii tożsamości i dostępu w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Administratorzy systemów lub infrastruktury z ogólnym doświadczeniem w zakresie usług AD DS i wiedzą, którzy chcą przećwiczyć podstawowe i zaawansowane technologie identyfikacji i dostępu w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.

Druga grupa odbiorców tego kursu obejmuje specjalistów IT, którzy chcą skonsolidować swoją wiedzę na temat usług AD DS i powiązanych technologii, a także specjalistów IT, którzy chcą przygotować się do egzaminu 70-742.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Instalować i konfigurować kontrolery domeny.
 • Zarządzać obiektami w usługach AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Wdrożyć AD DS w środowiskach złożonych.
 • Zaimplementować i administrować usługami zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS).
 • Wdrożyć witryny AD DS oraz skonfigurować i zarządzać replikacją.
 • Wdrożyć i zarządzać obiektami zasad grupy (GPO).
 • Zarządzać ustawieniami użytkowników za pomocą obiektów GPO.
 • Zabezpieczać AD DS i konta użytkowników.
 • Wdrożyć i zarządzać hierarchią urzędów certyfikacji (CA) za pomocą AD CS.
 • Wdrażać i zarządzać certyfikatami.
 • Wdrażać i administrować AD FS.
 • Wdrażać synchronizację między AD DS i Azure AD.
 • Monitorować, rozwiązywać problemy i ustanawiać ciągłość biznesową usług AD DS.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem koncepcji i technologii AD DS w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Doświadczenie w pracy i konfiguracji systemu Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
 • Doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Doświadczenie w pracy i zrozumienie koncepcji Microsoft Hyper-V oraz podstawowych koncepcji wirtualizacji serwerów.
 • Świadomość podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemami klienckimi Windows, takimi jak Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
 • Podstawowe doświadczenie z interfejsem wiersza polecenia Windows PowerShell.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-742

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Marek, 2022-07-25 12:11:00:
  Ocena

  Profesjonalne i konkretne szkolenie, bardzo dobrze przygotowane materiały i zadania. Materiał omawiany na przykładach co ułatwia naukę.

 • Kuba, 2021-02-04 15:18:10:
  Ocena

  świetny Trener i ciekawe środowisko laboratoryjne

 • Przemysław, 2020-02-18 09:31:50:
  Ocena

  Bardzo dobry kontakt z uczestnikami kursu

 • Kamil, 2020-02-18 09:31:28:
  Ocena

  Pan Jacek prowadził szkolenia efektywnie i efektownie, dzięki temu były one bardzo interesujące i trudna wiedza zdecydowanie łatwiej przyswajała się.

 • devil17, 2019-05-17 11:22:23:
  Ocena

  Jak najbardziej polecam.

Dodaj opinie
Cena netto
3700.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia