• Konfigurowanie zaawansowanych funkcji DHCP
 • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień DNS
 • Wdrażanie IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresów IP za pomocą IPAM
 • Konfigurowanie magazynu iSCSI
 • Konfigurowanie BranchCache
 • Optymalizacja wykorzystania magazynów
 • Wprowadzenie do DAC
 • Wdrażanie komponentów DAC
 • Wdrażanie DAC dla kontroli dostępu
 • Wdrażanie pomocy w przypadku odmowy dostępu
 • Wdrażanie i zarządzanie folderami roboczymi
 • Wprowadzenie do rozproszonych wdrożeń AD DS
 • Wdrażanie środowiska rozproszonego AD DS
 • Konfigurowanie relacji zaufania AD DS
 • Wprowadzenie do replikacji AD DS
 • Konfigurowanie lokacji AD DS
 • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji AD DS
 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Omówienie  infrastruktury kluczy publicznych PKI
 • Wdrażanie urzędów certyfikacji
 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Wdrażanie dystrybucji i unieważniania certyfikatów
 • Zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów
 • Wprowadzenie do AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfigurowanie ochrony zawartości AD RMS
 • Konfigurowanie dostępu zewnętrznego do aplikacji AD RMS
 • Wprowadzenie do AD FS
 • Wdrażanie  AD FS
 • Wdrażanie AD FS dla pojedynczej organizacji
 • Wdrażanie usług AD FS w scenariuszu Business-to-Business
 • Rozszerzanie AD FS na klientów zewnętrznych 
 • Wprowadzenie do NLB
 • Konfigurowanie klastra NLB
 • Planowanie wdrożenia NLB
 • Wprowadzenie do klastrowania pracy awaryjnej
 • Wdrażanie  klastra pracy awaryjnej
 • Konfigurowanie wysokiej  dostępności aplikacji i usług w ramach klastrów pracy awaryjnej
 • Utrzymanie klastra pracy awaryjnej
 • Wdrażanie wielolokacyjnych klastrów pracy awaryjnej 
 • Przegląd integracji funkcji Hyper-V z klastrami pracy awaryjnej
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V w klastrach pracy awaryjnej
 • Przenoszenie maszyn wirtualnychj Hyper-V
 • Przegląd ochrony danych
 • Wdrożenie Windows Server Backup
 • Wdrażanie odzyskiwania serwerów i danych

O tym kursie

W tym pięciodniowym oficjalnym kursie Microsoft uzyskasz praktyczną wiedzę i praktykę administrowania Windows Server 2012, w tym Windows Server 2012 R2. Ten kurs jest trzecim z serii trzech kursów, które zapewniają zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do wdrożenia podstawowej infrastruktury systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa.

Trzy kursy obejmują łącznie wdrażanie, zarządzanie, utrzymanie i udostępnianie usług i infrastruktury w środowisku Windows Server 2012. Chociaż część wiadomości i zadań realizowana jest w ramach tych trzech kursów, kurs ten koncentruje się na zadaniach administracyjnych niezbędnych do utrzymania infrastruktury systemu Windows Server 2012, takich jak zaawansowane usługi sieciowe, usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS) , Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS), usługi federacyjne Active Directory (AD FS), równoważenie obciążenia sieciowego, klastrowanie pracy awaryjnej, usługi ciągłości działania i odzyskiwania po awarii, a także udostępnianie i dostarczanie informacji oraz technologie ochrony, takie jak Dynamic Access Control (DAC) ) oraz integracja serwera proxy aplikacji sieci Web z usługami AD FS i Workplace Join.

Ten kurs jest preferowanym wyborem do praktycznego przygotowania do egzaminu:  Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Exam 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services,  który jest trzecim z trzech egzaminów wymaganych dla certyfikatu MCSA: Windows Server 2012 .

Laboratoria w tym kursie oparte są na systemie Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT z doświadczeniem w zakresie wdrażania, zarządzania i utrzymywania środowiska Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2, którzy chcą nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną do zaawansowanego zarządzania i świadczenia usług w tym środowisku.

Zazwyczaj kandydaci zainteresowani udziałem w tym kursie to:

 • Doświadczeni administratorzy systemu Windows Server, którzy mają rzeczywiste doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym Windows Server 2008 lub Windows Server 2012.
 • Specjaliści IT, którzy chcą przystąpić do egzaminu 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.
 • Specjaliści IT, którzy chcą przystąpić do egzaminu Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) w DataCenter.

Specjalisci Desktop Infrastructure, Messaging, Collaboration i Communications, będą również zainteresowani tym kursem, przygotowując się do egzaminów Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), które są warunkiem dla ich indywidualnych specjalności.

Szkolenie związane jest z podstawą ścieżką certyfikacji Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA):

Windows Server 2012. Do uzyskania tytułu wymagane jest zdanie trzech egzaminów – z każdym powiązane są odrębne szkolenia przygotowujące:

Egzamin: 70-410 - szkolenie Instalacja I konfiguracja Windows Server 2012

Egzamin: 70-411 – szkolenie Administracja Windows Server 2012

 • Egzamin: 70-412 – szkolenie Zaawansowana konfiguracja Windows Server 2012

Po ukończeniu kursu:

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:

 • Konfigurować zaawansowane funkcje protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), systemu nazw domen (DNS) i konfigurować zarządzanie adresami IP (IPAM) w systemie Windows Server 2012.
 • Konfigurować i zarządzać iSCSI, BranchCache i FSRM.
 • Konfigurować DAC do zarządzania i kontroli dostępu do udostępnionych plików.
 • Planować i wdrożenie usługi AD DS, które obejmuje wiele domen i lasów.
 • Planować i wdrożenie usługi AD DS, które obejmuje lokalizacje.
 • Wdrożyć i skonfigurować usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS).
 • Wdrożyć AD RMS.
 • Wdrożyć AD FS.
 • Zapewnić wysoką dostępność i równoważenie obciążenia dla aplikacji internetowych poprzez wdrożenie równoważenia obciążenia sieciowego (NLB).
 • Zaimplementować i zweryfikować wysoką dostępność i równoważenie obciążenia dla aplikacji internetowych poprzez wdrożenie NLB.
 • Zapewnić wysoką dostępność usług sieciowych i aplikacji poprzez wdrożenie klastrowania pracy awaryjnej.
 • Zaimplementować klaster pracy awaryjnej oraz skonfigurować i zweryfikować wysoce dostępną usługę sieciową.
 • Wdrażać maszyny wirtualne Hyper-V i zarządzać nimi w klastrze pracy awaryjnej.
 • Wdrożyć rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii w oparciu o wymagania biznesowe i techniczne.

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci powinni posiadać:

 • Doświadczenie w codziennej pracy z serwerami Windows Server 2008 lub Windows Server 2012 w środowisku Enterprise.

 

Warunki wstępne kursu można spełnić, mając wiedzę równoważną lub uczestnicząc w kursach 20410D: Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2012 oraz 20411C: Administrowanie systemem Windows Server 2012 , ponieważ ten kurs opiera się na wiedzy i umiejętnościach objętych tymi kursami.

W cenę szkolenia wliczony jest:

 • Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Microsoft
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Przewidziany egzamin do szkolenia: 412

Zapisz się na egzamin już dzisiaj! Kontakt do Centrum Egzaminacyjnego: mjezionek@ntg.pl tel: 502 147 093 lub zapisz się przy pomocy formularza.

 

Opinie
 • Radek, 2020-02-17 15:35:08:
  Ocena

  Świetny prowadzący

 • Tomek, 2020-02-17 15:34:16:
  Ocena

  Profesjonalne i rzetelne przygotowanie do tematu. Pomocny w rozwiązywaniu problemów

 • Piotr, 2020-02-17 15:33:05:
  Ocena

  Trener z ogromnym zasobem wiedzy

 • PZ, 2020-02-17 15:27:47:
  Ocena

  Bardzo dobry prowadzący, Świetnie organizował czas na szkoleniu tak, aby udało mu się przekazać uczestnikom jak najwięcej informacji wykraczających nawet poza granice szkolenia. Ma bardzo dużą wiedzę i umie ją przekazać innym. Po jego szkoleniu czuję się zachęcony do zagłębienia się w środowisko Microsoft w stopniu wykraczającym poza to czym zajmuję się w pracy. Bardzo polecam tego prowadzącego

Dodaj opinie
Cena netto
3900.00 zł
Czas trwania (dni / godziny dydaktyczne): 5 d,40 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Angielski,
Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft, Wieloletni trener Microsoft,
Możliwe opcje szkolenia